Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα ετελέσθη ο Αγιασμός των Υδάτων εις την αρχοντικήν πόλιν της Ιταλικής κουλτούρας, την Φλωρεντίαν. Η νεοσύστατος ενορία του αγίου αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία αποτελείται από Έλληνας και Ορθοδόξους της Ανατολικής Ευρώπης, προοδεύει και καρποφορεί χάρις εις την υπομονετικήν και ταπεινήν διακονίαν του Ιερατικώς Προϊσταμένου Αρχιμ. Νικολάου Παπαδοπούλου. Η ηλιόλουστη ημέρα της 19ης τ.μ. εβοήθησε όλως ιδιαιτέρως ώστε την Θείαν Λειτουργίαν και την μεγαλοπρεπή και παραδοσιακήν Ορθόδοξον τελετήν του Αγιασμού των Υδάτων να παρακολουθήσουν πλείστοι όσοι Ορθόδοξοι, από ολόκληρον την Κεντρικήν Ιταλίαν, οι οποίοι επορεύθησαν εις τον Άρνον ποταμόν, ο οποίος διασχίζει την πόλιν της Αναγεννήσεως, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην των, Μητροπολίτην Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιον. Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος Μιλάνου, Αρχιμ. Θεοφύλακτος Βίτσος και ο Βυζαντινός χορός της Φλωρεντίας έψαλον, μελωδικώτατα, τα κατανυκτικά τροπάρια «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω», τον δε πανηγυρικόν εξεφώνησεν εις το πολυπληθές εκκλησίασμα ο Ιερατικώς Προϊστάμενος Βολωνίας, Αρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου.

Παρουσία της Εντιμ. Προξένου της Ελλάδος κ. Ποτούλα Πετρακάκου, του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου της πόλεως κ. Giusepe Betori, καθώς και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Φλωρεντίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος έριξε στα παγωμένα νερά τον Τίμιο Σταυρό, αγιάζοντας τα ύδατα και την κτίσιν ολόκληρον. Κατά την επιστροφήν εις την εκκλησίαν του Αγίου Ιακώβου, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε και έκοψε την Βασιλόπιταν της ενορίας, την οποίαν διέμεινε εις το εκκλησιάσμα. Μεταξύ αυτών ήσαν και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Betori, καθώς και αι λοιπαί αρχαί της πόλεως. Το φλουρί έλαχε εις την Ορθόδοξον Νεολαίαν της Μητροπόλεως. Εις το τέλος της τελετής, ο Σεβ. κ. Γεννάδιος, αναφερόμενος εις το έργον και την εδραίωσιν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Ιταλία, ανεκοίνωσε την επίσημον παραχώρησιν ναού υπό της Ρ.καθολικής Αρχιεπισκοπής Σιένης εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν, καθώς και την ίδρυσιν ενορίας, αμφότερα λαβόντα χώραν την προηγουμένην ημέραν. Τέλος, επαρουσίασε τον πρώτον εφημέριον της νέας ενορίας, συμμετέχοντα εις την Θείαν Λειτουργίαν, πρεσβύτερον Βασίλειον Σιρμπουλέτη, ο οποίος εχειροτονήθη την 1η Ιανουαρίου 2011, εις τον πανηγυρίζοντα Μητροπολητικόν Ναόν εν Βενετία.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια ο Ελληνισμός της Ιταλίας, μολονότι εορτάζει τα Θεοφάνεια σε όλες τις παραθαλάσσιες ενορίες, πανηγυρικά συμμετέχει στη ρίψη του Τιμίου Σταυρού κυρίως σε τρεις πόλεις: Τεργέστη (βόρειος Ιταλία), Φλωρεντία (κεντρική Ιταλία) και Βρινδήσιο (νότιος Ιταλία).

Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιον συνώδευσεν εις την Ποιμαντορικήν Περιοδείαν εις τας πόλεις Σιένα και Φλωρεντία, ο Πρωτοσύγκελλος αυτού, Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Ευάγγελος Υφαντίδης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ