Τόσο στο γενικό σύνολο, όσο και στους νέους κάτω των 25 ετών!
-Ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος όρος της ανεργίας έφθάνε τον Ιούλιο στο 7,7%, στην χώρα μας το επίσημο ποσοστό, που είναι πολύ χαμηλότερο του πραγματικού, ξεπέρασε το 21,7% στο γενικό σύνολο και το 44,4% στους νέους κάτω των 25 ετών!
– Ή Τσεχία παρουσιάζει την χαμηλότερη ανεργία στην Ε.Ε. με ποσοστό 2,9%, ενώ η Γερμανία, ή Μάλτα και η Ουγγαρία έχουν ποσοστά ανεργίας, που είναι κάτω από το 5%!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, Eurostat, η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα ανεργίας στην Ε.Ε., με 21,7%!
Ακομη και το ποσοστό αυτό, που δεν απεικονίζει την πραγματική εικόνα της ανεργίας στην χώρα μας, καθώς άλλες έρευνες την ανεβάζουν σε περισσότερο από 30%, την καθιστούν πρωταθλήτρια στην σχετική κατάσταση, ανάμεσα στις 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο μέσος όρος της ανεργίας φθάνει σε ποσοστό 7,7%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό μετά τον Φεβρουάριο του 2009, οπότε ξέσπασε η κρίση στην Γηραιά Ήπειρο.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αφορούν τον Ιούλιο του 2017, η ανεργία μειώθηκε τόσο σε ατομικό επίπεδο στις χώρες της Ευρώπης, όσο και
σε μέσο όρο. Στον δε πυρήνα της ευρωζώνης, ο μέσος όρος ανεργίας κυμάνθηκε στο 9,1%, που είναι επίσης το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008.
Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία τον Ιούλιο διατηρήθηκε κατά μέσον όρο στο 9,1% στις 19 χώρες της ευρωζώνης, παραμένοντας σταθερή σε σχέση με τον Ιούνιο. Σταθερός στο 7,7% παρέμεινε και ο μέσος όρος στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφείς είναι, ωστόσο, οι διαφορές σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, καθώς στις μεν
19 χώρες της ευρωζώνης, η ανεργία ήταν στο 10%, στις δε 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε., οι ανεργία πριν έναν χρόνο ήταν στο 8,5%.

«Πρωταθλήτρια» της ανεργίας στην Ε.Ε. είναι η Ελλάδα, τόσο στο γενικό σύνολο, όσο και στους νέους κάτω των 25 ετών!

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μαΐου 2017, έχει ανεργία 21,7%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην σχετική λίστα, ενώ ακολουθεί η Ισπανία  με ποσοστό 17,1%. Πολύ χαμηλότερα, στο 11,3%, βρίσκεται η ανεργία στην Ιταλία, που ακολουθεί στην τρίτη θέση από το τέλος, ενώ στην τέταρτη θέση από το τέλος, σε ότι αφορά την χαμηλότερη ανεργία, βρίσκεται με 10,8% η Κύπρος.
Σε επίπεδο ποσοστού ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, η Ελλάδα καταλαμβάνει επίσης την πρώτη θέση, με ποσοστό 44,4%!
Δεύτερη στην σειρά της υψηλότερης ανεργίας στους νέους βρίσκεται η Ισπανία με ποσοστό 38,6% και τρίτη είναι η Ιταλία με ποσοστό 35,5%.
Στις περισσότερες χώρες, η ανεργία παρέμεινε σταθερή τον Ιούλιο, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο. Όσον αφορά την ανεργία σε απόλυτους αριθμούς, στην Ευρώπη
των 28 χωρών-μελών οι άνεργοι ανήλθαν συνολικά σε 18.916.000 πολίτες, ενώ στην ευρωζώνη των 19 χωρών, ο αριθμός ανήλθε σε 14.860.000 πολίτες. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, η μείωση των ανέργων στο επίπεδο των 28 χωρων, ανήλθε σε 93.000, ενώ στο επίπεδο 19 χωρών της ευρωζώνης, ή μείωση ήταν 73.000 εργαζόμενοι. Σημαντικές είναι οι διαφορές σε σχέση με τον Ιούλιο του
2016, καθώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 1.928.000 άτομα, ενώ σε επίπεδο ευρωζώνης, για το ίδιο διάστημα, υπήρξε μείωση κατά 1.309.000 άτομα.

Ή Τσεχία παρουσιάζει την χαμηλότερη ανεργία στην Ε.Ε. με ποσοστό 2,9%, ενώ η Γερμανία, ή Μάλτα και η Ουγγαρία έχουν ποσοστά ανεργίας, που είναι κάτω από τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες!

Πραγματική πρωταθλήτρια σε χαμηλά ποσοστά ανεργίας αναδείχθηκε η Τσεχία, η οποία παρουσιάζει το εντυπωσιακό ποσοστό του 2,9%! Ακολουθούν η Γερμανία με 3,7%, η Μάλτα με 4,1% και η Ουγγαρία με 4,3%. Μόλις 7 χώρες βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ανεργίαςτων 28 χωρών-μελών της Ε.Ε. και αυτές είναι, συγκεκριμένα, η Πόρτογαλία (με ποσοστό ακριβώς 9,1%, δηλαδή στον μέσο όρο, η Γαλλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία και φυσικά η Ελλάδα.
Την μεγαλύτερη μείωση, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, παρουσίασε η ανεργία στην Κροατία, που έπεσε από 13,3% σε 10,6%, στην Ισπανία, όπου έπεσε από 19,6% στο 17,1%, στην Σλοβακία, όπου έπεσε από 9,7% στο 7,3% και στην Κύπρο, όπου μειώθηκε από 13% σε 10,8%.
Συγκρίνοντας το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρώπη με το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας,  που κατεγράφη στην βασική ανταγωνίστρια της Ε.Ε. σε επίπεδο εμπορίου, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ανεργία εκεί τον μήνα Ιούλιο κυμάνθηκε στο 4,3%, εμφανίζοντας μείωση κατά 0,1%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 και κατά 0,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016.