Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Μεγάλη δυσκολία ή και αδυναμία στην αποπληρωμή του δανείου τους εμφανίζουν τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά, που είχαν δανειοδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια από κάποιο τραπεζικό Ίδρυμα. Το 84% των νοικοκυριών αυτών, σύμφωνα με σχετική έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων «Public Issue», ανήκει στην κατηγορία αυτή, ενώ η εταιρεία αυτή καταγράφει τις μεγαλύτερες δυσχέρειες σε οικογένειες με παιδιά και νοικοκυριά, που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Public Issue για το 2012, που βασίζεται σε πανελλαδικές τηλεφωνικές καταγραφές και στην βάση ερευνών της εταιρείας της περιόδου 2001-2013, τα 4 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα (41%) έχουν λάβει κάποιο δάνειο από τράπεζα, ενώ η προβολή του ποσοστού αυτού στον πληθυσμό των νοικοκυριών της χώρας αντιστοιχεί περίπου σε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά στην χώρα μας.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για στεγαστικό δάνειο (25%) και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά τα καταναλωτικά δάνεια (10%), τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου (4%), τα επαγγελματικά δάνεια (4%) και τα επισκευαστικά δάνεια (3%).
Όσον αφορά στο ζήτημα της κανονικής εξυπηρέτησης των δανείων, σχεδόν 3 στα 4 νοικοκυριά (78%) αναφέρουν, ότι πληρώνουν με δυσκολία τις μηνιαίες δόσεις, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 6% εμφανίζει πλήρη αδυναμία αποπληρωμής. Το συνολικό ποσοστό, που αγγίζει το 84%, είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν, αφού το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 60% το 2009 και 65% το 2008. Η δυσκολία εξυπηρέτησης των δανείων ανέρχεται στο 86% στα στεγαστικά, σε 86% στα καταναλωτικά, στο 79% στα δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, στο 90% στα επαγγελματικά και στο 82% στα επισκευαστικά δάνεια.
Τα τελευταία τρία χρόνια, τα τρία στα δέκα νοικοκυριά (29%) έχουν πραγματοποιήσει διακανονισμό του δανείου τους, ενώ 2% των περιπτώσεων επεδίωξε κάποια ευνοϊκή ρύθμιση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το ποσοστό επιτυχημένου διακανονισμού εξαρτάται από το είδος του δανείου, καθώς είναι υψηλότερο για τα καταναλωτικά δάνεια (43%) και σημαντικά χαμηλότερο για τα στεγαστικά (25%). Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις εφαρμόζονται κυρίως στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό (31%), στους ανέργους (37%) και στα νοικοκυριά, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (31%).
Τέλος, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την Public Issue, το ποσοστό των νοικοκυριών με δάνειο έχει μειωθεί κατά 8%. Από 49% το 2008, και 43% το 2009, έφθασε σε 41% το 2012.
Όσον αφορά στη σύνθεση των αναλαμβανόμενων πιστώσεων ανά νοικοκυριό, διαχρονικά εντοπίζονται οι εξής μεταβολές: Αύξηση στα στεγαστικά δάνεια (21% το 2008, 16% το 2009, 25% το 2012), μείωση στα καταναλωτικά δάνεια (15% το 2008, 15% το 2009, 10% το 2012), μείωση στα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου (7% το 2008, 7% το 2009, 4% το 2012), μείωση στα επαγγελματικά δάνεια (5% το 2008, 4% το 2009, 4% το 2012) και μείωση στα επισκευαστικά δάνεια (4% το 2008, 3% το 2009, 3% το 2012).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ