Επιβάλλουν στους Ελληνες να βλέπουμε χαμηλά.
Η ιστορία μας όμως άλλα μας προτρέπει.
Εκεί Υψηλά υπάρχουν τα Ωραιότερα και μας εμπνέουν !

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.