Χαράλαμπος Χάχαλης

Δικηγόρος LL.M.

 

Την τρέχουσα χρονική περίοδο διεξάγονται οι τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή των στρατιωτικών.  Για τον λόγο αυτό, χρήσιμες είναι ορισμένες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία αυτών των μεταθέσεων.

Οι στρατιωτικοί καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) και τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις.  

Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ειδικές ρυθμίσεις και ειδικά κριτήρια, τα οποία συνεκτιμώνται για την έκδοση της απόφασης μετάθεσης. Τα κριτήρια αυτά είναι λ.χ. η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού, αλλά και η κατάσταση υγείας προσώπων του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος. Σημαντικό είναι επίσης και το κριτήριο της συνυπηρέτησης συζύγων.   

Έτσι, σε περίπτωση που συντρέχουν τα ανωτέρω κριτήρια, ο στρατιωτικός μπορεί να διεκδικήσει την μετάθεσή του σε κάποια στρατιωτική Μονάδα προτίμησής του.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε στρατιωτικός, ότι έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της διαταγής μετάθεσής του εντός 5 ημερών από την κοινοποίησή της. Στην προσφυγή του μπορεί να επικαλεστεί όλους εκείνους τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παραμονή ή μετάθεσή του σε ορισμένο τόπο. Κατόπιν τούτου, τα λεγόμενα Συμβούλια Μεταθέσεων κρίνουν και απαντούν αιτιολογημένα στα αιτήματα των στρατιωτικών. Σε περίπτωση που το νόμιμο αίτημα του στρατιωτικού δεν γίνει δεκτό, ο στρατιωτικός έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει την δικαστική οδό.

+30 6934613108

Email: hachalis@gmail.com

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ