Για τα αποτελέσματα του σημερινού Συμβουλίου ECOFIN, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Γιώργος Χατζημαρκάκης δήλωσε:

«Η δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών θα συντονίζεται μελλοντικά σε πρώιμο στάδιο στην ΕΕ. Η εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» είναι το σωστό συμπέρασμα από την ευρωπαϊκή κρίση, η οποία χάρη στην Ελλάδα έχει προσφέρει μια ευκαιρία για ένα ποιοτικό άλμα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό, τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στον προκαθορισμό του προϋπολογισμού των κρατών μελών. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι θεμελιώδη αξίωση της δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ