Ολοκληρώθηκε η 2η Ελληνογερμανική Συνάντηση (DGVII) στη Θεσσαλονίκη τις εργασίες της οποίας παρακολούθησε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Επιμέλεια: Αποστόλης Ζώης

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 2η Ελληνογερμανική Συνάντηση (DGV II).

Η DGV II αποτελεί συνέχεια της 1ης Ελληνογερμανικής Συνάντησης, κατά την οποία τον Ιούνιο του 2009 συναντήθηκαν στην Αθήνα πολλοί ελληνογερμανικοί σύλλογοι και ανάλογες πρωτοβουλίες, με σκοπό την δικτύωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.

Το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη προετοίμασε σε συνεργασία με διάφορους φορείς στα πλαίσια πρωτοβουλίας για την εταιρική σχέση της Ελλάδας και της Γερμανίας που ξεκίνησε από την Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Angela Merkel και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Γιώργο Παπανδρέου, την 2η Ελληνογερμανική Συνάντηση, η οποία είχε ως επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (μεταξύ άλλων την ενίσχυση υφιστάμενων αδελφοποιήσεων καθώς και τη δημιουργία νέων).

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός „Ελληνογερμανικού Δικτύου Περιφερειών, Δήμων και Πολιτών“.

Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα www.grde.eu  η οποία θα εξυπηρετεί τόσο την διαδικασία της επικοινωνίας και συνεννόησης κατά την προετοιμασία της 2ης Ελληνογερμανικής Συνάντησης, όσο και την μακροπρόθεσμη ανταλλαγή εμπειριών και μετά το πέρας της Συνάντησης.

Έτσι έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να επικοινωνούν και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για κοινά πρότζεκτς. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ βρέθηκε σε αυτή τη συνάντηση και παρακολούθησε τις εργασίες της.

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα παρακάτω:

«Η Γερμανία και η Ελλάδα συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Η φιλία αυτή αποτελούσε και αποτελεί τη βάση της στενής συνεργασίας μας-διμερώς στην Ατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Θεμέλιο της συνεργασίας μας αποτελεί η στενή επαφή μεταξύ των πολιτών μας. Πάνω από 350.000 Έλληνες κατοικούν μόνιμα στη Γερμανία, περίπου 45.000 Γερμανοί κατοικούν στην Ελλάδα. Σχεδόν κάθε 10ος Έλληνας κατοικούσε, σπούδαζε ή εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια Γερμανοί ταξιδεύουν ετησίως στην Ελλάδα και θαυμάζουν τον πλούσιο και πολύπλευρο πολιτισμό της. Σχεδόν 30 πόλεις συνεργάζονται μεταξύ τους ή έχουν δημιουργήσει διάφορες αδελφοποιήσεις. Αυτό το πυκνό δίκτυο επιθυμούμε να ενισχύσουμε.

Ταυτόχρονα επιθυμούμε να κάνουμε βήματα προς την ανανέωση και επέκταση της συνεργασίας μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα καθήκοντα, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί την αμοιβαία υποστήριξη. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τις αμοιβαίες οικονομικές μας σχέσεις. Κυρίως μας ενδιαφέρει η δυναμικότητα στη καινοτομία και η δυνατότητα ανταγωνισμού των επιχειρήσεών μας στο τομέα της βιομηχανίας και της μεσαίας τάξης καθώς και η προώθηση μίας βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για τη δημιουργία δομών προς τον σκοπό προώθησης της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας.

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι και οι δύο μπορούμε να επωφεληθούμε μέσω μίας στενότερης και ενισχυμένης συνεργασίας. Η Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν από κοινού τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να εμβαθύνουμε και να σταθεροποιήσουμε περαιτέρω τη διμερή συνεργασία μας όπως και τον συντονισμό μας σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής.»

Προοίμιο της κοινής δήλωσης της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Angela Merkel και του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου στις 5.03.2010.

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 συνήλθαν στη Θεσσαλονίκη Έλληνες και Γερμανοί προκειμένου να ανταλλάξουν τις απόψεις και εμπειρίες τους για την ανάδειξη μίας ευμενέστερης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο καθώς και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων και Γερμανών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, συνδέσμων φίλων, ελληνικών κοινοτήτων στη Γερμανία και γερμανικών ομάδων στην Ελλάδα, μεταξύ πολιτών και των δύο πλευρών, ενδιαφερόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισμών παντός είδους.

Αδελφοποίηση πόλεων:

Η Συνάντηση ανέδειξε, ότι οι δυνατότητες της αδελφοποίησης μεταξύ γερμανικών και ελληνικών πόλεων, κοινοτήτων, περιφερειών και διοικητικών μονάδων όλων των επιπέδων δεν έχουν επαρκώς εξαντληθεί.

Ενώ μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 30 αδελφοποιήσεις γερμανικών και ελληνικών πόλεων, μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας ο αριθμός υπερβαίνει τις 2.000. Η συζήτηση στο πλαίσιο της συνάντησης απέδειξε, ότι στις εν λόγω αδελφοποιήσεις αναγνωρίζεται μία αυξημένη πρακτική αξία, συμβάλλουν σημαντικά προκειμένου να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των δύο μερών, αποτελούν τη βάση για μία ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών αλλά και την προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων, για τα οποία υπάρχουν ποικίλα αλλά μέχρι σήμερα ακόμη ανεκμετάλλευτα οικονομικά μέσα.

Καλούμε συνεπώς, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τους πολίτες καθώς και τους πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο και των δύο μερών, να επιτείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αναπτυχθούν σύντομα και να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός ανάλογων αδελφοποιήσεων. (Κέντρο Διαμεσολάβησης στην www.grde.eu)

Τομείς ενδιαφέροντος:

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήματα:

 1. Κατανόηση, σύνδεση, δικτύωση-Μαζί για το μέλλον
 2. Προώθηση της εγκατάστασης επιχειρήσεων και αξιοποίηση του διμερούς οικονομικού δυναμικού
 3. Διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων
 4. Σύγχρονη διοίκηση
 5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση
 6. Πολιτισμός
 7. Προώθηση Τουρισμού
 8. Διαχείριση καταστροφών
 9. Δυνατότητες και προγράμματα χρηματοδότησης
 10. Πολιτική για τη νεολαία και προγράμματα ανταλλαγής νέων
 11. Συγκοινωνιακός σχεδιασμός με προσανατολισμό στο μέλλον

Στο πλαίσιο της συνάντησης προστέθηκαν περαιτέρω και οι ακόλουθοι ειδικότεροι τομείς συνεργασίας:

 1. Παράκτια αστική συγκοινωνία
 2. Ιαματικά λουτρά
 3. Διαχείριση Περιαστικών Δασών
 4. Ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού
 5. Προγράμματα ανταλλαγής επαγγελματικής κατάρτισης ακόμη και μετεκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν την ανταλλαγή απόψεων ως εξαιρετικά χρήσιμη και επιθυμούν να διασφαλισθεί η σταθερότητα του διαλόγου.

Περαιτέρω Συνεργασία:

Οι συμμετέχοντες, όπως ανακοινώνεται, χαιρετούν την προετοιμασία και οργάνωση της Συνάντησης εκ μέρους των διοργανωτών και κυρίως αναγνωρίζουν στο πλαίσιο αυτό την εκτενή παροχή εθελοντικής εργασίας.

Η εκδήλωση πέτυχε την καταλυτική επίδραση. Στόχος είναι η συνεργασία αυτή να χαρακτηρισθεί από βιωσιμότητα και διάρκεια.

 1. Τα αποτελέσματα και τα περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με τα αντικείμενα ενασχόλησης προτείνεται να αναρτηθούν στη συνεδριακή ιστοσελίδα www.grde.eu ή σε κάποια άλλη.
 2. Ο συντονισμός της περαιτέρω συνεργασίας μεταβιβάζεται σε μία διμερή επιτροπή, της οποίας το έργο προτείνεται να συντονίζεται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Κοινοτήτων (Γερμανικό Τμήμα). Το γερμανικό Τμήμα του ΣΕΔΚ παρακαλείται να επεξεργαστεί μία πρόταση για την περαιτέρω λειτουργία της επιτροπής, η οποία θα τύχει αποδοχής από τα ιδρυτικά μέλη αυτής.

Στόχος της επιτροπής αποτελεί η εδραίωση σταθερότητας στο διάλογο μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών δήμων αναφορικά με τα κυρίαρχα σημεία της συνεργασίας τους.

Ο κ. Μπουτάρης

Πρόσκληση για τη διενέργεια του επόμενου Συνεδρίου το έτος 2012 στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε ο Δήμαρχος της πόλης, κύριος Ιωάννης Μπουτάρης, όπου θα λάβει χώρα μία επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ΙΙ. Ελληνο-Γερμανικής Συνάντησης και θα παρουσιαστούν οι επιτυχείς αδελφοποιήσεις του έτους 2011-2012. Το επόμενο έτος 2013 θα ακολουθήσει στη Νυρεμβέργη η IV. Ελληνο-Γερμανική Συνάντηση κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, Δρ. Ulrich Maly.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες χρηματοδότησης των προγραμμάτων αδελφοποίησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επιπλέον για τη δημιουργία μίας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των γερμανο-ελληνικών δήμων, η οποία θα βασίζεται σε μία κοινονικο-οικονομική και οικολογική ανάπτυξη, υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, οι οποίες θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν δεόντως. Στόχος είναι να εξαντληθούν οι δυνατότητες συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Στόχος της σημερινής συνάντησης αποτελεί η εμβάθυνση της Συνεργασίας των Κρατών μας. Μία Συνεργασία, η οποία θα είναι αισθητή στο πλαίσιο της επόμενης Γερμανο-Ελληνικής Συνάντησης.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την φιλοξενούσα Πόλη Θεσσαλονίκη και τον Δήμαρχο αυτής, κύριο Ιωάννη Μπουτάρη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., κύριο Θεόδωρο Σουμπάση, καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELEXPO Α.Ε., κύριο Πάρι Μαυρίδη για την φιλοξενία και υποστήριξη τους καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, ευχαριστούμε το προσωπικό του Γερμανικού Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη καθώς και των επισκεπτών αυτού, οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά για την προετοιμασία και διοργάνωση της Συνάντησης (κυρία Παρθένα Πολυχρονίδου, κυρία Αντωνία Ρούπρεχτ, κυρία Μπρίττα Ντένελ, κυρία Ξένια Φάστναχτ, κυρία Μάρεν Ρέντερ, κύριο Φίλιππ Χάουγκβιτς, κύριο Γιαν-Πέτερ Βασιλειάδη, κύριο Φρέντερικ Πάνες, κύριο Παύλο Πολυχρονίδη και κύριο Κωνσταντίνο Πουρνάρα)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ