Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδηγεί σε αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος στη Γερμανία. Πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας έρχονται στην Γερμανία και απευθύνονται στους εδώ ελληνικούς φορείς, όπως ελληνικές ορθόδοξες ενορίες, στις ελληνικές κοινότητες, συλλόγους και οργανισμούς καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες μετανάστευσης της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε.Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ίδρυση του ,,Δικτύου Ελληνικών Φορέων στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία”. Στο δίκτυο συμμετέχουν φορείς όπως ελληνικέςκοινότητες της περιοχής, ορθόδοξες ελληνικές ενορίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Γερμανό -Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW), ενδιαφερόμενα άτομα και εθελοντές, δημοτικοί σύμβουλοι ελληνικής καταγωγής καθώς και συνεργάτες της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε. Σκοπός του δικτύου είναι να συντονίσει το δυναμικό των συμμετεχόντων φορέων, να ανταλλάζει πληροφορίες για τις ανάγκες των νεοφερμένων ελλήνων καινά παρέχει βοήθεια ανάλογα με τις δυνατότητες του.Μία πρώτη δραστηριότητα του δικτύου είναι η έκδοση αυτού του δίγλωσσου οδηγού για τον προσανατολισμό των νεοφερμένων Ελλήνων γύρω από την Διαμονή και εργασία στην Γερμανία. Μία ομάδα εργασίας του δικτύου συνέλεξε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από θέματα, όπως διαμονής, εκμάθησης γλώσσας, κατοικίας, εργασίας, σχολικά/ επαγγελματικά θέματα, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές υπηρεσίες, ελεύθερος χρόνος, κοινωνικά δίκτυα και άλλα. Ευχαριστούμε θερμά όσους υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του δικτύου και συνέβαλαν στην έκδοση του οδηγού αυτού. Ένα θερμό ευχαριστώ απευθύνουμε επίσης στο Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικών Τποθέσεων του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και στις υπηρεσίες της Διακονίας για την οικονομική στήριξη.

Για το Δίκτυο

Ιωάννα Ζαχαράκη

Εισηγήτρια Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας στην

Διακονία Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε

 

Η ΕΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ σήμερα κάνει αναφορά στην κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας.

 

Κοινωνική ασφάλιση

 

Η κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία αποτελεί ένα νομικά κατοχυρωμένο ασφαλιστικό σύστημα για στην κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Προσφέρει οικονομική προστασία κατά της ανεργίας και της ασθένειας, καθώς και περίθαλψη. Η πληρωμή των συντάξεων καλύπτεται επίσης από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την επαγγελματική απασχόληση των εργαζομένων. Οι εισφορές πληρώνονται κατά κανόνα από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη σε ποσοστό 50 % έκαστος και η καταβολή τους κρατείται αυτόματα από το μισθό ή το εισόδημα. Εξαίρεση αποτελεί η επίσης νομικά κατοχυρωμένη ασφάλιση ατυχήματος, της οποίας η πληρωμή εισφορών αναλαμβάνεται αποκλειστικά από τον εργοδότη.

 

Ασφάλιση υγείας

 

Υπάρχει η δημόσια καθώς και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η δημόσια ασφάλιση υγείας προσφέρει στους ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθενείας. Αναλαμβάνει επίσης τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα την οδοντιατρική περίθαλψη, τις ιατρικές εξετάσεις για την πρόληψη καρκίνου καθώς και όλα τα μέτρα για την περίοδο αποκατάστασης της υγείας. Παρέχει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και πληρώνει τον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της ασθένειας του, εάν λόγω της ανικανότητας του για εργασία εκλείψει ο μισθός ή το εισόδημα του. Ανάλογα με την περίθαλψη που επιθυμεί, ο ασφαλισμένος συμβάλει στα έξοδα με πρόσθετη καταβολή. Επίσης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 10 € ανά τρίμηνο, εφόσον στο διάστημα αυτό χρειαστεί ιατρικές υπηρεσίες. Τα χρήματα αυτά λέγονται τέλη ιατρείου (Praxisgebuhren).

Εάν το εισόδημα που δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης ξεπερνά τα προκαθορισμένα όρια των επιτρεπόμενων συνεισφορών, η υποχρέωση ασφάλισης καταργείται και είναι δυνατή η ασφάλιση σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Κατά κανόνα η υποχρεωτική ασφάλιση αφορά τους εξής:

      απασχολούμενους

      δικαιούχους παροχών για μη απασχολούμενους (επίδομα ανεργίας, σύνταξη, επίδομα ασθενείας, ταμείο ανεργίας για μακροχρόνια ανέργους κ.λπ.)

      σπουδαστές/φοιτητές

      συνταξιούχους και αιτούντες σύνταξης

      συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων

 

Ασφάλιση περίθαλψης

 

Στη δημόσια ασφάλιση υγείας περιλαμβάνεται αυτόματα και η κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση ανάγκης περίθαλψης. Όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί και η ιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση αναπηρίας.

Σε περίπτωση ανεργίας η ασφάλιση μειώνει τους οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν για το συγκεκριμένο άτομο. Υποστηρίζει τα άτομα, που παρέχουν φροντίδα συμβουλεύοντας και αναλαμβάνοντας τα έξοδα που προκύπτουν από την περίθαλψη και τη φροντίδα τους. Παροχές βοήθειας για τη φροντίδα στο σπίτι ή σε ίδρυμα π.χ. γηροκομείο μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

 

Ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας

 

Σε περίπτωση ανεργίας, μετά από εργασιακή σχέση με υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει η δυνατότητα της καταβολής παροχών από το ταμείο ανεργίας μετά από σχετική αίτηση. Ο σχετικός οργανισμός απασχόλησης (AgenturfurArbeit/Jobcenter) εξετάζει σε ποιο βαθμό πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις στις εκάστοτε περιπτώσεις.

 

Συνταξιοδοτική ασφάλιση

 

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση δίνει οικονομική ασφάλεια στα γηρατειά ή σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία. Το δικαίωμα στη σύνταξη προϋποθέτει, ότι ο ασφαλισμένος έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας και μπορεί να αποδείξει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη του. Εφόσον πληρούνται και τα δύο αυτά κριτήρια, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης. Εκτός της δημόσιας ασφάλισης σύνταξης είναι αναγκαία και η ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνας ασφάλιση του ενδιαφερόμενου. Σχετικά με την ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνα υπάρχουν διάφορες προσφορές, που προωθούνται με την υποστήριξη του κράτους, όπως π.χ. η RiesterRente.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ