Ημερίδα: Η δύναμη της δημιουργικότητας.

Πολιτιστική βιομηχανία και δημιουργική οικονομια στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Παρασκευή, 10.12.2010, ώρες 9.00-20.30

Goethe-Institut Thessaloniki, Αίθουσα Εκδηλώσεων

Εδώ και αρκετά χρόνια συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ποιο τρόπο μπορεί να προωθηθεί αποτελεσματικά η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία, αφού στις σημερινές εποχές οικονομικής κρίσης οι δημιουργικές δυνάμεις και οι πρωτοποριακές τους ιδέες αποτελούν για μια χώρα ή μια γεωγραφική περιοχή ένα δυναμικό εξαιρετικής σπουδαιότητας.

Στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες στη νοτιοανατολική Ευρώπη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πρωτοποριακών προγραμμάτων, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συχνά με διεθνές προφίλ. Απουσιάζουν όμως εκείνες οι υποστηρικτικές δομές και τα εργαλεία, που θα διευκόλυναν την πραγματοποίηση τέτοιων πολιτιστικών και δημιουργικών σχεδίων.

Δημιουργοί, εκπρόσωποι ήδη λειτουργούντων πολιτιστικών και δημιουργικών προγραμμάτων και ανάλογων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι δικτύων πολιτισμού και δημιουργικότητας, καθώς και φορείς αποφάσεων από την εκπαίδευση, την πολιτική, τη βιομηχανία και την οικονομία θα έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες, καθώς και να συζητήσουν για νέες προοπτικές και δυνατότητες προώθησης της δημιουργικότητας.

Στόχος της θεματικής αυτής ημερίδας είναι, εκτός από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην πολιτιστική βιομηχανία και τη δημιουργική οικονομία, να δημιουργήσει χώρο για νέες ιδέες στον κλάδο αυτό και να αποτελέσει ένα φόρουμ δημιουργικής συζήτησης της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων.

Πρόγραμμα

9:00 – 9.30 Προσέλευση
9:30 – 10:00 Χαιρετισμοί
10:00 – 10:15 Εισαγωγή στο θέμα
10:15 – 12:15 Πολιτισμός και Δημιουργικότητα. Ο ρόλος τους στην Οικονομία. Εισηγήσεις και συζήτηση
12:15 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 14:30 Καταγραφή τοπίου (Ελλάδα και Βαλκάνια). Δίκτυα, Θεσμικά Πλαίσια, Ανάγκες. Στρογγυλό Τραπέζι
14:30 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 18:00 Άριστες Εφαρμογές (παραδείγματα). Εμπειρίες. Ανάγκες (Ελλάδα). Εισηγήσεις και συζήτηση
18:00 – 18:15 Διάλειμμα
18:15 – 20:30 Προοπτικές. Δημιουργία Δικτύου Δημιουργών. Προώθηση δημιουργικότητας μέσα από δημόσιες πολιτικές. Στρογγυλό Τραπέζι
20:30 – 22:00 Δεξίωση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους εισηγητές, από αρχές Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του Iνστιτούτου www.goethe.de/thessaloniki.

Στην ελληνική και γερμανική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή, 3.12.2010 στο τηλ. 2310 889613 (Δρ. Καίτη Στεφανάκη), ή στο E-mail: stefanaki@thessaloniki.goethe.org.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ