Μετά από μαραθώνιες συζητήσεις κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για την δημιουργία ενός ενιαίου προϋπολογισμού, που θα χρηματοδοτηθεί μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα 19 κράτη-μέλη και δημόσιες επενδύσεις.Μετά από μαραθώνιες συζητήσεις, οι οποίες διήρκησαν πάνω από 15 ώρες το Εurogroup κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για την δημιουργία ενός ενιαίου προϋπολογισμού των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτός θα έχει τη μορφή ειδικής γραμμής στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της Ευρωζώνης, την οποία ζητούν επιτακτικά τα τελευταία χρόνια η Γαλλία και οι χώρες του Νότου.

Ο ενιαίος προϋπολογισμός θα χρηματοδοτηθεί μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα 19 κράτη-μέλη, αλλά και δημόσιες επενδύσεις σε περιόδους κατά τις οποίες οι οικονομίες δέχονται απροσδόκητο πλήγμα. Για να συμμετάσχει μια χώρα θα πρέπει να τηρεί όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της, οποίες απορρέουν από το λεγόμενο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Πάντως, η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφού απομένει να αποφασιστεί η προικοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Αυτή θα εξαρτηθεί από την απόφαση που θα ληφθεί σχετικά με το θέμα του καθορισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή των κοινοτικών δαπανών για την περίοδο 2021-2027, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι τον Οκτώβριο.

Οι υπουργοί οικονομικών, εκτός από τον προϋπολογισμό, κατέληξαν σε ευρεία συμφωνία και στο θέμα της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, δηλαδή του Ταμείου Διάσωσης της Ευρωζώνης, στο οποίο θα δοθούν διευρυμένες εξουσίες στη διαχείριση ενδεχόμενων μελλοντικών κρίσεων.

Τέλος, δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στο σημαντικό ζήτημα της εμβάθυνσης της Ευρωζώνης, που είναι η πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Οι χώρες του Βορρά εξακολουθούν να διατυπώνουν αντιρρήσεις στη σταδιακή σύσταση του μηχανισμού, ζητώντας προηγουμένως να περιοριστεί το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης. Οι υπουργοί αποφάσισαν να αναθέσουν σε ομάδα εργασίας την προετοιμασία ενός οδικού χάρτη, ο οποίος θα συζητηθεί κατά τους επόμενους μήνες σε πολιτικό επίπεδο.

Νίκος Μπέλλος, Βρυξέλλες