– Για 575.000 φορολογούμενους, που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά έχουν αγροτικά εισοδήματα, αυξάνεται ο συντελεστής της φορολόγησης από το 13% στο 22%, αλλά και η προκαταβολή του φόρου, από το 75% στο 100%!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”, 575.000 φορολογούμενοι, που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά έχουν αγροτικά εισοδήματα, θα δουν το 2017 τον συντελεστή της φορολόγησής τους να αυξάνεται από το 13% στο 22%, αλλά και την προκαταβολή του φόρου να ανεβαίνει από το 75% στο 100%!
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα υποστούν τις συνέπειες του νέου Νόμου, που προβλέπει, ότι οι φορολογούμενοι, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 και της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 4389/2016, τις οποίες ψήφισε τον περασμένο Μάϊο, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται πλέον ο φορολογούμενος, ο οποίος αποκτά τουλάχιστον το 50% του ετησίου εισοδήματός του από την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και τηρεί λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητες αυτές. Το καθεστώς, που ίσχυε πριν, προέβλεπε, ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται αυτός, ο οποίος αποκτά τουλάχιστον το 35% του συνολικού εισοδήματός του από την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και δεν έθετε ως πρόσθετη προϋπόθεση την τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Οι φορολογούμενοι, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου εισοδήματος, που κυμαίνεται από 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ και θα πληρώνουν φόρο 22% από το πρώτο ευρώ του συνολικού αγροτικού τους εισοδήματος

Για να χαρακτηριστεί κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, θα πρέπει παράλληλα:
-Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης,
-να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και
-να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση.
Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 4389/2016, προβλέπεται πλέον, ότι οι φορολογούμενοι, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου εισοδήματος, που κυμαίνεται από 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ (δηλαδή αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ). Ως αποτέλεσμα αυτού, υποχρεούνται πλέον να καταβάλουν φόρο 22% από το πρώτο ευρώ του συνολικού αγροτικού εισοδήματος, ενώ με το καθεστώς, που ίσχυε μέχρι και το φορολογικό έτος 2015, το αγροτικό εισόδημα φορολογείτο αυτοτελώς με 13% από το πρώτο ευρώ!
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 38 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, προβλέπεται, ότι από το φορολογικό έτος 2016 ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους αυξάνεται από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει και για τους φορολογούμενους, που αποκτούν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες.

sitari

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ