– Προωθείται η σταδιακή κατάργηση της πλαστικής σακούλας σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, ενώ οι δήμοι θα έχουν, πλέον, την δυνατότητα να επιβάλουν πρόστιμο μέχρι και 500 ευρώ σε πολίτες, που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, το οποίο έχει αποφασιστεί!
Αλλαγές στον Νόμο περί Ανακύκλωσης προωθεί το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος με το νέο Νομοσχέδιο, που κατέθεσε και θα είναι σε διαβούλευση στο διαδίκτυο για 30 ημέρες.
Με βάση τον νέο Νόμο, οι δήμοι θα έχουν πλέον, την δυνατότητα να επιβάλουν πρόστιμο μέχρι και 500 ευρώ σε πολίτες, που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα, το οποίο έχει αποφασιστεί. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και να αφαιρεί άδειες από συστήματα ανακύκλωσης, που έχουν προβλήματα με τον Νόμο και υποθέσεις με παράνομη διακίνηση αποβλήτων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την σταδιακή κατάργηση της πλαστικής σακούλας σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να εξειδικεύονται τα μέτρα και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη, που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά», σημειώνεται στο άρθρο 7 του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου.
Επιπροσθέτως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, προανήγγειλε και νομοθετική ρύθμιση για την σταδιακή κατάργηση της πλαστικής σακούλας σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, το αποθεματικό των συλλογικών συστημάτων, που λειτουργούν σήμερα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35% των ετήσιων εσόδων τους και το υπόλοιπο 65% θα πρέπει να το αξιοποιούν σε δήμους για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.perivallon

Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού

Κάποια από τα βασικά στοιχεία, που εισάγονται με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση είναι τα εξής:
1) Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού
2) Τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και κοινωνικών φορέων με φορείς ΣΕΔ.
3) Θεσπίζονται όροι, που αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορέων ΣΕΔ, στην διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:
-Μειώνονται τα ειδικά αποθεματικά, που σχηματίζουν τα ΣΕΔ, τα οποία σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση οφείλουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει ο Ε.Ο.ΑΝ..
-Τίθεται η απαγόρευση, οι φορείς των “Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης” (ΣΣΕΔ) να εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας), εκτός εάν έχει για τον σκοπό αυτόν δοθεί σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.ΑΝ..

Θεσπίζεται πλέγμα αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων

-Επίσης, παρακολουθείται η λειτουργία των ΣΕΔ, πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων, με την υποβολή και αξιολόγηση εκθέσεων.
-Εισάγονται όρια στα διοικητικά κόστη των φορέων ΣΣΕΔ.
-Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αποφυγή φαινομένων άνισης μεταχείρισης, θεσπίζεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του υπαλλήλου επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
-Εξειδικεύονται τα θέματα ελέγχων και συστηματικής παρακολούθηση των φορέων ΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ. (“Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης”), και συνολικότερα του ελέγχου και της παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων της ανακύκλωσης.
-Θεσπίζεται πλέγμα κυρώσεων αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών.
-Ο ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ. αναβαθμίζεται.
-Τροποποιείται η οργανωτική διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ., προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει το πολύ σημαντικό έργο του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ