Γράφει ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας, εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης πραγματοποίησε τριή­μερη επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ από τις 5 μέχρι τις 7 Mαίου, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη, τον Κυβερνητικό Εκπρό­σωπο κ. Χρήστο Στυλιανίδη και υπηρε­σιακούς παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναχώρησε για το Ισραήλ νωρίτερα, στις 2 Μαΐου, για να παραστεί ιδιωτικά στη λειτουργία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό του Πανάγιου Τάφου και στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα. Άρχισε την επί­σκεψη εργασίας του στις 5 Μαΐου με συ­νάντησή του με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Βενιαμίν Νετανιάχου.

Συνάντηση Αναστασιάδη – Νετανιάχου

Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο Αναστασιά­δη, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι τον καλωσορίζει «σε πνεύμα συνεργασί­ας». Οι κ. κ. Αναστασιάδης και Νετανιάχου είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας περίπου 20 λεπτών και στη συνέχεια, επικεφαλής των αντιπροσωπειών των δυο χωρών, παρακάθισαν σε διευρυμένες συνομιλίες που διήρκησαν περίπου μία ώρα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε τις θέσεις αρχών της χώρας του στο Κυπριακό επαναβεβαιώνο­ντας ότι η εξέλιξη στις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας δεν πρόκειται να επηρεάσει αρ­νητικά τις σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι, «Η επίσκεψη μου στο Ισραήλ αποτελεί την απαρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ. Εγκαινιάσαμε σήμερα ένα στρατηγικής σημασίας διάλογο που αποσκοπεί στην περαιτέρω σύσφιγξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο  χωρών. Σχέσεων που βασίζονται σε κοι­νές αρχές και αξίες.           

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης  επισκέφθηκε το Μνημείο του Ολοκαυτώματος

 

Ο σεβασμός στην Ιστορία, στις θυσίες ενός λαού και στην υπεράσπιση ιδεών υπαγορεύει σε όλα τα κράτη να έχουν ανάλογα μνημεία όπως αυτό του Ολοκαυτώματος για να μας θυμίζουν πραγματικά τους αγώνες για επιβί­ωση, είπε στις 6 Μαΐου ο Πρόεδρος της Δη­μοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το Μουσείο και το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ.

Σε μια έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας ξεναγήθηκαν στο Μουσείο του Μνημείου του Ολοκαυτώματος YadVashem, όπου εκτίθενται χιλιάδες αντι­κείμενα που καταμαρτυρούν τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.

Στη συνέχεια, σε ειδική τελετή που πραγμα­τοποιήθηκε στο Μνημείο του Ολοκαυτώμα­τος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατέθεσε στεφάνι και άναψε τη φλόγα του Μνημείου ε; μνήμην των εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε στο Επιχειρηματικό Κύπρου – Ισραήλ

Κοινό όραμα της Κύπρου και του Ισ­ραήλ είναι η ουσιαστική και στρατηγική αναβάθμιση των διμερών τους σχέσε­ων σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρέστη στις 7 Mαίου στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου – Ισραήλ, που συνδιοργάνωσε το ΚΕΒΕ με το Εμπορικό και Επιχειρη­ματικό Επιμελητήριο του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ.

Μιλώντας στο Φόρουμ, ο Πρόεδρος Ανα­στασιάδης είπε ότι «το γεγονός ότι η επί­σκεψη μου στο Ισραήλ αποτελεί την πρώ­τη μου επίσκεψη σε χώρα στην οποία συνοδεύομαι από τον Υπουργό Ενέργειας και από μια δυναμική αντιπροσωπεία επι­χειρηματιών, δεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση μου στην περαιτέ­ρω εμβάθυνση των ήδη εξαίρετων σχέσε­ων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, έτσι ώστε να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή ευημερί­ας για τις χώρες μας.

Κατά τη διάρκεια των εντατικών επαφών που είχα με αξιωματούχους της Κυβέρνη­σης του Ισραήλ έγινε σαφές ότι αυτό είναι ένα όραμα που μοιράζονται και οι δύο χώρες.

Το όραμα αυτό είναι να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά και στρατηγικά τις σχέσεις μας σε όλους τους

τομείς, ιδιαίτερα στους το­μείς της ενέργειας, της οικονομίας και της ασφάλειας.

Συμμεριζόμαστε επίσης την πεποίθηση ότι η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύνα­μη για μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας.

Προς τον σκοπό αυτό επαναλάβαμε ότι παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προ­χωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση του Πλαισίου Συμφωνίας για την κοινή ανάπτυξη οποιωνδήποτε κοινών κοιτα­σμάτων και των πολυμερών Μνημονίων Συναντίληψης στους τομείς της ενέργειας και των υδάτων.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε ένθερμα την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του υπο­θαλάσσιου ευρω-ασιατικού αγωγού μετα­ξύ Κύπρου – Ισραήλ – Ελλάδας.

Η Κύπρος είναι δεσμευμένη στη δημιουρ­γία ενός τερματικού σταθμού.

Η σταθερότητα που προσφέρει η Κύπρος όπως και η γεωγραφική της θέση απένα­ντι από τη διώρυγα του Σουέζ είναι σημα­ντικοί παράγοντες για τη δημιουργία ενεργειακής υποδομής στην Κύπρο για τη με­ταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολι­κή Μεσόγειο στις αγορές της Άπω Ανατο­λής μέσω του Σουέζ, σε συγκριτικά χαμη­λό κόστος, όπως και στην αγορά της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Πρόε­δρος Αναστασιάδης είπε ότι παρά τις επι­πλοκές που είχε η επιβαλλόμενη απόφα­ση του Eurogroup, η Κυβέρνηση έχει δια­σφαλίσει το απαραίτητο πακέτο οικονομι­κής βοήθειας, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι πλήρως αφοσιωμένη στην ανα­δόμηση και αναζωογόνηση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της Κά­πρου.

Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας στο Ισραήλ

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου πραγματοποίησε στις 4 Μαΐου μονοή­μερη επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στις οποίες προέβη μετά το πέρας της επί­σκεψής του, ο κ. Φωτίου ανέφερε πως η επίσκεψη του στο Ισραήλ πραγματοποιή­θηκε μετά από πρόσκληση του Ισραηλινού ομολόγου του κ. MosheYaalon. Πρόσθεσε επίσης:

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που άπτονται των διμε­ρών σχέσεων όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας. Αποφασίσαμε και θέσαμε τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των Υ­πουργείων μας. Αποφασίσαμε να εργα­στούμε συντονισμένα, γι’ αυτό τον λόγο συγκροτήσαμε τεχνικές επιτροπές για προώθηση όλων των θεμάτων που συζη­τήσαμε, και η πρώτη συνάντηση αυτών των επιτροπών θα γίνει στην Κύπρο στις 28 Μαΐου.

Μετά τον εντοπισμό μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κυπρια­κής Δημοκρατίας, η οποία συνορεύει με αυτήν του Ισραήλ, διανοίγονται τομείς συ­νεργασίας και στον τομέα αυτό. Το Ισραήλ είναι μια γειτονική χώρα με την οποία έχουμε μια τέτοια συνεργασία. Και θέλω να επαναλάβω, και αυτό λέχθηκε και κατά τη συνάντηση μας: Δεν νοείται συνεργασία στον ενεργειακό τομέα χωρίς να εξετάζεται και η πτυχή της ενεργειακής ασφάλειας η οποία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και λεπτό θέμα. Ως εκ τούτου τέθηκε η βάση για να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός στρατη­γικός διάλογος στα θέματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και τη γενικότερη συνεργασία μας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ