Κρίτων Αρσένης: „Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει άμεσα
να λάβει  μέτρα για τη μείωση των ορίων  ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας“

Τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (κινητά τηλέφωνα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας), φέρνει στο προσκήνιο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, με ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Κρίτων Αρσένης ζητά τη μείωση των ορίων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ενίσχυση της ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις ενδιάμεσες και τις πολύ χαμηλές συχνότητες, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις τους στην υγεία. Η ερώτηση επαναφέρει στην επικαιρότητα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009 για τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), το οποίο μεταξύ άλλων, ζητούσε την επανεξέταση της επιστημονικής βάσης και της επάρκειας των ορίων έκθεσης στα ΗΜΠ.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Πρόσφατη επιστημονική έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICEMS) αποδεικνύει ότι τα όρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είναι υψηλά και δεν προστατεύουν επαρκώς την ανθρώπινη υγεία από τις ακτινοβολίες. Τα πορίσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες δεν επιφέρουν μόνο θερμικές βιολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, όπως οι ενοχλήσεις που νιώθουμε στο κεφάλι, αλλά και μη θερμικές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς καθώς αλλοιώνουν το DNA και προκαλούν καρκινογενέσεις. Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των ακτινοβολιών ενισχύονται και από το γεγονός ότι το θεσπισμένο όριο βασίζεται στον εγκέφαλο των ανδρών και όχι στο μικρότερο σε μέγεθος εγκέφαλο των γυναικών και των παιδιών, τα οποία είναι πιο ευάλωτα στις ακτινοβολίες. Η κατάσταση είναι κρίσιμη καθώς σε χώρες με αυξημένη χρήση των κινητών τηλεφώνων, μελέτες έχουν δείξει σημαντική αύξηση εγκεφαλικών όγκων μετά από δεκαετή χρήση. Επιπλέον, ανεπηρέαστα δε μένουν τα πουλιά και οι μέλισσες, καθώς διαταράσσονται τα μαγνητικά τους αισθητήρια με δυσμενείς επιπτώσεις στο μεταβολισμό τους. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έκθεσης επιβεβαιώνουν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, που ζητούσε τον επανακαθορισμό των ορίων έκθεσης στα ΗΜΠ. Δεδομένου ότι πάνω από 4 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, με τα 2 δισεκατομμύρια να χρησιμοποιούνται από παιδιά και εφήβους, είναι αναγκαία η θέσπιση χαμηλότερων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η διενέργεια περαιτέρω ανεξάρτητης έρευνας για τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ΗΜΠ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της, τα αποτελέσματα της έκθεσης και σεβόμενη  την αρχή της προφύλαξης να  υλοποιήσει άμεσα τα αιτήματα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημόσια υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό και δε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πειραματισμών.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ