Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Αντώνη Λαμπίδη και τον Γ. Γραμματέα κ. Φοίβο Κουβαρά, συμμετείχε και φέτος στις εργασίες της Συνδιάσκεψης “2013 Human Dimension Implementation Μeeting” του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (The Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) στη Βαρσοβία από 23 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2013.

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών – μελών του ΟΑΣΕ καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 23ης Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τις Εθνικές Μειονότητες (National Minorities), εξετέθησαν τα θέματα που αφορούν στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή προβολή αυτών. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας, τα χρονίζοντα εκπαιδευτικά προβλήματα, τα προβαλλόμενα διοικητικά προσκόμματα των τουρκικών Αρχών ασκήσεως των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και οι πρόσφατες πρακτικές διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους εις βάρος των Μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία. Παράλληλα, κατετέθη εκτενέστατη «Έκθεση» (Statement) 8 σελίδων και «Συστάσεις» (Recommendations) προς τον ΟΑΣΕ να προτρέψει τις τουρκικές Αρχές να άρουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, και οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΟΑΣΕ.

Εξ άλλου, κατά την διάρκεια της Συνεδρίας της 24ης Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τις Διακρίσεις εις βάρος Χριστιανών, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με αποτέλεσμα να στερείται ζωτικών θρησκευτικών καθώς και διαχειριστικών δικαιωμάτων. Ετέθη το χρονίζον ζήτημα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης με το ίδιο καθεστώς που ίσχυε προ του αναγκαστικού κλεισίματος της το 1971. Επιπλέον, ανεφέρθη η αυθαίρετη μετατροπή των ιστορικών βυζαντινών εκκλησιών της Αγίας Σοφίας Νικαίας καθώς και της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος σε ισλαμικά τεμένη. Ταυτοχρόνως, κατετέθη λεπτομερής «Έκθεση» (Statement) 4 σελίδων και «Συστάσεις» (Recommendations) προς τις Τουρκικές Αρχές, οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί και αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΟΑΣΕ.
Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις και θέσεις με τον κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με Έλληνες Διπλωματικούς Αντιπροσώπους στον ΟΑΣΕ, καθώς και με εκπροσώπους Οργανώσεων και Αντιπροσωπειών από διάφορες χώρες.
Ας σημειωθεί ότι οι Εισηγήσεις και Συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις Ετήσιες Εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα.

Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια αυτή Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Τουρκία.

Τα πλήρη κείμενα των Εκθέσεων και Εισηγήσεων του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, έχουν αναρτηθεί στην κάτωθι επίσημη ιστοσελίδα του OΑΣE στο διαδίκτυο:

http://www.osce.org/hdim_2013?view=conference_documents&display=page_5&arg=103918&author=129

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ