Την επανεξέταση του ζητήματος της φορολογίας των Ομογενών, αλλά και την χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής που θα προσφέρει κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις στους Έλληνες του εξωτερικού, ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα, ζητεί το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με επιστολή – παρέμβαση της Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγας Σαραντοπούλου προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, εν όψει της συζητήσεως στην βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα νέα φορολογικά μέτρα απογοητεύουν τους Έλληνες Ομογενείς, οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά («Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας»), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών όπου διαβιούν. Στήν περίπτωση της μη εκδόσεως, οι Ομογενείς απειλούνται με διπλή φορολόγηση, καθώς δεν θα αναγνωρίζονται ως κάτοικοι εξωτερικού. Το εισόδημα που θα αποκτούν στο εξωτερικό θα θεωρείται τεκμαρτό και θα φορολογείται οταν θα το εισάγουν σαν συνάλλαγμα στην Ελλάδα.

Η κα Σαραντοπούλου επισημαίνει ότι το καθεστώς που δημιουργείται κλονίζει την αξιοπιστία που πρέπει να πρυτανεύει στις σχέσεις των Ομογενών  με την Ελλάδα. Υπογραμμίζει δε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού παραμένουν σταθερά συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις  προς τη γενέτειρα, ενώ διαθέτουν από το εισόδημά τους ώστε να ευεργετηθεί η κοινωνία του τόπου καταγωγής, συνεισφέροντας για την ανοικοδόμηση σχολείων, γηροκομείων, νοσοκομείων, εκκλησιών κ.α.

Στην επιστολή-παρέμβαση η Γραμματέας του ΣΑΕ  εισηγείται μεταξύ άλλων την επαναφορά απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράζουν Ομογενείς στην πατρίδα με εισαγωγή συναλλάγματος, την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, εάν αποδεδειγμένα διαμένουν στο ενοίκιο και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.Την αναγνώριση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος. Την απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων Ομογενών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, και για όσες κατοικίες ομογενών εκδίδεται μηδενικός σε κατανάλωση λογαριασμός της ΔΕΗ.

Η κυρία Σαραντοπούλου επισημαίνει ὀτι οι Ομογενείς δεν επιθυμούν να αποφύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ζητούν όμως μία δίκαιη αντιμετώπιση που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν τις περιουσίες των γονιών τους και να μην υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα.

Υπογραμμίζει ακόμα ότι η Ομογένεια διαχρονικά εχει προσφέρει στην  Μητέρα Πατρίδα και έχει σταθεί αρωγός σε κάθε δύσκολη περίσταση, στον Ελληνικό λαό. Τονίζει δε οτι και η Ελλάδα έχει χρέος να αγκαλιάσει την Ομογένεια χαράσσοντας μια εθνική στρατηγική που θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος.

Φορολογία Ομογενών

Η Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου,  Γραμματέας Παγκοσμίου Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα.

Κοιν.:

Αξ.κ Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονομικών

Αξ.κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,Υφυπουργό Εξωτερικών,

Αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

Αξ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής,

για τον Ελληνισμό της Διασποράς και Μέλη της Επιτροπής

Εξ.Πρέσβη κ. Γεώργιο Μαρκαντωνάτο, Γενικό Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ΥΠΕΞ,

Κον Στέφανο Ταμβάκη, Πρόεδρο ΣΑΕ και Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ

Θέμα: «Φορολογία Ομογενών»

Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μου, με την ιδιότητά της Γραμματέως του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της υπευθύνου ΣΑΕ για τα αιτήματα της Ομογένειας, να θέσουμε υπόψη σας με αφορμή και την κατάθεση σχεδίου νόμου στην Βουλή στις 13.12.2012 και εν όψει της συζήτησης που θα διεξαχθεί, το πλέον σοβαρό ζήτημα της Φορολογίας Ομογενών.

Σας υπενθυμίζω οτι πριν περίπου ενα χρόνο ανάλογη παρέμβαση, με θέμα την«Φορολογία Ομογενών», ειχε γίνει εκ μέρους του ΣΑΕ στον τότε Υπουργό Οικονομικών Κον Ευάγγελο Βενιζέλο με Α.Π.31/2011 της 18ης Οκτωβρίου 2011. Επανέρχομαστε στο ζήτημα με αφορμή και την πρόσφατη επιστολή του γνωστού και έγκυρου Φοροτεχνικού, καθηγητή κ. Ορέστη Σεϊμένη προς τον  Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη.

Το συγκεκριμένο ζήτημα, πέραν των όποιων οικονομικών επιπτώσεων μπορεί να έχει, αποτελεί ρυθμιστή των σχέσεων της Ομογένειας με το Μητροπολιτικό κέντρο.

Όπως επισημαίνεται:

1. Με τόν Ν.3943/31-3-2011 καί  με τίς ΠΟΛ 1142/31-5-2012, 1245/31-5-2012 καί 1161/16-7-2012 καθορίστηκε οτι οι Ελληνες που εργάζονται στό εξωτερικό  πρέπει να προσκομίζουν από εδώ καί στό εξής κάθε χρόνο τα εξής δικαιολογητικά . «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» ή «αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσής στο εξωτερικό» ή Βεβαίωση από μιά, οποιαδήποτε, Υπηρεσία του εξωτερικού για την πιστοποίηση τής μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό».

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιπλέκει και δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στη ζωή των ομογενών μας, καθώς δύσκολα η και καθόλου δημόσιες φορολογικες αρχές ξένων κρατών εκδίδουν παρόμοια πιστοποιητικά-δικαιολογητικά.

2. Στο άρθρο 76 παρ. 6α  του ν. 2238/1994  ο Έλληνας Νομοθέτης επιθυμεί να φορολογήσει τα εισοδήματα των Ελλήνων, οι οποίοι εργάζονται σε άλλα Κράτη, έστω και εάν η φορολόγηση στα κράτη αυτά είναι «προνομιακή» μικρότερη από την φορολόγηση που υφίστανται στην Ελλάδα.

Αυτή η ρύθμιση, Κύριε Υπουργέ, θα έχει ως συνέπεια  οι φορολογούμενοι Ομογενείς να  μην  φέρουν ποτέ το εισόδημα (συνάλλαγμα) αυτό  στην Ελλάδα  ,γεγονός που θα έχει μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

3. Η παρ. 6α τού άρθρου 76 του Ν. 2238 γράφει :  « 6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:

αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και

 

ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β’, θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του»

Αυτή η διάταξη θα έχει ως αποτέλεσμα την διπλή φορολόγηση των εν λόγω ομογενών.

4. Η  μετάθεση αρμοδιότητας από την ΔΟΥ Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού στις  τοπικές ΔΟΥ  δημιουργεί έναν πρόσθετο λόγο ταλαιπωρίας  κυρίως τών   Ελλήνων του Εξωτερικού οι οποίοι ενώ φορολογούνται στό άλλο κράτος για τό εισόδημά που αποκτούν εκεί,  ΠΛΕΟΝ στην Ελλάδα ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , μέ αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όλα τα πλεονεκτήματα που τούς δίνει ο νόμος από αυτή τους την ιδιότητα.

Ειδικότερα, κινδυνεύουν να φορολογηθούν  διπλά, δηλαδή και στα δύο κράτη για το ίδιο εισόδημα και δέν θα μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα που αποκτούν στο εξωτερικό με την εργασία τους.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Οι  Έλληνες του Εξωτερικού εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους γιαυτά τα μέτρα  που τους εξαναγκάζει σε πολλές περιπτώσεις να απαρνηθούν και την περιουσία τους στην γενέτειρά τους. Θεωρούν ότι υφίστανται μια  φορολογική αδικία, καθώς ακόμη και για την απόκτηση κατοικίας, έχει  καταργηθεί η απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης για το ακίνητο που αγοράζει ο Έλληνας του Εξωτερικού στην Ελλάδα, με εισαγωγή συναλλάγματος (που ήδη έχει φορολογηθεί στο εξωτερικό).  Δεν θεωρείται –και επομένως δεν απαλλάσσεται από το φόρο-  ως πρώτη κατοικία το μοναδικό διαμέρισμα που ενδεχομένως έχουν (αγοράσει ή κληρονομήσει) στην Ελλάδα, έστω και αν στο εξωτερικό καταβάλουν ενοίκιο για την κατοικία τους και δεν έχουν ακίνητη περιουσία.

 

Το καθεστώς αυτό λυπεί τους Ομογενείς και πλήττει την αξιοπιστία που πρέπει να πρυτανεύει στις σχέσεις τους με την Ελλάδα. Είναι εξίσου σημαντικό να σας τονίσουμε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, ο Ομογενής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμένει συνεπής στις  φορολογικές του υποχρεώσεις  προς τη γενέτειρα. Παράλληλα, διαθέτει από το εισόδημά  του  ώστε να ευεργετηθεί η κοινωνία του τόπου καταγωγής, συνεισφέροντας στην ανοικοδόμηση σχολείων, γηροκομείων, νοσοκομείων, εκκλησιών και όσα άλλα η φιλοπατρία και η αγάπη στην οικογένεια του επιβάλλουν να πράττει.

Η σημερινή πραγματικότητα, αλλά και η οικοδόμηση του μέλλοντος της χώρας σε στέρεες βάσεις,  προϋποθέτουν και την χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής που θα προσφέρει κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις στους Ομογενείς, ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψτε μου να καταθέσουμε  τις ακόλουθες προτάσεις:

 

  1. Επαναφορά απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράζουν ομογενείς στην πατρίδα με εισαγωγή συναλλάγματος.

 

  1. Αναγνώριση δαπανών διαβίωσης και δαπανών επισκευών ακινήτων κλπ. με αποδείξεις και για τους ομογενείς, για το χρονικό διάστημα που επισκέπτονται την Ελλάδα.

 

  1. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους ομογενείς ιδιοκτήτες ακινήτου στην Ελλάδα, εάν αποδεδειγμένα διαμένουν στο ενοίκιο και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.

 

  1. Αναγνώριση ελάχιστου αφορολόγητου εισοδήματος στην Ελλάδα και για τους Ομογενείς. (Να ληφθεί υπόψη ότι φόρους πληρώνουν κανονικά στις χώρες όπου είναι εγκαταστημένοι).

 

  1. Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος για δωρεές που πραγματοποιούν ομογενείς στην Ελλάδα.

 

 

6. Απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων ομογενών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός και για όσες κατοικίες ομογενών εκδίδεται μηδενικός σε κατανάλωση λογαριασμός της ΔΕΗ.

 

7.Οικονομικά και φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) για την εισαγωγή                συναλλάγματος από ομογενείς για επενδύσεις στην Ελλάδα.

 

8.Την απαλλαγή των Ομογενών από την υποχρέωση προσκόμισης             δικαιολογητικών από τις             φορολογικές αρχές ξένων χωρών .

 

9.Η δικαιοδοσία να είναι μόνο σε μια ΔΟΥ (στην ΔΟΥ Ελλήνων Εξωτερικού             που  ειναι εξειδικευμένη και εμπειρη στα θέματα των Αποδήμων).

 

10. Την σταθερή τήρηση των διακρατικών συμφωνιών για μη διπλή                    φορολόγηση των Ομογενών.

 

 

 

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Ευελπιστοὐμε ότι η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει την αφορμή επανεξέτασης βασικών ζητημάτων που διαμορφώνουν και την πορεία των σχέσεων μεταξύ της Ομογένειας και της Ελλάδας.

 

Οι Έλληνες του εξωτερικού επιθυμούν να έχουν ίση μεταχείριση από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας εκπληρώνοντας όποια συμβατική υποχρέωση έχουν μέσω ενός δίκαιου φορολογικού νομοσχεδίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι διαβιώνοντας σε δομημένες κοινωνίες έχουν πλήρη συναίσθηση του καθήκοντός τους ως φορολογούμενοι πολίτες.  Σε καμία περίπτωση δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αντίθετα ζητούν η Ελληνική Πολιτεία και ο Έλληνας Νομοθέτης να λάβουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους των συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις τους με το Ελληνικό Κράτος, και ανάλογα να νομοθετήσουν.

 

Κύριε Υπουργέ, σε όλα τα κράτη του κόσμου η Ομογένεια έχει ιδιαίτερη θέση και την πλήρη υποστήριξη και συμπαράσταση των Κυβερνήσεων των χωρών τους. Η Πατριδα έχει χρέος να αγκαλιάσει την Ομογένεια.

 

Κύριε Υπουργέ, η Ομογένεια ειναι ένα ξεχωριστό, δυναμικό κομμάτι του Ελληνισμού που μας κάνει υπερήφανους σε όλη την Οικουμένη , έχει σταθεί διαχρονικά και αναμφισβήτητα στο πλευρό του Ελληνικού λαού και της Ελλἀδας μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές, και αξίζει κάθε θετικής ενέργειας και πρωτοβουλίας της Μητέρας Πατρίδας.

 

Με εκτίμηση,

Dr. O.Sarantopoulos

 

Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου

Γραμματέας Παγκοσμίου Συμβουλίου

Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ

 

 

 

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Please inform me as to the definition of taxable omegenh by Greece. For example: if the person is a citizen of the other country would he / she be liable for taxes in Greece? If the person has lived for over 50 years in the other country would that person be liable for Greek taxes? What would the tax issue of Greeks that have been born in other countries and are citizens of the country they are born in, etc. Please send details to the extend there are such details available.
    Thank you very much.
    Professor John Psarouthakis, Ann Arbor, Michigan

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ