Το προεδρείο με την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Φώφη Γεννηματά.

Το προεδρείο με την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Φώφη Γεννηματά.

Κολωνία. Συνάντηση εργασίας είχε το Προεδρείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού με την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αρμόδια για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο εξωτερικό, κ. Φώφη Γεννηματά. Επικεφαλής του Προεδρείου του ΠΣΗΕ ήταν ο Πρόεδρος κ. Χρυσόστομος Δήμου, συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο Τύπου κ. Σπύρο Κωσταδήμα και την Ταμία της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Δήμητρα Πέτσα.

Το Προεδρείο της ΠΣΗΕ έγινε δεκτό από την κ. Γεννηματά, η οποία και τους ενημέρωσε για την πολιτική του Υπουργείου σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Εξωτερικό καθώς και το νέο πρόγραμμα ελληνομάθειας που θέλει το Υπουργείο να εφαρμόσει για τα ελληνόπουλα του εξωτερικού. Ο κ. Δήμου, αφού συνεχάρη την Υπουργό για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, την ευχαρίστησε για την υποδοχή και ενημέρωση που έγινε στο Προεδρείο του ΠΣΗΕ.

Το Προεδρείο είχε συνάντηση επίσης με τον κ. Παναγιώτη Γεωργίου, συνεργάτη της κ. Υπουργού, και την κ. Κατερίνα Βαρελά, στέλεχος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.), από τους οποίους ενημερώθηκαν διεξοδικά για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων εξωτερικού και κυρίως την εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία και πήραν τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο έχει στείλει στην Αλβανία τον απαραίτητο αριθμό δασκάλων καθώς και τα σχετικά σχολικά εγχειρίδια.

Το προεδρείο με τον κ. Παν. Γεωργίου. και τον κ. Γιάννο Μητσό.

Τέλος το Προεδρείο συναντήθηκε με τον κ. Γιάννο Μητσό, Σύμβουλο της Υπουργού για τα προγράμματα του Υπουργείου που αφορούν την ελληνομάθεια των Ελληνοπαίδων του Εξωτερικού καθώς και τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Το Υπουργείο θα εξετάσει εάν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν, στα νέα προγράμματα «Ελληνομάθειας» του Υπουργείου, προγράμματα του ΠΣΗΕ που αφορούν την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας από Ηπειρωτόπουλα του Εξωτερικού.