Ο Σεβασμιώτατος κ. Παμτελεήμων στη Γκάμπια (Δ. Αφρική)

ΙΓ΄ Κυριακή Λουκά

Υπό
Σεβασμιωτάτου Μητροπολ΄τιου Αντινόης
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

“Τι ποιήσας, ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;” (Λουκά 18: 18).

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, μετά από την διαβεβαίωση που έδωσε στους μαθητές Του, ότι η Βασιλεία του Θεού ανήκει σ’ εκείνους που θα την δεχθούν με την απλότητα της καρδιάς ενός μικρού παιδιού, απαντά στο αιώνιο ερώτημα του ανθρώπου: “Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω”;

Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει την έμφυτη τάση για τα αιώνια. Η σκέψη και η ψυχή του αναζητά εναγωνίως και ακατάπαυστα να ικανοποιήσει τις πνευματικές του ανησυχίες. Ο πλούτος και η κοσμική δόξα, όσο πλουσιοπάροχα κι αν προσφέρονται, αδυνατούν να ξεδιψάσουν την πνευματική δίψα του ανθρώπου. Αδυνατούν να του εξασφαλίσουν εκείνο που ποθεί και νοσταλγεί, την αιώνια ζωή.

Και το ερώτημα πάλιν έρχεται στην επιφάνεια. “Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω”; Τι πρέπει, τέλος πάντων, να κάμω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή και Βασιλεία του Θεού; Ένα ερώτημα, που ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από φυλή ή γλώσσα, εθνικότητα ή χρώμα, θέτει ενώπιο του εαυτού του. Τι πρέπει, λοιπόν, να πράξω; Πως πρέπει να πορευθώ; Προς ποίαν κατεύθυνση να κατευθύνω τα βήματα της ζωής μου, για να επιτύχω αυτό το ύψιστο αγαθό;

Η απάντηση στη ζωτική αυτή ερώτηση δόθηκει απο τον Κύριο, οποίος δίδαξε λέγοντας: “τας εντολάς οίδας’ μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα” (Λουκ. 18:20). Γνωρίζετε τις Εντολές Μου. Γνωρίζετε τον Νόμο, που σας έδωσα. Τηρήσετε, λοιπόν, τις εντολές του Θεού, που δόθηκαν για τη δική σας ηθική και πνευματική τελείωση και αγιασμό.

Ο θείος Νόμος βρίσκεται, βέβαια, χαραγμένος μέσα στη συνήδειση και την καρδιά εκάστου ανθρώπου. Είναι το “φ ω ς”, που φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Είναι το “πηδάλιο”, που καθοδηγεί το πλοίο της ζωής μας, μέσα από την τρικυμιώδη θάλασσα της ζωής, στα σωτήρια λιμάνια της θείας Αγάπης. Είναι ο “άγρυπνος οφθαλμός”, που μας παρακολουθεί συνεχώς, νύχτα και ημέρα. Είναι η προτρεπτική εκείνη “δύναμις”, που μας προτρέπει προς το καλό, ή μας αποτρέπει από το κακό, χωρίς να μπορεί κανείς να δύναται να διαπράξει το παραμικρό, χωρίς τη δική της επέμβαση ή και παρενόχληση.

Αλλά το έμφυτο αυτό μηχάνημα του προσανατολισμού μας προς την θεία βουλή, δεν είναι μεμονωμένο και ανεξάρτητο. Ο άγραφος νόμος του θεού στηρίζεται επάνω στην περί Θεού και υψίστης αγιότητος έννοια. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Θεός, αφ’ ενός μεν, δίδει επί του όρους Σινά στο θεράποντά Του Μωσϋσή τον θεοχάρκτο επί πέτρας “Δεκάλογο”, προς δήλωσιν του αιωνίου κύρους και συνοψίζοντας την ηθική διδασκαλία, αφ’ ετέρου δε, διά του Υιού και Λόγου Του, αποκαλύπτεται ο νέος Ευαγγελικός Νόμος, ο Νόμος της Αγάπης, ο οποίος θα διέπει πλέον τον ανθρώπινο βίο,

Συνείδηση, Δεκάλογος και Ευαγγελικός Νόμος είναι τρία στάδια της θεία αποκαλυπτομένης θείας θελήσεως. Επομένως ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να σωθεί και να κληρονομήσει ζωήν αιώνιo οφείλει να εργάζεται το καλό και να τηρεί τις θείες εντολές.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι από τις εντολές του Δεκαλόγου ο Κύριος αναφέρει μόνον πέντε. Το “μη μοιχεύσεις”, “μη φοβνεύσεις”, “μη κλέψεις”, “μη ψευδομαρτυρήσεις”, και “τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου”. Τις υπόλοιπες παραλείπει και παρασιωπά, όχι γιατί δεν είναι σημαντικές, αλλά διότι η παραβίαση τους, ως πράξεις σχετιζόμενες προς τον Θεό και τον πλησίον, αποκλείει αυτοδικαίως τους παραβάτες από την αιώνιο ζωή.

Ο ίδος ο Θεός, που στο όρος Σινά έδωσε τις Δέκα Εντολές, Αυτός και τώρα επαναλαμβάνει το σχεδιάγραμμα της Χριστιανικής Ηθικής, το οποίο οφείλει κανείς να ακολουθήσει ως άτομο, ως οικογένεια και ως κοινωνία.

Αλλά ας εξετάσουμε με λίγα λόγια την απάντηση του Κυρίου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Παμτελεήμων στη Γκάμπια (Δ. Αφρική)

“Μη μοιχεύσεις”. Το σώμα του ανθρώπου αποτελεί, κατά την ευαγγελική διδασκαλία, “ναός του Θεού”, γι’ αυτό θα πρέπει να παραστήσουμε τα μέλη του όχι όργανα της ακαθαρσίας και της ανομίας, αλλά μέλη ηγιασμένα. Η σωματική αγνεία είναι καρπός της ψυχικής ανδρείας και σωφροσύνης. Δι’ αυτής μετασκευάζει το φθαρτό σώμα σε ναό του Παναγίου Πνεύματος. Αντιθέτως η υποδούλωση του σώματος στις σαρκικές απολαύσεις, καθιστά τον άνθρωπο τάφο σκοτεινό, γεμάτο από “οστέα και πάσης ακαθαρσίας” (Ματθ. 23:27).

Οι τρεις εντολές που ακολουθούν, “μη φονεύσης”, “μη κλέψης” και “μη ψευδομαρτυρήσης”, αναφέρονται στην ευρύτερη οικογένεια, την κοιωνία. Η τήρηση αυτων συνιστά την αρετή της δικαιοσύνης, χωρίς την οποία οι πλουσιώτερες και πλέον οργανωμένες κοινωνίες θα εναυάγουν και θα εχάνοντο. “Μη φονεύσης” τον πλησίον σου, είτε αμέσως, είτε διά της βίας, ούτε να τον καταπιέζεις σε αργό θάνατο. “Μη κλέψης” και μη σφετερίζεσαι την περιουσία του πλησίου σου, που με κόπο και μόχθο απέκτησε. “Μη ψευδομαρτυρήσης” εναντίον του συναθρώπου σου. Μαρτύρησε την αλήθεια, γιατί, εκείνος που ψεύδετε ομοιάζει με τον πατέρα του, τον διάβολο, τον πατέρα παντός ψεύδους.

Τέλος, ο θείος νόμος περιστρέφεται γύρω στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής. Τίμησε τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις χρόνους πολλούς. Τίμησε τον σύζυγό σου, ως κεφαλή της οικογενείας και επειδή κατέχει θέση Χριστού. Τίμησε την σύζυγό σου, όπως τιμά ο Χριστός την Εκκλησία Του. Παιδιά, τιμήσετε τους γονείς σας, γιατί αυτοί αγωνίσθηκαν να σας φέρουν στον κόσμο, να σας μεγαλώσουν και να σας αποκαταστήσουν. Τιμήσετε τους κόπους και τις θυσίες τους, που προς χάρη σας υπέμειναν. Μιμηθήτε τον Κύριο, ο οποίος ήτο υπήκοος μέχρι σταυρικού θανάτου προς τον ουράνιό Του Πατέρα, και “ην υποτασσόμενος” στην Θεοτόκο Μαρία τον μνήστορα Ιωσήφ.

Την μελέτη του θείου Νόμου συνέστησε ο Κύριος. Οφείλομε να έχομε συνεχώς ενώπιον μας τις θείες εντολές. Οφείλομε διαρκώς να τον μελετούμε “ημέρας και νυκτός” (Ψαλμ. 1: 2). Όμως δεν είναι αρκετό να γνωρίζουμε τις εντολές του Θεού, αλλά να τις εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Μακάριος είναι εκείνος που ακούει τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει. Διότι, ο Κύριος απέκλεισε από την Βασιλεία Του εκείνους που μόνο επικαλούνται το όνομά Του. “Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς” (Ματθ. 7: 21). Γι’ αυτό και ο Κύριος ονόμασε συγγενείς Του όλους όσους τηρούν τον θείο Λόγο και Νόμο Του. “Μήτηρ και αδελφοί μου, ούτοι εισι οι ποιούντες το θέλημα του Πατρός μου” (Ματθ. 12:48).

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Με πίστη, αγάπη, αφοσίωση και ειλικρινή διάθεση, ας αγωνισθούμε να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας. Αυτές θα αποτελέσουν την ασπίδα της κατά της αμαρτίας,. Αυτές θα μας ανοίξουν τον δρόμο προς την σωτηρία. Αυτές είναι ο πλούτος της ζωής μας, που θησαυρίζουν ουράνια πλούτη στη Βασιλεία του Κυρίου, του οποίου την Χάρη επικαλλούμεθα για όλους εσάς. Αμήν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ