ΞΑΝΘΗ. ΜΕΡΟΣ Α:

  • Πώς οι Βούλγαροι στην Ξάνθη εγκατέστησαν Βούλγαρους συνεταίρους στις ελληνικές επιχειρήσεις!
  • Η περίπτωση του φωτογράφου Χρ. Ευστρατίου και του ιατρού Καραμπέτσου.

Του συγγραφέα Γιώργου Λεκάκη,
www.lekakis.com. *

Προ του κινήματος του Σεπτεμβρίου 1941 έγιναν σποραδικοί φόνοι στην Ξάνθη και τα χωρία της περιφερείας, απηλάθησαν δε ιατροί, καθηγηταί, διδάσκαλοι, ιερείς, έμποροι, βιομήχανοι στην γερμανοκρατούμενη περιοχή.

Κατά το κίνημα οι Βούλγαροι δεν προέβησαν σε σφαγές, αλλά σε αυστηρότατες έρευνες κατ’ οίκον, οι οποίες συνωδεύοντο υπό διαρπαγής.

Εγκατεστάθησαν 300 βουλγαρικές οικογένειες στις οικίες των οικειοθελώς ή βία εκπατρισθέντων στην γερμανοκρατούμενη περιοχή Ελλήνων κατοίκων.

Η πρόσληψη Βουλγάρων συνεταίρων υπό των Ελλήνων εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν οπωσδήποτε σημαντικές επιχειρήσεις, ήτο υποχρεωτική. Οι Βούλγαροι συνεταίροι δεν κατέβαλλον ίδια κεφάλαια, βαθμηδόν δε υποκαθίσταντο στην επιχείρηση, του Έλληνος επιχειρηματία υποβιβαζομένου σε απλό υπάλληλο. Ούτω ο Έλλην φωτογράφος Χρίστος Ευστρατίου υπεχρεώθη να προσλάβει Βούλγαρο συνεταίρο, ο οποίος εντός 7,5 μηνών του έφαγε τα κεφάλαια, ως εκ τούτου δε αναγκάσθηκε να πωλεί σιγαρέττα έξωθεν του κλειστού καταστήματός του. Σε άλλους Έλληνες εμπόρους, βιοτέχνες κλπ. ή δεν εδίδετο η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, ή δεν εδίδετο εμπόρευμα προς πώληση ή πρώτες ύλες και ως εκ τούτου αναγκάζονταν να κλείσουν την επιχείρησή τους και να μετέρχωνται προς εξοικονόμηση του άρτου της οικογενείας των εμπόριον του ποδαριού, πώληση σιγαρέττων, κλπ. Σε όσους εμπόρους, βιοτέχνες κλπ. παρείχετο η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, παρείχετο κατόπιν πολλών διατυπώσεων, οι οποίες απαιτούσαν 4-5 μήνες και υπέρογκα έξοδα προς ανταμοιβή των δικηγόρων. Στους ιατρούς, συμβολαιογράφους και φαρμακοποιούς κατά κανόνα δεν εδίδετο άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Μόνον στον ιατρό Καραμπέτσο επέτρεψαν οι βουλγαρικές Αρχές να εργασθεί 4-5 μήνες, κατόπιν όμως του απαγόρευσαν την εργασία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ:
Οι Έλληνες πλήρωσαν αναγκαστικό δάνειο υπέρ του βουλγαρικού κράτους!!!

Από το βιβλίο «Η μαύρη Βίβλος των βουλγαρικών εγκλημάτων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Δυτικήν Θράκην 1941-1944», έκδ. της εκθέσεως καθηγητών των Πανεπ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Αθήναι, 1945.

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΟΣ» Κομοτηνής, φ. 07.12.2010.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ