Προϋπολογισμός του 2013.

Βρυξέλλες: Του συνεργάτη μας Βαγγέλη Πάλλα, δημοσιογράφου.

Οι διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου – κρατών μελών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013 άρχισαν στις 9 Ιουλίου με το ΕΚ να επιμένει στην ανάγκη αποφυγής κάθε περιττής μείωσης των δαπανών που θα υπονόμευε τις επενδύσεις που τόση ανάγκη έχει η Ένωση στην αναζήτηση διεξόδου από την κρίση… Οι διαπραγματεύσεις δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το φθινόπωρο.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προέρχεται από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στη συνέχεια τροποποιεί το Συμβούλιο αλλά δεν μπορεί να εγκριθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, για το σύνολο και τις επιμέρους συνιστώσες του, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνήθως το Νοέμβριο κάθε έτους.

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό απειλούν την ανάπτυξη

Η πρόταση των κρατών μελών για μείωση των κονδυλίων για την έρευνα κατά 15% στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ακόμα και των πλέον επίσημων αποφάσεων των συνόδων κορυφής, δηλώνει ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ, Alain Lamassoure, σημειώνοντας ότι μόλις στις 29 Ιουνίου οι ηγέτες της Ένωσης συμφώνησαν στο Σύμφωνο Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 55 δισεκατομμυρίων επιπλέον για την έρευνα και την καινοτομία ως μηχανές ανάπτυξης.

Μία εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής, οι κυβερνήσεις επανέρχονται στο πλαίσιο του συμβουλίου υπουργών με εντελώς αντίθετες προτάσεις, ζητώντας μείωση των κονδυλίων για την έρευνα κατά 15%, των κονδυλίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 28% και των κρίσιμων κονδυλίων συνοχής κατά 1,6 δισ. ευρώ, καταγγέλλει ο Alain Lamassoure (Γαλλία, ΕΛΚ).

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2013, Ιταλός ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία) σημειώνει το αντικρουόμενο μήνυμα που στέλνουν αυτές οι περικοπές σε πολίτες και αγορές: “πολύ θα ήθελα να καταλάβω γιατί ορισμένες κυβερνήσεις από τη μία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει κονδύλια στη χώρα τους και από την άλλη απαντούν με ένα “όχι” όταν τους ζητηθεί χρηματοδότηση για τα ίδια αυτά έργα”.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2013 άρχισαν στις 9 Ιουλίου με συνάντηση των αρμοδίων ευρωβουλευτών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυπριακή προεδρία του συμβουλίου.

Στις 29 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να διατεθούν 120 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, ενώ το ΕΚ, στην ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τώρα για να υπάρξει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, ζητώντας παράλληλα να διευκρινισθεί από που θα προέλθουν τα κονδύλια αυτά.

Στην ολομέλεια του Στρασβούργου, το ΕΚ ενέκρινε την εντολή των διαπραγματευτών του, στην ουσία τη θέση του για τις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας τα κράτη μέλη να μην προχωρήσουν σε “τεχνητές” περικοπές στον προϋπολογισμό αλλά και υποσχόμενη ταυτόχρονα να προστατεύσει κάθε αναπτυξιακή δαπάνη.

Προϋπολογισμός 2013: Το ΕΚ ζητά υπεύθυνες διαπραγματεύσεις

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τις “τεχνητές” περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, καθώς και την πρόκληση περιττών αδιεξόδων σε ό,τι αφορά τις μεθόδους υπολογισμού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά υποστήριξε την Τετάρτη το ΕΚ με ψήφισμά του δίνοντας την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου. Οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν το αίτημα να επικεντρωθεί ο προϋπολογισμός στην ανάπτυξη, ενώ ζήτησαν την καθιέρωση μιας ενιαίας έδρας για το ΕΚ.

“Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και πιστεύω ότι, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της 28-29 Ιουνίου, στην οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν στο “σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση”, πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να επενδύσουν τους αναγκαίους πόρους για την έξοδο από την κρίση”, δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία).

Στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια έχουν κυριαρχήσει οι διαφωνίες για τους τρόπους υπολογισμού του ύψους των πληρωμών και για το λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τα κράτη μέλη που έχουν αμφιβολίες σχετικά με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής να τις διευκρινίσουν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην υπάρξει, όπως συνέβη πέρυσι, καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την απροθυμία της Δανικής Προεδρίας να συμμετάσχει στη διοργανική πολιτική συνάντηση για τις πληρωμές που προτείνει το Κοινοβούλιο ως συνέχεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους. Υπενθυμίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προτείνονται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της βασίζονται στις εκτιμήσεις των ίδιων των κρατών μελών και καλούν την Επιτροπή να εξακριβώσει μαζί με τα κράτη μέλη κατά πόσο τα εκτιμώμενα αιτήματά τους για αύξηση των πληρωμών είναι ακριβή και ρεαλιστικά.

Το ΕΚ ζητά από την ομάδα διαπραγμάτευσής του, με επικεφαλής τον Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία) να προφυλάξει τα κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, και σημειώνει ότι οι πόροι πρέπει να συγκεντρωθούν σε εκείνους τους τομείς στους οποίους ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να προσφέρει πρόσθετη αξία, ενώ θα μπορούσαν να μειωθούν σε τομείς που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και χαμηλή απορρόφηση. Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η ΕΕ, στο σημερινό πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας, οφείλει να επιδείξει υπευθυνότητα και να λάβει άμεσα, συγκεκριμένα μέτρα για την καθιέρωση μιας ενιαίας έδρας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 που προτείνεται από την Επιτροπή ανέρχεται σε 151 δισ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΑΥ) (δηλ. +2% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012) και σε 138 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) (δηλ. +6,8% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012. Η αύξηση των πληρωμών είναι σχετικά υψηλή, όχι μόνο επειδή τα επίπεδα πληρωμών διατηρήθηκαν σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα κατά τα προηγούμενα έτη, λόγω της αναβολής των πληρωμών των λογαριασμών, αλλά και λόγω της πραγματικής εκτέλεσης προγραμμάτων, που αναμένεται ότι θα αποκτήσει σταθερή ταχύτητα στο τελευταίο έτος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

Για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι πιστώσεων: οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αναφέρονται στην ανάληψη υποχρεώσεων της ΕΕ (π.χ. υπογραφή συμβολαίου, έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών) εντός ενός έτους. Το επίπεδο πληρωμών καθορίζει τις πραγματικές πληρωμές που θα λάβουν χώρα εντός του έτους.

Επόμενα βήματα

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμού (Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) θα ξεκινήσουν στις 9 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η πρώτη ψηφοφορία του Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουλίου. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν στην επιτροπή Προϋπολογισμών στις αρχές Οκτωβρίου και στην ολομέλεια στις 23 Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, θα ξεκινήσει η διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου από τις 24 Οκτωβρίου – 13 Νοεμβρίου, με σκοπό την έγκριση του τελικού προϋπολογισμού, κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 19-22 Νοεμβρίου.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 540 ψήφους υπέρ, 93 κατά και 52 αποχές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ