Αναφορικά με την επιμήκυνση αποπληρωμής ο ελληνικής καταγωγής Γερμανός Ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης δήλωσε:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετά το 2013 δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει το χρέος της αν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δεν οδηγήσει στην αναμενόμενη ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Είναι προφανές ότι ο μαθηματικός λογαριασμός αναφορικά με την αποπληρωμή δε βγαίνει.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη δεν θα αποφύγει να αποφασίσει την παράταση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου καθώς επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Η συζήτηση όμως για το λεγόμενο haircut είναι τρομερά επικίνδυνη αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον το ζήτημα του ευρωομολόγου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως διέξοδο από τη σημερινή κρίση. Η λύση αυτή μπορεί να προστεθεί στο τέλος της διαδικασίας της δημοσιονομικής εξυγίανσης των κρατών μελών της ΕΕ. Το παράδειγμα των ομολόγων που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταδεικνύει ότι ο θεσμός των ευρωομολόγων ήδη υπάρχει ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτά.

Η Ευρώπη έχει ανάγκη μια νέα προσέγγιση για να δώσει λύσεις στο μείζον πρόβλημα της οικονομικής κρίσης. Περαιτέρω ενίσχυση για την ανάπτυξη της Ελλάδας δίδεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μικρό “Σχέδιο Μάρσαλ” για τη χώρα αν τεθεί σύντομα και άμεσα σε εφαρμογή. Θα ήταν σκόπιμο η χρηματοδότηση, ο συντονισμός και η εκτέλεση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται απευθείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την σίγουρη και σταθερή υλοποίηση των έργων και συνεπώς την γρηγορότερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ