ΞΑΝΘΗ – ΜΕΡΟΣ Δ:

 • Αναγκαστική εργασία για τους Έλληνες στρατολογηθέντες.
 • Προθεσμία αποδοχής βουλγαρικής εθνικότητος.
 • Οι αγράμματοι δήλωσαν Βούλγαροι εν αγνοία τους.
 • Οι φόνοι του Μπεζαϊδέ και του Απ. Καζάκη.
 • Φόνοι σε Ξάνθη, Άβδηρα, Γκιώνα, Χρύσα, Κιμέρια.
 • Περιέφεραν τ’ αποκομμένα κεφάλια τους στα χωριά.
 • Σκότωσαν γυναίκα που έψαχνε φάρμακο!

Του συγγραφέα Γιώργου Λεκάκη,
www.lekakis.com. *

Οι νέοι των κλάσεων 1940 και 1941 στρατολογηθέντες εχρησιμοποιήθησαν σε αναγκαστική εργασία. Επίσης οι βουλγαρικές Αρχές με την απειλή ότι θα εστρατολογούντο εργάτες για την Βουλγαρία, διευκόλυναν τους Γερμανούς στην στρατολογία εργατών αποστελλομένων στην Γερμανία δια της φροντίδος ειδικών γερμανικών γραφείων.

Στους κατοίκους έταξαν αρχικώς προθεσμία προς αποδοχή της βουλγαρικής εθνικότητος ή υπηκοότητος. Η προθεσμία παρετάθη επί έξι ακόμη μήνες. Κατά την απογραφή του πληθυσμού έγιναν καταχρήσεις υπό των Βουλγάρων υπαλλήλων, οι οποίοι υποχρέωναν τους αγράμματους και τους απλοϊκότερους να υπογράψουν δήλωση, την οποία συνέτασσαν οι ίδιοι, ότι είναι Βούλγαροι υπήκοοι.

Μετά το κίνημα του Σεπτεμβρίου 1941 έγιναν σποραδικοί φόνοι στην πόλη και τα χωριά. Ο επιφανής Τούρκος Αχμέτβέης Σουλαϊμάν Μπεζαϊδέ εφονεύθη στην Ξάνθη. Στο χωριό Γκιώνα της κοινότητος Αβδήρων εφονεύθη ο Απόστολος Καζάκης μετά των δύο υιών του και η οικία του επυρπολήθη επί τη απλή υπονοία ότι υπέθαλπε Έλληνες αντάρτες. Τέσσερα άτομα καταγόμενα εκ του χωριού Χρύσα εφονεύθησαν καθ’ όδόν, αν και ήσαν εφωδιασμένα δια την μετακίνησή των με άδεια των βουλγαρικών Αρχών. Οι κεφαλές των αποκοπείσες περιεφέροντο στα χωρία Σέλινο, Κουτσό και Ερμαχή. Γυναίκα εκ του χωριού Κιμέρια, εξελθούσα προς αναζήτηση φαρμάκου μετά την κανονισμένη προς κυκλοφορία ώρα, εφονεύθη βληθείσα από την κλειδαρότρυπα της εξώθυρας της οικίας του Βουλγάρου γραμματέως της κοινότητος. Στο χωριό Άβδηρα τα βουλγαρικά στρατεύματα εφόνευσαν έναν κάτοικο άνευ ουδεμιάς αιτίας κατά την ήμερα της αποχωρήσεώς των. Αλλά και άλλα πρόσωπα, τα οποία οι βουλγαρικές Αρχές ήθελαν να εξοντώσουν, φυλάκιζαν υπό διαφόρους προφάσεις. Χωρίς δε να τους παραπέμψουν σε δίκη, τους άφηναν ν’ αποθάνουν εκ της πείνης, των κακουχιών και των βασανιστηρίων. Ο εκ των μαρτύρων Μανής, κρατούμενος στις φυλακές της Ξάνθης, υπήρξε αυτόπτης του θανάτου πέντε συγκρατουμένων εκ των κακουχιών και των βασανιστηρίων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ:
Η στρατολόγηση νέων.

Από το βιβλίο «Η μαύρη Βίβλος των βουλγαρικών εγκλημάτων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Δυτικήν Θράκην 1941-1944», έκδ. της εκθέσεως καθηγητών των Πανεπ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Αθήναι, 1945.

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΟΣ» Κομοτηνής, φ. 28.12.2010.

ΞΑΝΘΗ. ΜΕΡΟΣ Α:

 • Πώς οι Βούλγαροι στην Ξάνθη εγκατέστησαν Βούλγαρους συνεταίρους στις ελληνικές επιχειρήσεις!
 • Η περίπτωση του φωτογράφου Χρ. Ευστρατίου και του ιατρού Καραμπέτσου.

ΞΑΝΘΗ. ΜΕΡΟΣ Β:

 • Πώς λαδώνονταν και πώς φορολογούσαν επί Κατοχής οι Βούλγαροι στην Ξάνθη.
 • Οι Έλληνες πλήρωσαν αναγκαστικό δάνειο υπέρ του βουλγαρικού κράτους!!!

ΞΑΝΘΗ-ΜΕΡΟΣ Γ:

 • Οι Έλληνες ιερείς απελάθηκαν.
 • Η λειτουργία των ελληνικών σχολείων απαγορεύθηκε.
 • Όσοι μιλούσαν ελληνικά δέρνονταν ή πλήρωναν πρόστιμο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ