Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Ο ιερός ευαγγελιστής Ματθαίος εξιστορεί, με λιτό και πολύ απλό και πειστικό τρόπο, την άφιξη των σοφών Μάγων στα Ιεροσόλυμα. “Από ανατολών” λέει ότι ήλθαν. Δεν εξιστορεί, όμως, ούτε από που ξεκίνησαν, ούτε πόσο καιρό και κάτω από ποιές καιρικές συνθήκες και άλλες δυσκολίες ταξίδευαν. Μας πληροφορεί μόνο τι έγινε όταν έφθασαν στα Ιεροσόλυμα. Και πρώτα – πρώτα το φωτεινό αστέρι, που τους ωδηγούσε, χάθηκε. Ίσως, γιατί οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων δεν ήσαν άξιοι να το δουν, ποιός ξέρει ; Ακριβώς, λοιπόν, διότι δεν είχαν οδηγό τους το ολόφωτο εκείνο ουράνιο σώμα, άρχισαν να ρωτάνε δεξιά κι’ αριστερά, “που εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων”. Διότι ήταν φυσικό στην πρωτεύουσα του Ισραήλ να τον αναζητήσουν.

-Β-

Αλλά, τόσο ο βασιλεύς Ηρώδης, όσο και οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων είχαν πλήρη άγνοια. Ούτε είχαν ακούσει, ούτε είχαν πληροφορηθεί την γέννηση ενός νέου βασιλέως. Ήταν, λοιπόν, φυσικό, ο Ηρώδης να δοκιμάσει μεγάλη ταραχή, στην σκέψη ότι κάποιος άλλος θα του έπαιρνε τον θρόνο, γεγονός συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια, που οι κοσμικοί άρχοντες εύκολα ανετρέποντο, θύματα συνωμοσιών και ποικίλων δολοπλοκιών, ακόμη και από τα ίδια τα μέλη των οικογενειών τους.

Δεν ήταν, όμως, μόνο ο Ηρώδης που ταράχθηκε. Αλλά, όπως μας πληροφορεί ο ιερός Ευαγγελιστής, “εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ’ αυτού”. Φόβος και τρόμος κατέλαβε τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Γιατί εγνώριζαν την σκληρότητα του Ηρώδη. Και η οποία, μετά την πληροφορία της γεννήσεως του νέου βασιλέως, σίγουρα θα εκδηλωνόταν τώρα αμείλικτη εναντίον τους.

-Γ-

Αλλ’ ο Ηρώδης δεν έχασε καιρό. Εκάλεσε αμέσως όλους “τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού” για να πληροφορηθεί από αυτούς που επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, αυτός δηλαδή, τον Οποίο ο Θεός θα έχριε Σωτήρα και Λυτρωτή. Αυτοί, λοιπόν, οι σοφοί, αφού μελέτησαν τα ιερά τους βιβλία, τον επληροφόρησαν ότι η πατρίδα τού νέου βασιλέως θα ήταν η Βηθλεέμ. Και, μάλιστα, για να επιβεβαιώσουν την μαρτυρία τους, ανέφεραν την προφητεία του προφήτου Μιχαίου, που έλεγε : ” Και συ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα · εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ” (Ματθ. β 6). Δηλαδή, και συ, Βηθλεέμ, που περιλαμβάνεσαι στην χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι μοιάζεις με μικρό χωριό, δεν είσαι όμως καθόλου ασήμαντη απέναντι σε άλλες μεγάλες πόλεις που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Κι’ αυτό, γιατί από σένα θα βγει άρχοντας, που θα ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ.

-Δ-

Κι’ αυτά μεν είπαν οι σοφοί νομοδιδάσκαλοι. Ο δε Ηρώδης, πάντοτε κάτω από τον φόβο μήπως χάση τον θρόνο του, εκάλεσε κρυφά τους Μάγους και ζήτησε να πληροφορηθεί από πότε φάνηκε το αστέρι που τους ωδήγησε μέχρι τα Ιεροσόλυμα . Έτσι μπόρεσε, πάνω – κάτω, να προσδιορίσει την ηλικία του παιδιού. Στην συνέχεια υπέβαλε στους ξένους επισκέπτες μια παράκληση. Πηγαίνετε, τους είπε, βρείτε το παιδί, προσκυνήστε το, και όταν επιστρέψετε πέστε και σε μένα που είναι, ώστε να πάω να το προσκυνήσω και εγώ.

Καλή, φαινομενικά, η επιθυμία του Ηρώδη να προσκυνήσει κι αυτός τον τεχθέντα βασιλέα. Και κατόρθωσε με πολλή πονηρία να κρύψει τα φονικά και κακούργα σχέδιά του, που τα εξεδήλωσε όταν οι Μάγοι “χρηματισθέντες κατ’ όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι’ άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών” (Ματθ. β 12) . Τότε, ο θηριώδης εκείνος βασιλεύς, “ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη λίαν, και αποστείλας ανείλε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον ον ηκρίβωσε παρά των μάγων” (Ματθ. β 16). Έστειλε στρατεύματα και κατέσφαξαν όλα τα βρέφη από δυο χρονών και κάτω, πιστεύοντας ότι μέσα σ’ αυτά θα ήταν και ο νεογέννητος Χριστός.

Πόσες φορές, κάτω από χαμόγελα και πολλές φιλοφρονήσεις κρύβονται παγίδες και κίνδυνοι. Όπως για παράδειγμα οι ατέλειωτοι διάλογοι με τους αιρετικούς παπικούς και προτεστάντες υπάρχει κίνδυνος να παρασύρουν κάποιους ορθοδόξους, που ελκύονται από τα χαμόγελα και τους καλούς λόγους των ποικιλωνύμων αιρετικών και που κινδυνεύουν να χάσουν την Ορθόδοξη πίστη τους. Η, τώρα τελευταία, με την “κάρτα του πολίτη” και την “φοροκάρτα” που θα επακολουθήσει, ακούμε πολλές διαβεβαιώσεις ότι δεν έχουν τίποτε το ύποπτο και ασκούνται πιέσεις για την παραλαβή τους. Ποιός, όμως, μπορεί να γνωρίζει “τα βαθέα του σατανά” ; Όπως, ακριβώς, και οι Μάγοι δεν μπορούσαν να ξεύρουν τι έκρυβαν τα χαμόγελα και οι υποκριτικοί λόγοι “ευλαβείας” του Ηρώδη, του αιμοβόρου εκείνου ηγεμόνα.

-Ε-

Αλλ’ εν τω μεταξύ, οι επιφανείς εκείνοι ξένοι, αφού πήραν τις σχετικές πληροφορίες, ανεχώρησαν από τα Ιεροσόλυμα. Και να ! Ξαναείδαν τον ολοφώτεινο αστέρα να τους οδηγεί, “έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον”. Κι’ όπως ήταν επόμενο, “ιδόντες τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα” (Ματθ. β 9-10). Προσκύνησαν, λοιπόν, το παιδίον και του πρόσφεραν από τους θησαυρούς τους “δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν” (Ματθ. β 11) . Δεν είδαν, βέβαια, κάτι το εντυπωσιακό : Ένα ταπεινό σπιτάκι και μια φτωχή και σεμνή κόρη, που κρατούσε στους κόλπους της ένα βρέφος. Όμως, η πίστη που τους είχε οδηγήσει μέχρις εκεί, τους έκανε πρώτους προσκυνητές του Χριστού. Στα χρόνια, που θ’ ακολουθούσαν, μυριάδες θα σπεύδουν να διαδηλώσουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό : απλοί σαν τους ποιμένες · σοφοί σαν τους Μάγους. Ο Χριστός ήταν και συνεχίζει να μένει ο τεράστιος μαγνήτης, που θα ελκύει αδιάκοπα στην βασιλεία Του αναρίθμητες ψυχές.

-ΣΤ-

Εχάρησαν, λοιπόν, οι Μάγοι. Ας χαιρόμαστε και εμείς “χαράν μεγάλην”. Ας χαιρόμαστε γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ας χαιρόμαστε γιατί τα σκοτεινά σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων δεν θα περάσουν, αφού, κατά την διαβεβαίωση της Γραφής, “τα νοήματα αυτού (του διαβόλου) ουκ αγνοούμεν” (Β Κορ. β 11). Ας χαιρόμαστε, γιατί με καθαρή την καρδιά μας με την μετάνοια και την εξομολόγηση, την κάνουμε φάτνη, για να δεχθεί τον Λυτρωτή Χριστό. Ας χαιρόμαστε, γιατί και σήμερα υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αλλά και ηλικιωμένοι και οικογενειάρχες που αγαπούν τον Χριστό και την Ελλάδα. Ας έχει δόξαν ο καλός Θεός για όλα.

Διάπυρος προς Χριστόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ