Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαιολογίας και Ελληνικής Γλώσσας 2017 διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του ΑΠΘ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Στο Θερινό Σχολείο, που θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουλίου 2017, συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού (Arizona, Cincinnati, Durham, Glendon, Harvard, Michigan, Oxford), που σπουδάζουν αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, ανθρωπολογία, κλασικές σπουδές και ιστορία.

Στόχοι του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών στοιχείων επικοινωνίας στη νέα ελληνική γλώσσα με εισαγωγή στο καθημερινό λεξιλόγιο, η εξοικείωση με την ιστορία και αρχαιολογία της Μακεδονίας, η εκπαίδευση σε ζητήματα ανασκαφικής μεθοδολογίας, καθώς και η απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων σε σχέση με την τεκμηρίωση, καταγραφή και επεξεργασία ποικίλων κατηγοριών αρχαιολογικών καταλοίπων.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία και στις τεχνικές ανασκαφής μέσω της πρακτικής άσκησης στην ανασκαφή του προϊστορικού οικισμού της Τούμπας Θεσσαλονίκης, ειδικών σεμιναρίων μακρο-στρωματογραφίας και μικρο-στρωματογραφίας των ανθρωπογενών επιχώσεων, καθώς και μέσω σύγχρονων τεχνικών αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης αρχαιολογικών καταλοίπων (Φωτογραμμετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS), ταφικής αρχαιολογίας και οστεοαρχαιολογίας, αρχαιοβοτανικής, αρχαιοζωολογίας, μορφολογικής και τεχνολογικής ανάλυσης της κεραμικής.

Το πρόγραμμα θα κινηθεί σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας με στόχο την εκμάθηση και ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στον δεύτερο άξονα περιλαμβάνονται διαλέξεις για την ιστορία και αρχαιολογία της περιοχής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και ειδικά εργαστήρια σχετικά με την καταγραφή, τεκμηρίωση και επεξεργασία διαφορετικών κατηγοριών αρχαιολογικών καταλοίπων από ειδικευμένους συνεργάτες της ανασκαφής. Ο τρίτος άξονας αφορά την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πεδίο και το εργαστήριο.

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους: http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=6998

και http://toumba.web.auth.gr/-/index.php/el/

Γραφείο Τύπου ΑΠΘ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ