Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδηγεί σε αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος στη Γερμανία. Πολλές Ελληνίδες και Έλληνες αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας έρχονται στην Γερμανία και απευθύνονται στους εδώ ελληνικούς φορείς, όπως ελληνικές ορθόδοξες ενορίες, στις ελληνικές κοινότητες, συλλόγους και οργανισμούς καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες μετανάστευσης της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ίδρυση του «Δικτύου Ελληνικών Φορέων στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία”. Στο Δίκτυο συμμετέχουν φορείς όπως ελληνικές κοινότητες τις περιοχής, ορθόδοξες ελληνικές ενορίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Γερμανό -Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW), ενδιαφερόμενα άτομα και εθελοντές, δημοτικοί σύμβουλοι ελληνικής καταγωγής καθώς και Συνεργάτες της Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε. Σκοπός του δικτύου είναι να συντονίσει το δυναμικό των συμμετεχόντων Φορέων, να ανταλλάσει πληροφορίες για τις ανάγκες των νεοφερμένων ελλήνων καινά παρέχει βοήθεια ανάλογα με τις δυνατότητες του.

Μία πρώτη δραστηριότητα του δικτύου είναι η έκδοση αυτού του δίγλωσσου Οδηγού για τον προσανατολισμό των νεοφερμένων Ελλήνων γύρω από την Διαμονή και εργασία στην Γερμανία. Μία ομάδα εργασίας του δικτύου συνέλεξε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από θέματα, όπως Διαμονής, Εκμάθησης Γλώσσας, Κατοικίας, Εργασίας, Σχολικά/ Επαγγελματικά θέματα, Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνικές Τπηρεσίες, Ελεύθερος χρόνος, Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα. Ευχαριστούμε θερμά όσους υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του δικτύου και συνέβαλαν στην έκδοση του Οδηγού αυτού. Ένα θερμό ευχαριστώ απευθύνουμε επίσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικών Τποθεσεων του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και στις υπηρεσίες της Διακονίας για την οικονομική στήριξη.

Για το Δίκτυο

Ιωάννα Ζαχαράκη

Εισηγήτρια Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας στην

Διακονία Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε

Σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ παρουσιάζει το κεφάλαιο που αναφέρεται στην εργασία.

Εργασία στη Γερμανία

Τα μέλη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν την υπηκοότητα της Ένωσης. Υπάρχει απεριόριστη ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων, ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών και ελευθερία επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Οι Έλληνες εργαζόμενοι επομένως δεν χρειάζονται άδεια εργασίας, όταν θέλουν να εργαστούν στη Γερμανία. Επίσης, για το χρονικό διάστημα της ουσιαστικής αναζήτησης εργασίας έχουν το δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία.

Όπως κάθε Γερμανός πολίτης, μπορούν με έγκυρο διαβατήριο και ένα μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας να επισκεφθούν την υπηρεσία δήλωσης κατοικίας της πόλης της επιλογής τους, να συμπληρώσουν μία αίτηση και να αποκτήσουν έτσι την πρώτη τους κατοικία στη Γερμανία. Αυτή η κατοικία είναι επίσης η φορολογική τους έδρα. Τόσο οι φορολογικές όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε άτομο της οικογενείας θα αποδίδονται στο εξής βάσει αυτής της έδρας.

Με τη βεβαίωση δήλωσης κατοικίας από την αρμόδια υπηρεσία και το διαβατήριο τους μπορούν να δηλώσουν στον οργανισμό απασχόλησης (Agentur fur Arbeit) της πόλης τους ότι αναζητούν εργασία. Αν υπάρχει κατάλληλη διαθέσιμη θέση εργασίας μπορούν να την αποδεχτούν αμέσως. Ο εργοδότης τους οφείλει να φροντίσει για την απαραίτητη ασφάλισή τους και την καταβολή των φόρων στις ανάλογες υπηρεσίες. Μπορούν επίσης να εργαστούν λαμβάνοντας μηνιαίως 400 Ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε φορολογία (Minijob). Συμπληρωματικά μπορεί να κατατεθεί μια αίτηση για τη χορήγηση παροχών του Δεύτερου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB Π), δηλ. ως ένα είδος «βοήθημα», καθώς σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ο ορισμός του εργαζομένου εκλαμβάνεται ευρέως.

Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην Ελλάδα και ενδεχομένως λαμβάνουν ήδη επίδομα ανεργίας, πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για την έκδοση μιας ευρωπαϊκής βεβαίωσης ότι λαμβάνουν ήδη παροχές ανεργίας ενός ορισμένου ποσού και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη βεβαίωση αυτή (πρέπει να την έχουν λάβει ήδη πριν την αναχώρηση τους από την Ελλάδα) μπορούν να παραμείνουν για τρεις μήνες στη Γερμανία (ή άλλη χώρα της Ε.Ε.) για αναζήτηση εργασίας, λαμβάνοντας συγχρόνως το επίδομα ανεργίας από την Ελλάδα. Για το διάστημα της αναζήτησης εργασίας και για πιθανές παςιοχές σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) πρέπει να σημειωθεί το ακόλουθο:

Η Γερμανία έχει προβλέψει στο Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB) II τον αποκλεισμό από το επίδομα ανεργίας II. Αμφισβητείται όμως, αν αυτό θεωρείται έγκυρο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Το Ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικής ασφάλισης αποφάσισε, ότι δεν εφαρμόζεται ο αποκλεισμός από τις παροχές για τα μέλη που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή συμφωνία κοινωνικού επιδόματος (EFA). Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Πρόσφατα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ανακοίνωσε σχετικά με τις παροχές του SGB II επιφυλάξεις κατά της Ευρωπαϊκής συμφωνίας κοινωνικών επιδομάτων. Είναι όμως αμφίβολο, αν ο περιορισμός – EFA στους πολίτες της Ε.Ε. θα έχει κάποια επίδραση, καθώς σύμφωνα με το SGB II υπάρχει το δικαίωμα για κοινωνικές παροχές στη Γερμανία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στο χρονικό διάστημα της εύρεσης εργασίας μπορεί να γίνει αίτηση για τις παροχές SGB II και σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις και αγωγές. Για τους Έλληνες πολίτες επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση μία αίτηση στον Οργανισμό Πρόνοιας για το SGB ΧΠ,όταν δεν υπάρχουν επαρκή μέσα επιβίωσης στη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδίκτυο

www.europa.eu: mehrsprachige Seite der Europaischen Union (EU)

www.arbeitsagentur.de: Agentur fur Arbeit

www.zav.de/www.ba-auslandsvermirtlung.de Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur fur Arbeit

www.diakonie.de/Texte_12_20n_Sozialleisrungen_fuer_Unionsbuerger.pdf

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ