-Τα νέα αυξημένα πρόστιμα, που προβλέπει η Νομοθεσία για τις παραβάσεις, που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, θα ισχύσουν για ελέγχους, που έχουν ημερομηνία ένταξης μετά τις 25 Ιουλίου 2016 και δεν θα εφαρμόζονται σε παραβάσεις, που ο χρόνος διάπραξής τους είναι προγενέστερος, ακόμα και αν διαπιστώνονται σε μεταγενέστερο χρόνο

 

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Διευκρινίσεις, σχετικά με την καταβολή των νέων προστίμων για τον ΦΠΑ δίνει με εγκύκλιο του σε όλες τις φορολογικές υπηρεσίες ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με αυτές, τα νέα αυξημένα πρόστιμα, που προβλέπει η Νομοθεσία για τις παραβάσεις, που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, θα ισχύσουν για ελέγχους, που έχουν ημερομηνία ένταξης μετά τις 25 Ιουλίου 2016.

Οι διατάξεις του Νόμου 4410/2016 (ελάχιστο πρόστιμο 250 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων, εφόσον ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικό σύστημα και 500 ευρώ για διπλογραφικό) δεν θα εφαρμόζονται σε παραβάσεις, που ο χρόνος διάπραξής τους είναι προγενέστερος, ακόμα και αν διαπιστώνονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με την εγκύκλιο αυτή δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες, κατόπιν υποβολής προφορικών και γραπτών ερωτημάτων, σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και η ομαλή διενέργεια των φορολογικών ελέγχων από την Φορολογική Διοίκηση, για την επιβολή των σχετικών με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας προστίμων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπολογισμού προστίμων

Χαρακτηριστικά, στην εγκύκλιο παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

– Σε φορολογικό έλεγχο, που πραγματοποιείται στις 2/9/2016 διαπιστώνεται ότι υποκείμενος, που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν έχει εκδώσει ως όφειλε στις 20/4/2016 φορολογικό στοιχείο αξίας 100 ευρώ με ποσό ΦΠΑ 23 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης και είναι 11,5 ευρώ (50% Χ 23 ευρώ).

Υπενθυμίζεται, ότι πριν τις 25 Ιουλίου τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων είχαν οριστεί στο ήμισυ του αναλογούντος ΦΠΑ, που είχε αποκρύβει με την μη έκδοση των φορολογικών στοιχείων.

– Έλεγχος, που πραγματοποιείται στις 15.9.2016 σε υποκείμενο που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα διαπιστώνει τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας ΦΠΑ 200 ευρώ. Στον ίδιο υποκείμενο στις 26.7.2016 από άλλον έλεγχο είχε επιβληθεί πρόστιμο 250 ευρώ για έκδοση ανακριβούς φορολογικού στοιχείου (ίδια παράβαση). Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθείπρόστιμο 500 ευρώ, λόγω επανάληψης εντός πενταετίας της ίδιας παράβασης, που διαπιστώθηκε από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους και δεδομένου, ότι το 100% της αξίας του φόρου που προκύπτει είναι κατώτερο του ελάχιστα οριζόμενου ποσού προστίμου σε υποκείμενο με απλογραφικό σύστημα : 100% Χ 200 = 200

– Έλεγχος, που πραγματοποιείται στις 5/8/2016 σε υποκείμενο, που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, διαπιστώνει την μη έκδοση στοιχείου αξίας ΦΠΑ 200 ευρώ. Στην συνέχεια, κατά την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου διαπιστώνεται, ότι προγενέστερος έλεγχος, που είχε πραγματοποιηθεί στις 30/12/2014 στον ίδιο υποκείμενο είχε επιβάλει, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, πρόστιμο 250 ευρώ. Το πρόστιμο, που θα επιβληθεί κατόπιν του μεταγενέστερου ελέγχου (στις 5/8/2016) είναι 250 ευρώ, δεδομένου, ότι ο υποκείμενος έχει διαπράξει παράβαση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου και το 50% της αξίας του φόρου που προκύπτει είναι κατώτερο του ελάχιστα οριζόμενου ποσού προστίμου: 50% Χ 200=100 < 250 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείται, ότι έχει διαπραχθεί επανάληψη της ίδιας παράβασης βάσει των δύο διαφορετικών ελέγχων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ