(c)ellinikignomi

Μιλάει για την κλιματική αλλαγή ο κ. Δημήτρης Μελάς, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

Του Αποστόλη Ζώη

«Οι άνθρωποι πραγματοποιούν ένα παγκόσμιο χημικό πείραμα αλλοιώνοντας την σύσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς τις τελικές επιπτώσεις». Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει ο κ. Δημήτρης Μελάς, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Μελάς μετά το πτυχίο Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έκανε πτυχίο Μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ουψάλας και PhD στην Μετεωρολογία επίσης στο Πανεπιστήμιο Ουψάλας. Και συνεχίζει: «Το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο. Και παρά την ύπαρξη πολλών αποχρώσεων, οι επιλογές είναι βασικά δύο: είτε να κλείσουμε τα μάτια μας επαναπαυμένοι στην πρόσκαιρη οικονομική ευημερία και υποκρινόμενοι ότι όλα πάνε καλά είτε να πάρουμε έγκαιρα δραστικές αποφάσεις που θα περιορίσουν την ένταση του φαινομένου. Η δεύτερη επιλογή για να είναι αποτελεσματική απαιτεί ριζική βελτίωση των επιστημονικών εργαλείων που χρησιμοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να προγνώσουμε πιο αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Είναι φανερό, προσθέτει επίσης ο ίδιος, ότι οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στο κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλο το εύρος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Για να εξηγήσει ο κ. Μελάς:

«Τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα, η ανθρώπινη υγεία, και τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία και τα υδατικά αποθέματα, είναι καθοριστικές συνιστώσες της ανθρώπινης ανάπτυξης και ευημερίας και είναι όλα ιδιαίτερα ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αναφέρονται σαν αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση της βιοποικιλότητας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και πιθανόν η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι αλήθεια, ότι η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής σε διαφορετικές περιοχές της γης δεν θα είναι ενιαία.

Μάλιστα, μερικές θα βιώσουν ευεργετικές συνέπειες ενώ άλλες θα υποστούν αμετάκλητες επιβλαβείς συνέπειες».

Είναι αλήθεια ότι, δεν παραλείπει να τονίσει επίσης  ο κ. Μελάς, ανεξάρτητα από την ανθρώπινη παρέμβαση, το κλίμα της γης αλλάζει συνεχώς. Βιώνοντας μόνο μια πολύ μικρή πράξη του έργου, δυσκολευόμαστε πολλές φορές να αντιληφθούμε τις μεγάλες φυσικές μεταβολές του κλίματος της γης το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές περιόδους παγετώνων, οι οποίες διακόπτονται από σύντομα διαλείμματα ζέστης και ακμάζουσας ζωής. Οι κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ζώντας στην πλειοψηφία τους σε ένα εύκρατο κλίμα, δεν μπορούν εύκολα να παραδεχθούν ότι πριν από 18,000 χρόνια τεράστιες εκτάσεις των περιοχών αυτών καλυπτόταν από πάγους. Από την άλλη πλευρά, στη βορειοδυτική Ινδία, τίποτα δεν μαρτυράει ότι η ίδια περιοχή, στην οποία κυριαρχούν σήμερα οι αμμόλοφοι, χαρακτηριζόταν πριν από 4000 χρόνια από το χυμώδες πράσινο των δημητριακών και των δέντρων.

Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις φυσικές μεταβολές του κλίματος και σε αυτές που οφείλονται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Οι φυσικές μεταβολές είναι μεν μεγάλες αλλά εμφανίζονται σε μεγάλες χρονικές κλίμακες (πολλών χιλιάδων ετών). Η ανθρώπινη παρέμβαση από την άλλη πλευρά προκαλεί μια διαταραχή σε κλίμακες λίγων αιώνων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ