Νυρεμβέργη 15.03.2011. Από το 2006 ο σύλλογος «Φίλος» Α.Σ. προμηθεύεται από διάφορες εταιρείες μεταχειρισμένα ή παροπλίσμένα Η/Υ, που τα αναβαθμίζει και τα διαθέτει σε Σχολεία, Συλλόγους, φορείς και άπορους μαθητές της περιοχής. Μ’ αυτό τον τρόπο έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια άνω των 150 Η/Υ και οθόνες.

Επίσης έχουν σταλεί σε Σχολείο και Γυμνάσιο της νήσου Θάσου με έξοδα του συλλόγου, μετά από παράκληση των προεδρείων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Η/Υ

Μετά από μεσολάβηση ενός φίλου του συλλόγου κατορθώθηκε να αγοραστούν 22 Η/Υ, 40 οθόνες TFT, σέρβερ, ρούτερ και παρελκόμενα (ποντίκια, πληκτρολόγια και καλώδια) στην τιμή των 600 € που θα διατεθούν για τις ανάγκες των Σχολείων του δήμου Καβάλας. Τα έξοδα μεταφοράς έχει αναλάβει η Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια», ήδη από την Δευτέρα 7 Μαρτίου όλος αυτός ο εξοπλισμός φορτώθηκε με προορισμό την Καβάλα

Ο σύλλογος «Φίλος» Α.Σ, πρωτοβουλία για την προώθηση της αδελφοποίησης Νυρεμβέργη – Καβάλας θέλει να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια στην πραγματοποίηση αυτού του έργου, το τμήμα IT της εταιρείας Semikron Elektronik GmbH & KO.KG (για την πολυετή υποστήριξή της), την εταιρεία Spedition Geis-Group, το Nachbarschaftshaus Gostenhof και τέλος τον μαιαικήνα και του συλλόγου. Είθε οι πράξεις τους να βρούν μιμητές.