Απαπητά μέλη της Σύνταξης,

Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Το σχόλιο έστειλα δύο φορές, και δύο φορές το αποδέχθεικαν,αλλά δεν το δημοσίευσαν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Α. Βλάχος