Κατάθεση τροπολογιών για το θέμα του Ακουγιού σε  δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2011. Την παρέμβαση της ΕΕ για την αποτροπή δημιουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης κάνοντας ρητή αναφορά στην περίπτωση του Ακουγιού. Οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκαν στην Οδηγία για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και στον Κανονισμό Χρηματοδότησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, που είναι σε φάση επεξεργασίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, με τις τροπολογίες του ζητά την απαγόρευση της αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας.

Με αφορμή την κατάθεση των τροπολογιών, ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε:

“Η απαγόρευση λειτουργίας πυρηνικών σταθμών και αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων σε περιοχές έντονης σεισμικότητας είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτείται να αλλάξει. Την εποχή αυτή επεξεργαζόμαστε στο Κοινοβούλιο τη νομοθεσία για τα ραδιενεργά απόβλητα και είναι ευκαιρία να αποδείξουμε ότι πήραμε τα μαθήματα από την καταστροφή στην Ιαπωνία.

Είναι απαραίτητο την ίδια στιγμή να ασκήσουμε κάθε πίεση σε χώρες όπως η Τουρκία ώστε να ακυρώσουν τα επικίνδυνα για τους κατοίκους τους καθώς και για όλους εμάς τους ευρωπαίους πολίτες σχέδια εγκατάστασης πυρηνικών σταθμών σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας όπως το Ακουγιού”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ