Πρὸς

τὸ Xριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως Γερμανίας

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός…»

(Κανόνας τοῦ Πάσχα)

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Σὲ λίγα λεπτὰ θὰ λάβουμε ὅλοι μας τὸ ἀναστάσιμο φῶς. Θὰ ἀνάψουμε τὶς λαμπάδες μας καὶ θὰ μεταδώσουμε καὶ στοὺς διπλανούς μας τὸ φῶς. Τὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἕνα φῶς ποὺ διαφέρει ἀπ᾽ ὅλα τ᾽ ἄλλα φῶτα. Κι αὐτὸ γιατὶ εἶναι τὸ φῶς τῆς πίστης ὄχι στὸ ἀδιέξοδο τοῦ θανάτου, ἀλλὰ στὴ διέξοδο τῆς ζωῆς. Εἶναι τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ συμπάσχει μαζί μας, κατανοεῖ τὸν πόνο καὶ τὶς ἀγωνίες μας, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει σ᾽ αὐτά. Μᾶς ἀνασταίνει μαζί του, μᾶς σηκώνει ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν καθημερινῶν ἀτελειῶν ἢ ἁμαρτιῶν μας καὶ μᾶς βεβαιώνει πὼς δὲν εἴμαστε προϊόντα τύχης ἀλλὰ ὄντα μοναδικά, παιδιὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγάπη.

Ἐμεῖς, οἱ μικροὶ καὶ ἀδύναμοι ἄνθρωποι, εἴμαστε διαχειριστὲς τῆς πιὸ σπουδαίας ὑπόθεσης στὸν κόσμο. Ἀπὸ τὴν τιμιότητα ἢ μὴ τῆς δικῆς μας συμβολῆς ἐξαρτᾶται ἂν θὰ παραδοθοῦμε στὴν ἀσχήμια ἢ θὰ πολλαπλασιάσουμε τὴν ὀμορφιὰ ποὺ φύτεψε ὁ Θεὸς στὸν κόσμο ὅλο.

Τὴ δύναμη τῆς πίστης μας στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τὴ βλέπουμε καὶ τὴν αἰσθανόμαστε τοῦτο τὸ βράδυ. Ἕνα κεράκι κρατάει ὁ καθένας μας στὸ χέρι του, ἀλλὰ προσφέροντας τὸ φῶς του στὸν διπλανό, ἀπὸ τὸ ἕνα κεράκι γίνεται μία θάλασσα φωτός.

Ἀγαπώντας τὸν Χριστὸ ἀγαποῦμε ἀληθινὰ καὶ τὸν συνάνθρωπό μας, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὄχι μόνο νὰ τοῦ κάνουμε κάποιο καλό, ἀλλὰ καὶ ν᾽ ἀνεχθοῦμε τὶς ἀδυναμίες του ἢ νὰ συγχωρήσουμε τὰ λάθη του. Ὅποιος λέει ὅτι ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ ἀγνοεῖ ἢ περιφρονεῖ τὸν ἀδελφό του εἶναι ψεύτης, μᾶς βεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης. Καὶ συνεχίζει: ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφό του, αὐτὸς μένει σταθερὰ μέσα στὸ φῶς. Ἐκεῖ, στὴν καθημερινή μας πράξη, ἐξετάζεται πάλι καὶ πάλι ἡ γνησιότητά μας ὡς ἀνθρώπων καὶ χριστιανῶν.

Ὡστόσο, ἡ ἀγάπη μοιάζει μερικὲς φορὲς ἀδύναμη μπροστὰ στὴ δύναμη τοῦ κακοῦ. Ἀλλὰ κι ἂν ἀκόμα εἶναι φαινομενικὰ μικρή, σὰν ἕνα κεράκι, κάθε φορὰ ποὺ δὲν κλείνεται καὶ δὲν περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ μεταδίδεται παραπέρα, τότε δυναμώνει καὶ γίνεται ἰσχυρὴ σὰν τὸν ἥλιο. Ψάχνουμε πολλὲς φορὲς τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς κάπου μακριὰ ἢ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς. Κι ὅταν μάλιστα δὲν τὶς βλέπουμε νὰ ἔρχονται, τότε παραιτούμαστε συνήθως ἀπὸ κάθε προσπάθεια. Κι ὅμως, ἂν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸ δικό μας περιβάλλον, τότε σιγὰ-σιγὰ καὶ ἀνεπαίσθητα θὰ δοῦμε ὅτι οἱ δικές μας μικρὲς ἀλλαγὲς ἔχουν σὺν Θεῷ περισσότερη δύναμη ἀπ᾽ ὅση μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα ποὺ ζοῦμε αὐτὲς τὶς μέρες μὲ τὴν κρίση τῆς πατρίδος μας. Γεγονὸς εἶναι ὅτι σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο κάνει ὁ καθένας μας ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ, γιὰ συγγενεῖς ἢ φίλους του. Ἀπὸ τότε, ὅμως, ποὺ ἑνώσαμε ὅλοι τὶς δυνάμεις μας, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν 25η Μαρτίου μέχρι σήμερα, σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης γιὰ τοὺς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας στὴν πατρίδα, εἶμαι βέβαιος ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἐκπληκτικό. Δὲν θὰ λυθεῖ ἀσφαλῶς τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ θὰ βοηθηθοῦν ἔμπρακτα, στὶς ἄμεσες ἀνάγκες τους, ἑκατοντάδες συμπατριωτῶν μας.

Ὅταν τὸ σκοτάδι γύρω μας εἶναι πηχτό, τότε ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἀξία καὶ τῆς μικρότερης πηγῆς φωτός. Σήμερα ὅλα εἶναι πλημμυρισμένα στὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἂς μὴ δώσουμε τόπο στὴν θλίψη καὶ τὴν ἀθυμία, ἀλλὰ στὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐθυμία. Σᾶς καλῶ σὲ λίγο νὰ ψάλλουμε ὅλοι μαζί, μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας, τὸ Χριστὸς ἀνέστη καὶ σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια ἕνα χαρούμενο καὶ φωτεινὸ Πάσχα!

Βόννη, Ἅγιο Πάσχα 2012

 Μὲ πατρικὴ ἀγάπη,

ὁ Μητροπολίτης σας

 † ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

Osterbotschaft

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland

und Exarchen von Zentraleuropa

 

 

„Jetzt ist alles mit Licht erfüllt …”

(Osterkanon)

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

In wenigen Minuten werden wir alle das Osterlicht in unseren Händen halten. Wir werden unsere Kerzen entzünden und denen, die neben uns stehen, das Licht weitergeben. Es ist das Licht der Auferstehung, ein Licht, das sich von allen anderen Lichtern unterscheidet. Denn es ist das Licht des Glaubens – nicht des Glaubens an die Ausweglosigkeit des Todes, sondern des Glaubens an den Sieg des Lebens. Es ist das Licht Christi, der mit uns leidet, der um unseren Schmerz und unsere Kämpfe weiß, aber uns damit nicht allein lässt. Mit sich erweckt er auch uns zum Leben; er befreit uns aus dem Grab unserer täglichen Unzulänglichkeit und Sünde und gibt uns so die Gewissheit, dass wir nicht etwa Produkte des Zufalls, sondern einzigartige Wesen sind, Kinder jenes Gottes, der Liebe ist.

Uns kleinen und schwachen Menschen ist die wichtigste Sache der Welt anvertraut. Von der Gewissenhaftigkeit unserer Beteiligung hängt es nämlich ab, ob wir uns der Hässlichkeit ausliefern oder ob wir die Schönheit vervielfachen, die Gott in die Welt gelegt hat.

Die Kraft unseres Glaubens an die Auferstehung Christi sehen und empfinden wir gerade heute Abend. Jeder von uns trägt eine kleine Kerze in seiner Hand, aber durch die Weitergabe des Lichtes an die Menschen neben uns wird aus dem kleinen Licht der Kerze ein Lichtermeer.

Weil wir Christus lieben, lieben wir auch unsere Mitmenschen aufrichtig. Das bedeutet, dass wir ihnen nicht nur etwas Gutes tun, sondern auch ihre Schwächen ertragen und ihnen ihre Fehler verzeihen. “Wer sagt, er liebe Gott, und zugleich seinen Bruder übergeht oder verachtet, der ist ein Lügner”. Das sagt uns der Apostel Johannes. Und er fährt fort: “Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht.” Denn unsere Aufrichtigkeit als Menschen und als Christen wird täglich immer wieder durch unser Handeln auf die Probe gestellt.

Dennoch erscheint die Liebe bisweilen ohnmächtig angesichts der Gewalt des Bösen. Aber mag sie auch klein erscheinen, so klein wie ein Kerzenlicht: Sooft sie sich nicht verschließt und sich nicht um sich selber dreht, sooft sie weitergegeben wird, erstarkt sie und wird hell wie die Sonne. Wir suchen oft nach den großen Wandlungen irgendwo in der Ferne oder außerhalb unserer selbst. Und wenn wir sie nicht wenigstens andeutungsweise erkennen, resignieren wir meistens und geben alles verloren. Aber wenn wir bei uns selbst und unserer Umgebung einen Anfang machen, dann werden wir sehen, wie ganz allmählich und nahezu unmerklich unsere kleinen Wandlungen mit Gottes Hilfe eine Wirkung entfalten, die größer ist, als wir sie uns zunächst vorstellen konnten.

Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die derzeitige Krise Griechenlands, der Heimat vieler orthodoxer Christen hier in Deutschland. Sicher ist, dass insbesondere die Griechen unter uns nach Kräften alles tun, um ihren Verwandten und Freunden zu helfen. Aber seitdem wir am 25. März begonnen haben, unsere Kräfte zu vereinigen, für diese Hilfsaktion der Liebe zugunsten unserer leidgeprüften Brüder und Schwestern in der Heimat, werden wir, dessen bin ich mir sicher, eine viel größere Wirkung erzielt haben. Gewiss werden die Probleme Griechenlands dadurch nicht gelöst, aber vielen Notleidenden in Griechenland soll auf diese Weise praktisch geholfen werden.

Je undurchdringlicher das Dunkel um uns herum zu sein scheint, desto größer ist unsere Wertschätzung selbst für die kleinste Lichtquelle. Heute ist alles vom Licht der Auferstehung überflutet. Lasst uns alle Traurigkeit und alle Kleinmütigkeit aus unseren Herzen verbannen und stattdessen der Freude und dem Lebensmut Raum geben. Ich lade Sie alle ein, aus ganzem Herzen den Hymnus der Auferstehung zu singen und wünsche Ihnen die Freude dieses Festes und das Licht des auferstandenen Herrn.

 Bonn, Ostern 2012

 In väterlicher Liebe

 + Metropolit Augoustinos von Deutschland

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ