Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Ενίσχυση από 7.500 έως και 75.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες από 131 δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου, προκειμένου να ανανεώσουν τις υποδομές τους και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες τους.
Η ευκαιρία δίνεται μέσα από την δράση του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και λέγεται: «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών». Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι στα 70 εκατομμύρια ευρώ και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από τις 29 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου του 2016.espa_15
Ανάμεσα στις δραστηριότητες, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, είναι οι υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων, επιβατηγών αυτοκινήτων και αμαξών με ζώα, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών με θαλαμηγούς, σκάφη εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, πλωτά ταξί, ενοικίαση σκαφών, καταλύματα όλων των μορφών, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξεναγοί, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και καταδύσεων αλλά και υπηρεσιών μίνι γηπέδων, καλαθοσφαίρισης, κολυμβητηρίου. Επίσης επιδοτούνται ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών κ.λπ.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην δράση και ποιές δαπάνες χρηματοδοτούνται

Στην δράση μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Για την ακρίβεια μπορούν να συμμετάσχουν:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
• Νέες επιχειρήσεις, που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Οι ενισχύσεις, που μπορούν να διεκδικήσουν, κυμαίνονται από τις 15.000 έως τις 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φθάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμό.
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος.
• Ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
• Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδήλατα κάθε μορφής, που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, μεικτής / πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων.
• Δαπάνες προβολής – προώθησης.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου του 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν την δράση είναι:
• Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσον όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζομένους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
• Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μέσον όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζομένους, που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
• Σε περίπτωση, που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• Οι επιχειρήσεις, που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Πως θα κατανεμηθούν τα κονδύλια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, επισημαίνεται, ότι η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Από τα 70 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού της δράσης, τα 50 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε υφιστάμενες ,με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).
Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ