Η Ελληνογερμανική Επιτροπή Δημάρχων και το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνουν, ότι μέσα Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η 3η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV III). Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει ως αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών και δήμων, αλλά και μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε πολλούς τομείς της πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η προώθηση της ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της συνεργασίας με γερμανούς εταίρους.

Έτσι προγραμματίζεται ήδη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η διοργάνωση ειδικών συσκέψεων για διάφορα σημαντικά θέματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν περιληπτικά στα πλαίσια της DGV III. Στη διαδικασία αυτή προσκαλούνται εγκάρδια να συμμετέχουν όλοι οι περιφερειάρχες και δήμαρχοι καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι προτάσεις για τη διοργάνωση ειδικών συσκέψεων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι διοργανωτές μπορούν να υποστηριχθούν τόσο στη φάση του προγραμματισμού όσο και της υλοποίησης από το γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που ιδρύθηκε πρόσφατα:

 Υπεύθυνος; κ. Χρήστος Δ, Λαζαρίδης

 Οδός Αργυρουτχόλεως 6

 57013 Ωραιόκαστρο/Θεσσαλονίκη

 Τηλ.: +30/2310/692 115; Φαξ: +30/2310/692 199

 Email: christos(a)lasaridis.info

Ο κύριος Λαζαρίδης είναι διαθέσιμος για κάθε είδους ερωτήσεις και προτάσεις των ενδιαφερομένων. Για ενημέρωση προσφέρεται επίσης η ιστοσελίδα www.grde.eu.

Επί πλέον η διαδικασία αυτή θα υποστηριχθεί στη Γερμανία από τον Εντεταλμένο για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό κύριο Hans-Joachim Fuchtel, με την ενεργοποίηση των απαραίτητων για τη συνεργασία εταίρων και την υποστήριξη των εκάστοτε διαδικασιών στη Γερμανία. Η υπηρεσιακή έδρα του Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού κυρίου Fuchtel είναι – όπως ήδη έχει ανακοινωθεί – στο Βερολίνο (επικοινωνία: μέσω του γραφείου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη, βλ. ως άνω).

Πολλές επαρχίες και δήμοι στη Γερμανία έχουν εκφράσει την επιθυμία όχι μόνο για συμμετοχή στην ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και για αδελφοποιήσεις με δήμους και περιφέρειες της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι – δήμοι και περιφέρειες – στην Ελλάδα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το προαναφερόμενο γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Επιτυχής

Ήδη στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 2Π Ελληνογερμανική Συνέλευση, η οποία αξιολογήθηκε από τους περίπου 250 συμμετέχοντες ως ιδιαίτερα επιτυχής και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η συνέχιση της εταιρικής αυτής συνεργασίας. Κυρίως αποφασίστηκε η τρίτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV III) να πραγματοποιηθεί το 2012 στη Θεσσαλονίκη και η τέταρτη (DGV IV) το 2013 στη Νυρεμβέργη.

Επίσης συστάθηκε μια Ελληνογερμανική Επιτροπή Δημάρχων, ιδρυτικά μέλη της οποίας είναι ο Δήμαρχος της πόλης Lauf, κύριος Benedikt Bisping, ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Calw, κύριος Helmut Riegger, o Δήμαρχος του Neckartenzlingen, κύριος Herbert Kruger, ο Δήμαρχος της πόλης Detmold, κύριος Rainer Heller, καθώς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κύριος Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμόδιος για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Κοζάνης, κύριος Λάζαρος Μαλούτας, και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, κύριος Νικόλαος Βαφειάδης.

 

Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

 

Deutsch-Griechische Versammlung im November wieder in Thessaloniki

Der Deutsch-Griechische Burgermeisterauschuss und das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Thessaloniki geben bekannt, dass die dritte Deutsch-Griechische Versammlung (DGV III) Mitte November in Thessaloniki stattfinden wird. Die DGV beinhaltet die Zusammenarbeit von deutschen und griechischen Landkreisen/Peripheries und Stadten/Gemeinden/Dimoi, Experten, Unternehmern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Ziel ist der Erfahrungsaustausch auf vielen Gebieten der Kommunalpolitik sowie eine Verbesserung der wirtschaftlichen Moglichkeiten griechischer Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit deutschen Partnern.

Es ist geplant, wichtige Themen in verschiedenen im Laufe des Jahres stattfindenden Fachkonferenzen zu behandeln und die Ergebnisse in der DGV III zusammenzufassen. Alle Peripheriarchen und Burgermeister und andere Interessenten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen, insbesondere sind Vorschlage fur die Abhaltung von Fachkonferenzen in anderen Stadten Griechenlands willkommen. Die jeweiligen Veranstalter werden bei der Planung und Durchfuhrung unterstutzt durch das kurzlich eingerichtete DGV-Buro:

Christos D. Lasaridis

6 Argyroupoleos Street

GR – 57013 Oraiokastro Thessaloniki

Tel.: +30 2310 692 115; Fax: +30 2310 692 199

E-mail: christos&lasaridis. info

Herr Lasaridis steht fur alle Fragen und Anregungen zur Verfugung. Bitte beachten Sie auch die Website www.grde.eu.

Daruber hinaus wird der Beauftragte fur die DGV, der Parlamentarische Staatssekretar Hans-Joachim Fuchtel, diesen Prozess in Deutschland unterstutzen und die fur die Zusammenarbeit notwendigen Partner und Partnerleistungen in Deutschland mobilisieren. Dienstsitz von PStS Fuchtel ist, wie bekannt gegeben, in Berlin: Kontakt uber das DGV-Buro in Thessaloniki, s. o.

Zahlreiche Landkreise und Gemeinden aus Deutschland haben ihren Wunsch geaussert, nicht nur am Erfahrungsaustausch mitzuwirken, sondern auch eine Partnerschaft mit einem Dimos oder einer Peripheria in Griechenland einzugehen. Interessierte Peripherias und Dimoi sollten sich mit dem DGV-Buro in Verbindung setzen.  Bereits die zweite DGV am 4. und 5. November 2011 hatte in Thessaloniki stattgefunden. Sie wurde von den rund 250 Teilnehmern als groBer Erfolg empfunden, weshalb die Verstetigung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit beschlossen wurde. Insbesondere wurde festgelegt, dass die DGV III 2012 in Thessaloniki und die DGV IV 2013 in Nurnberg stattfinden werden. Auch wurde ein deutsch-griechischer Burgermeisterauschuss eingerichtet, dessen Mitglieder der Burgermeister der Stadt Lauf, Herr Benedikt Bisping, der Landrat des Landkreises Calw, Herr Helmut Riegger, der Burgermeister von Neckartenzlingen, Herr Herbert Kruger, der Burgermeister der Stadt Detmold, Herr Rainer Heller, der Burgermeister der Stadt Thessaloniki, Herr Yiannis Boutaris, der Vizeperipheriarch der Region Zentral-Makedonien und zustandig fur die Metropolregion Thessaloniki, Herr Apostolos Tzitzikostas, der Burgermeister der Stadt Kosani, Lazaros Maloutas, sowie der President der E.E.T.A.A A.E. (Griechische Gesellschaft fur lokale Entwicklung und Selbstverwaltung) und Stadtratsmitglied in Athen, Nikolaos Vafiadis, sind.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ