Αθήνα 14 Μαρτίου 2011. Για πέµπτη φορά προκηρύσσεται εφέτος από την Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας το ελληνογερµανικό δηµοσιογραφικό βραβείο «Ελένη Βλάχου». Αρχής γενοµένης από το 2003, το βραβείο «Ελένη Βλάχου» απονέµεται ανά διετία σε έναν δηµοσιογράφο µε διακεκριµένη παρουσία στα ελληνικά µέσα για να τιµήσει τις εξαιρετικές επιδόσεις στον τοµέα της ειδησεογραφικής κάλυψης διεθνών και κυρίως ευρωπαϊκών θεµάτων.

Το βραβείο περιλαµβάνει ένα ταξίδι στη Γερµανία στα πλαίσια του επίσηµου προγράµµατος επισκεπτών της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης, ένα χρηµατικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ µε την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων Bosch Ελλάς και Bayer Ελλάς καθώς και δωρεάν διετή πρόσβαση στις υπηρεσίες του πρακτορείου ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στον διαγωνισµό µπορούν να υποβληθούν άρθρα δηµοσιογράφων, τα οποία δηµοσιεύτηκαν σε ελληνικά έντυπα µέσα, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο (συµπεριλαµβανοµένων και των blogs) σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της λήξης υποβολής άρθρων για τον προηγούµενο διαγωνισµό (05/05/2009). Τα µέσα ενηµέρωσης µπορεί να είναι τόσο πανελλαδικής, όσο και τοπικής εµβέλειας. Ιδιαιτέρως ενθαρρύνεται η συµµετοχή νέων δηµοσιογράφων στον διαγωνισµό.

Τα σχετικά δηµοσιεύµατα (µέγιστη υποβολή πέντε δηµοσιευµάτων ανά διαγωνιζόµενο) πρέπει να υποβληθούν στην Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας έως την 11η Μαΐου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (στη διεύθυνση pr-100@athe.diplo.de ) ή µέσω ταχυδροµείου στην παρακάτω διεύθυνση (παρακαλούµε όπως αναγράφετε τα στοιχεία του αποστολέα):

Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
Θέµα: «Βραβείο Ελένη Βλάχου»
Καραολή & ∆ηµητρίου 3
10675 Αθήνα – Κολωνάκι

Έως σήµερα µε το βραβείο Ελένη Βλάχου έχουν τιµηθεί οι εξής δηµοσιογράφοι: ο κ. Ιωάννης Ε. ∆ιακογιάννης (2003), ο κ. Κώστας Ιορδανίδης (2005), ο κ. Κώστας Αργυρός (2007) και η κα Μαρία Νικολάου (2009).

Ο νικητής του διαγωνισµού επιλέγεται από µια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή µε την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρέσβης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα
 • Γενικός Γραµµατέας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
 • Εκπρόσωπος Τύπου του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
 • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
 • Πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Αθήνα (ΕΑΞΤ)
 • Πρόεδρος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών
 • Εκπρόσωπος της οικογενείας της Ελένης Βλάχου
 • Γενικός ∆ιευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ
 • Πρόεδρος της ΕΡΤ (αναπληρωµατικό µέλος)
 • Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) (αναπληρωµατικό µέλος)
 • µε ενδεχόµενη συµµετοχή και δύο ακόµα αναπληρωµατικών µελών.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να απευθύνεστε στο Τµήµα Τύπου της Πρεσβείας (κα Σαµψωνίδου) στο τηλ. 210-7285-225 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr-100@athe.diplo.de. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το δηµοσιογραφικό βραβείο «Ελένη Βλάχου» και τους νικητές των προηγούµενων διαγωνισµών µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:  http://web.ana-mpa.gr/vlachou.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ