Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί άμεσα η Τρόϊκα με «με μια δομή, που θα διαθέτει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία» ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υ ποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Έλληνα αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.
Συγκεκριμένα ο κ. Μοσκοβισί αναφέρει, ότι «η Επιτροπή θα εξετάσει τον ρόλο της αποκαλούμενης Τρόϊκας, μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο αντικατάστασής της, με την πάροδο του χρόνου, με μια δομή, που θα διαθέτει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία, θα βασίζεται στα ευρωπαϊκά όργανα και θα υπόκειται σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο».
Κατωτέρω παραθέτουμε αναλυτικά την ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη και την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Πιέρ Μοσκοβισί:

Η ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλϊου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Η ερώτηση του κ. Παπαδημούλη έχει ως εξής:

“Μία από τις δέκα προτεραιότητες του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ, που παρουσιάστηκαν στην πρώτη του ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι και η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιούνκερ αναφέρει, ότι “στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε την Τρόϊκα με μια περισσότερο δημοκρατικά νομιμοποιημένη δομή, βασισμένη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο”.
Με δεδομένα τα συμπεράσματα που έχουν συναχθεί τόσο από την μέχρι τώρα εφαρμογή των προγραμμάτων προσαρμογής, σε χώρες, όπως η Ελλάδα, όσο και από την λειτουργία της Τρόϊκα, ερωτάται η Επιτροπή:
–Ποιά είναι τα προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί από την λειτουργία της Τρόϊκα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Πιστεύει, ότι αυτά έχουν ως αιτίες, εκτός από την έλλειψη λογοδοσίας και νομιμοποίησης, την επιβολή αντικοινωνικών και υφεσιακών οικονομικών πολιτικών, παρά την θέληση λαών ή/και κυβερνήσεων;
–Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα, που έχει θέσει για την “αντικατάσταση” της Τρόϊκα;
Ποιός θεσμός θα δώσει “νομιμοποίηση” στη νέα δομή; Ποιούς ευρωπαϊκούς θεσμούς θα περιλαμβάνει αυτή η δομή και τι μορφή θα έχει;
–Έχει αυτό το σχέδιο συζητηθεί, έως τώρα, με κυβερνήσεις, όπως η ελληνική;”

Charlie_Papadimoulis_8.1.2015

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Πιέρ Μοσκοβισί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απήντησε ως εξής:
“Η δημοκρατική λογοδοσία της στρατηγικής επίλυσης κρίσεων είναι πράγματι θεμελιώδους σημασίας. Όλα τα μνημόνια συμφωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής υπογράφηκαν από δημοκρατικά εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις, μετά την έγκριση και από το εθνικό Κοινοβούλιο.
Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα εθνικά νομικά πλαίσια, καταρχήν από τα εθνικά κοινοβούλια.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού 472/2013 (“δίπτυχο”), κατά την παροχή βοήθειας στις χώρες του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί “σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και, όπου είναι σκόπιμο, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)”.
Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει, επίσης, κανόνες για την διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας της Επιτροπής.
Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του, ο Πρόεδρος Juncker δήλωσε, ότι ο τρόπος με τον οποίο χορηγείται υπό όρους στήριξη σταθερότητας για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα πρέπει να επανεξισορροπιστεί, εφόσον προκύψει στο μέλλον αυτή η ανάγκη.
Αυτή η επανεξισορρόπηση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση εκτιμήσεων του κοινωνικού αντικτύπου ως αναπόσπαστο μέρος κάθε μελλοντικής υπό όρους στήριξης προγράμματος σταθερότητας για τις χώρες της ζώνης του ευρώ.
Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, τον ρόλο της αποκαλούμενης Τρόικας, μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο αντικατάστασής της, με την πάροδο του χρόνου, με μια δομή, που θα διαθέτει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία, θα βασίζεται στα ευρωπαϊκά όργανα και θα υπόκειται σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
Δεδομένου ότι η αλλαγή της υπάρχουσας δομής συνεπάγεται την εξέταση σύνθετων θεσμικών, νομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, οι προτάσεις θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν από τα κράτη-μέλη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ