Ο Υφυπουργός Γιώργος Πεταλωτής εν μέσω του Γεν. Προξένου Κολωνίας Νικολάου Πλεξίδα και του Προέδρου της ΟΕΚ Γερμανίας Κώστα Δημητρίου

Ο Γεν. Πρόξενος Νικόλαος Πλεξίδας καλωσορίζει τον Υφυπουργό Γιώργο Πεταλωτή στους χώρους του Γενικού Προξενείου Κολωνία

Επίσκεψη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπρόσωπου Γιώργου Πεταλωτή.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, κατά την διάρκεια της διήμερης παραμονής του στην Κολωνία (5-6.2.11), επισκέφθηκε τα γραφεία του Γενικού Προξενείου Κολωνίας και ενημερώθηκε από το Γενικό Πρόξενο Νικόλαο Πλεξίδα για τα προβλήματα που απασχολούν τον ομογενειακό πληθυσμό της προξενικής του περιφέρειας.

Ο κ. Γ. Πεταλωτής παρεκάθησε στο Γεν. Προξενείο σε σύσκεψη με τον Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας Κώστα Δημητρίου, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητός του.

Προηγουμένως, ο κ. Υφυπουργός, έγινε δεκτός στην έδρα του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) στην Κολωνία, όπου του έγινε παρουσίαση των δράσεών του από τον Πρόεδρό του Ευρωβουλευτή Γιώργο Χατζημαρκάκη, παρουσία μελών του Δ.Σ. και του Γεν. Προξένου κ. Ν. Πλεξίδα.