-Οι περισσότεροι εξ’ αυτών βρήκαν την εργασία τους μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών, ενώ, μόλις το 2,4% υποστηρίχθηκε από τον ΟΑΕΔ ή κάποιον άλλον δημόσιο οργανισμό για να βρει εργασία !

Σύμφωνα με ειδική έρευνα, που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στην χώρα μας  για την θέση των νέων στην αγορά εργασίας, η οποία διεξήχθη παράλληλα με την έρευνα εργατικού δυναμικού το β’ τρίμηνο 2016, περίπου ένας στους πέντε νέους εργάστηκε πέρυσι κατά την διάρκεια των σπουδών του, με τους περισσότερους εξ’ αυτών να έχουν βρει την εργασία τους μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών!
Ο πληθυσμός – στόχος της έρευνας αυτής ήταν τα άτομα ηλικίας από 15 έως 34 ετών και το ποσοστό απόκρισης σε αυτήν ανήλθε στο 97,2%.
Οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες:
– Οι κύριοι λόγοι, που κάποιοι ερευνώμενοι δεν συνέχισαν τις σπουδές τους, είναι, είτε το ότι θεωρούσαν το επίπεδο των έως τώρα σπουδών τους ικανοποιητικό, είτε το ότι ήθελαν να εργαστούν.
– Το ποσοστό των ατόμων, που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιον άλλον δημόσιο οργανισμό για να βρουν εργασία, ήταν 2,4%.
– Στην πλειονότητά τους, οι ερευνώμενοι δήλωσαν, ότι η εκπαίδευση, που έχουν ολοκληρώσει, τους βοηθά στα εργασιακά τους καθήκοντα.
– Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους δήλωσαν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία. Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολουμένων, που πραγματικά χρειάστηκε να το κάνουν, ήταν μόλις 5,4%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ