Γράφει ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας.

Στις 9 Μαΐου στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό έτος πολιτών 2013, και την ημέρα της Ευρώπης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος Επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊ­κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και ο κ. Πάνος Καρβούνης Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν: ο Δημήτρης Κούρκουλας Υφυπουργός Εξωτερικών με θέμα: «Δίχως Ευρώπη όνειρο ή εφιάλτης» και ο Πάνος Καρβούνης που παρουσίασε την έκθεση της Ε.Ε. του 2013 για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.
Με ομιλίες των ευρωβουλευτών Ρόδη Κράτσα και Νίκου Χρυσογέλου έκλεισε η παραπάνω εκδήλωση.
Στην συνέχεια ο Αργύρης Πεδουλάκης Επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα παρουσίασε την ενημερωτική εκστρατεία «Ευρωψέματα ­ ας πούμε την αλήθεια» προβάλλοντας 6 συνοπτικά βίντεο με τα ακόλουθα θέματα: περιβάλλον, ERASMUS, ΕΣΠΑ, δικαιώματα πολιτών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγροτική ανάπτυξη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ ορίζονται στο “Μέρος δεύτερο” της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφονται επίσης στο Κεφάλαιο V του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ    ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    ΚΑΙ    ΔΙΑΜΟΝΗΣ    ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να κυκλοφορείτε και να διαμένετε ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ. Ισχύουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν πάτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να επιδείξετε την ταυτότητα σας, ή για να μείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ πάνω από τρεις μήνες, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν σχέση με το αν εργάζεστε, αν σπουδάζετε κ.λπ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Όταν ζείτε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική σας, έχετε, ως πολίτης της ΕΕ, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Ευρωεκλογές ή τις δημοτικές εκλογές στη χώρα αυτή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το δικαίωμα αναφοράς σάς δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε την ανησυχία σας για ένα σημαντικό ζήτημα ή να υποβάλετε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί είτε ενός προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει, βέβαια, να εμπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΕ και να σας θίγει άμεσα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Για παράπονα που αφορούν “κακοδιαχείριση” από κάποιο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διαμεσολαβητή.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, και δικαιούστε να λάβετε απάντηση σε μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της. Βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί σε περίπτωση θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης, κράτησης, εγκληματικής ενέργειας και επαναπατρισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για μια νομική πράξη. Η σχετική αναφορά πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο πολίτες προερχόμενους από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονό­τητες.

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όταν μετακινείστε από χώρα σε χώρα της ΕΕ, οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο σε μία χώρα κάθε φορά, ακόμη κι αν εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες. Κατά κανόνα, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης θα σας παρέχονται αποκλειστικά από την ίδια αυτή χώρα.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και ενδέχεται να δικαιούστε την επιστροφή των ιατρικών εξόδων από τον εθνικό σας ασφαλιστικό φορέα.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω Διαδικτύου στην Ευρώπη καλύπτεστε από το δίκαιο της ΕΕ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε σιδηροδρομικό ταξίδι σας στο εξωτερικό ή σε πτήση από χώρα της ΕΕ, ή από τρίτη χώρα, προς χώρα της ΕΕ με αερομεταφορέα της ΕΕ, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή ακόμη και αποζημίωση.

ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπάρχει ένα όριο στην τιμή που μπορεί να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

ΑΣΦΑΛΗΣ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύεστε τώρα καλύτερα ως καταναλωτής και έχετε δικαίωμα να επιλέξετε την καλύτερη προσφορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

12 ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Στην έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2013 προβλέπονται δώδεκα νέες δράσεις σε έξι τομείς ώστε να εξαλειφθούν ακόμη περισσότερα εμπόδια για την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών στην ΕΕ:
1.Πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Εξέταση της δυνατότητας να επεκταθεί το δικαίωμα “εξαγωγής” του επιδόματος ανεργίας, πέραν των τριμήνου που ισχύει σήμερα, ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τους ισχύοντες κανόνες ώστε να επιτρέψουν στα άτομα που αναζητούν εργασία να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έως έξι μήνες σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο και θα αναζητούν εργασία.
2.Σχεδιασμός, εντός του 2013, ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, που θα βοηθήσει τους νέους πολίτες της ΕΕ να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Προώθηση πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού του EURES, εντός του 2013, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος και ο αντίκτυπος των υπηρεσιών απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο και να βελτιωθεί ο συντονισμός της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ. Ανάληψη πιλοτικής πρωτοβουλίας ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας μέσω του EURES.
3. Εντόςτου2013και2014,επεξεργασίαλύσεωνγιατηνάρσητωνεμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους που ζουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής τους όσον αφορά τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα άδειας διαμονής που εκδίδουν τα κράτη μέλη. Εδώ περιλαμβάνονται και τα τυχόν προαιρετικά ενιαία ευρωπαϊκά έγγραφα για τους πολίτες.
4.Εντός του 2013, ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση των βέλτιστων φορολογικών διασυνοριακών πρακτικών και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες που διασχίζουν τα σύνορα ή που έχουν συναλλαγές σε άλλα κράτη να μπορούν ευκολότερα να χειρίζονται διαφορετικές φορολογικές ρυθμίσεις, κυρίως δε να αποφεύγουν τη διπλή φορολόγηση.
5. Βάσει του έργου που ήδη έχει επιτελεστεί στον τομέα της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία πλατφόρμας ενημέ­ρωσης οχημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου και οι πολίτες να ταξιδεύουν ευκολότερα σε άλλες χώρες της ΕΕ με το αυτοκίνητο τους.
6. Διευκόλυνση της κινητικότητας ατόμων με αναπηρία εντός της ΕΕ, μέσω υποστήριξης, εντός του 2014, της επεξεργασίας αμοιβαία αναγνωρι­ ζόμενης κάρτας αναπηρίας της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα πρόσβασης, εντός της ΕΕ, στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού,
του πολιτισμού και της αναψυχής. 7. Έως τα τέλη 2013, πρόταση δέσμης νομικών εργαλείων για περαιτέρω
ενδυνάμωση των δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική περίπτωση των παιδιών και των ευάλωτων πολιτών.
8. Έως τα τέλη 2013, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, ώστε να διευκολυνθεί ο διακανονισμός των διαφορών που προκύπτουν από αγορές σε άλλη χώρα της ΕΕ.
9. Έως την άνοιξη του 2014, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη: σχεδιασμός μοντέλου για την online δημοσιο­ποίηση βασικών απαι­τήσεων, ώστε οι πληροφορίες για ψηφιακά προϊόντα να είναι πιο διαφανείς και ευκολότερα συγκρίσιμες. Έως την άνοιξη του 2014: έναρξη ειδικής πανευρωπαϊκής εκστρα­τείας ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα του καταναλωτή.
10Λ.ήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση τα εργαλεία για να αξιοποιήσουν πλήρως τα δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης των πολιτών.
11.Παροχή φιλικής προς τον χρήστη καθοδήγησης, μέσω του κεντρικού ιστοτόπου Europa, εντός του 2013, ώστε να καταστεί σαφές και ευκολότερο για τους πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν για την επίλυση των προβλημάτων τους.
12.Προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, ιδιαίτερα δε για τα εκλογικά δικαιώματα, μέσω της εκπόνησης εγχειριδίου που θα παρουσιαστεί με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης (Μάιος 2014). Το εγχειρίδιο θα παρουσιάζει τα εν λόγω δικαιώματα σε απλή και εύληπτη γλώσσα. Πρόταση εποικοδομητικών τρόπων ώστε να επιτραπεί στους πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ να συμμετέχουν πλήρως στο δημοκρατικό βίο εντός της ΕΕ διατηρώντας το δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές στη χώρα καταγωγής τους.
Διερεύνηση, εντός του 2013, τρόπων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές δομές, ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή κατάτμηση της κοινής γνώμης με βάση τα εθνικά σύνορα.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ