Οι Αναστάσιμες κωδωνοκρουσίες
ας ηχήσουν χαρμόσυνα στα πέρατα της γης.

Και η Ανάσταση του Κυρίου μας
να γίνει μήνυμα ελπίδας και χαράς για όλους τους δοκιμαζόμενους.

Από το Δ.Σ. της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ