• ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
  • προσθήκη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων
  • δεν θα υπάρξει επιπλέον φόρτος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
  • στήριξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την καταπολέμηση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων από τρίτες χώρες.

Για πρώτη φορά παγκοσμίως, οι ευρωπαϊκοί εμπορικοί κανόνες θα υποχρεώνουν τους εμπορικούς εταίρους και τους παραγωγούς εκτός ΕΕ να πληρούν τα διεθνή πρότυπα εργασίας και περιβάλλοντος ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα ντάμπινγκ. Στόχος είναι να ενισχυθεί η προστασία των θέσεων εργασίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των φθηνών εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες που παρεμβαίνουν στην οικονομία τους.

Οι κύριες αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος κανονισμός είναι οι εξής:

  • κατά τη λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ θα λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες των πρακτικών ντάμπινγκ στην κοινωνία και το περιβάλλον
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί τις συνθήκες που επικρατούν στις τρίτες χώρες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν κατά την υποβολή καταγγελιών να βασίζονται στις σχετικές εκθέσεις που θα δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • δεν θα υπάρξει πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν πρόσθετες αποδείξεις ότι οι ανταγωνιστές τους από τρίτες χώρες εμπορεύονται προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά χρησιμοποιώντας πρακτικές ντάμπινγκ
  • θα δοθεί στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες
  • όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ιδίως τα συνδικάτα, θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Το ΕΚ ενέκρινε σήμερα με 554 ψήφους υπέρ, 48 κατά και 80 αποχές την άτυπη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ, Bernd Lange  (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Είμαι περήφανος για το σημερινό αποτέλεσμα. Ενισχύσαμε την εμπορική μας άμυνα και διασφαλίσαμε ότι για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο η νομοθεσία για την εμπορική άμυνα θα λαμβάνει υπόψη το σεβασμό των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων. Δίνουμε έτσι στις βιομηχανίες μας ένα σύστημα που θα τις βοηθήσει να προστατεύονται αποτελεσματικά από τις αθέμιτες πρακτικές.»

Ο εισηγητής Salvatore Cicu (ΕΛΚ, Iταλία) δήλωσε τα εξής: «Σήμερα δεν συζητάμε μόνο για το αν η Κίνα είναι μια οικονομία της αγοράς, αλλά για το αν το ευρωπαϊκό μας σύστημα μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει ίσους κανόνες για όλους και αν αυτοί οι κανόνες μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Η απάντηση είναι ναι, γιατί χρειαζόμαστε τον δίκαιο και θεμιτό ανταγωνισμό.»

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.      

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες καθώς καλούνται να ανταγωνιστούν εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες σε πολύ χαμηλές τιμές λόγω της  πλεονάζουσας παραγωγικής τους ικανότητας και των επιδοτούμενων οικονομιών τους. Το φαινόμενο αυτό απαντάται κυρίως στις βιομηχανίες χάλυβα, αλουμινίου, τσιμέντου, χημικών, κεραμικών, γυαλιού, χαρτιού, ποδηλάτων και ηλιακών συλλεκτών.

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει στην ΕΕ να λαμβάνει μέτρα έναντι τέτοιων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, δηλαδή έναντι των εισαγωγών προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές οι οποίες προκύπτουν από τις κρατικές παρεμβάσεις των τρίτων χωρών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Γραφείο στην Ελλάδα