(c) ellinikignomi
(c) ellinikignomi

– Θα γίνεται διασταύρωση και έλεγχος για να εντοπιστούν ιδιοκτήτες, οι οποίοι, ενώ είχαν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών, δεν το δήλωσαν, προκειμένου να αποφύγουν την φορολόγηση, ενώ τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται στο εξής με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Κεφάλαιο”, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης επιχειρούν να βάλουν φορολογικό μπλόκο σε μια νέα και μεγάλη αγορά, που έχει αρχίσει να δημιουργείται στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα. Όπως αναφερει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, που ενδημεί στον συγκεκριμένο κλάδο, τα δύο Υπουργεία επιχειρούν να “ρυθμίσουν” το τοπίο με μια σειρά παρεμβάσεων, που ανατρέπουν τα σχέδια και τον προγραμματισμό πολλών ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων στην χώρα μας. Πρόκειται για παρεμβάσεις στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών ιδιωτών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, η οποία, όπως αναφέρθηκε, έχει αρχίσει να κάνει θραύση διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα.

Μέσω της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικιών οι ιδιοκτήτες τους αποκτούν εισόδημα από ενοίκια, τα οποία, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δηλώνονται, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει φορολογικά έσοδα

Στην ουσία, αυτό που γίνεται, είναι η εγγραφή των ιδιοκτητών μιας κατοικίας στην διαδικτυακή πλατφόρμα, η εμφάνιση στο Διαδίκτυο της προσφερόμενης για βραχυπρόθεσμη μίσθωση κατοικίας και η μίσθωσή της με το ζητούμενο μίσθωμα για όσες ημέρες επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής (τουρίστας κλπ.).
Τα περισσότερα από αυτά τα καταλύματα, που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, δεν είναι τουριστικά, είναι απλώς αστικές ή εξοχικές κατοικίες, ενώ και οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι επιτηδευματίες, ασχολούμενοι με τον τουρισμό. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο αποκτούν εισόδημα από ενοίκια, τα οποία, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δηλώνονται, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει φορολογικά έσοδα.
Όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα έχει απασχολήσει τους τελευταίους μήνες τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, ενώ είχε προηγηθεί και μια εκτενής αναφορά της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία είχε εντοπίσει το ζήτημα και ανέφερε μια σειρά από προβλήματα, που υπάρχουν και οδηγούν σε “παράθυρο” για φοροδιαφυγή.

Τα προβλήματα είναι, ότι δεν υπάρχει νομική κάλυψη για τις συγκεκριμένες μισθώσεις με βάση το ελληνικό δίκαιο, τα καταλύματα δεν είναι πιστοποιημένα για τουριστική χρήση και το εισόδημα, που αποκτάται από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, δεν δηλώνεται

Τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα είναι, ότι δεν υπάρχει νομική κάλυψη για τις συγκεκριμένες μισθώσεις με βάση το ελληνικό δίκαιο, τα καταλύματα δεν είναι πιστοποιημένα για τουριστική χρήση και, βέβαια, όπως αναφέρθηκε, το εισόδημα, που αποκτάται από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, δεν δηλώνεται. Οι πληρωμές γίνονται με την αποστολή εμβάσματος στους εγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών και καταγράφονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας “Κεφάλαιο”, το σχέδιο, που έχουν επεξεργαστεί τα δύο Υπουργεία και πρόκειται σύντομα να πάρει την μορφή προτεινόμενων νομοθετικών διατάξεων για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα, προβλέπει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα μέτρα.

Θα γίνεται διασταύρωση και έλεγχος για να εντοπιστούν ιδιοκτήτες, οι οποίοι, ενώ είχαν εισόδημα από μισθώσεις κατοικιών, δεν το δήλωσαν, προκειμένου να αποφύγουν την φορολόγηση

Προβλέπει, δηλαδή, τα εξής:
– Την διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμφωνίας με τις ξένες εταιρείες, που διαχειρίζονται τις διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να καταβάλλεται στο ελληνικό Δημόσιο ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, της τάξεως των 2 ή 3 ευρώ, για κάθε μίσθωση που πραγματοποιείται.
– Την δειγματοληπτική παροχή στοιχείων των ιδιοκτητών κατοικιών, που μισθώνουν τα ακίνητά τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Το δείγμα θα αφορά, για παράδειγμα, το 10% των μισθώσεων, που έγιναν στην Ελλάδα τον προηγούμενο χρόνο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα γίνεται διασταύρωση και έλεγχος για να εντοπιστούν ιδιοκτήτες, οι οποίοι, ενώ είχαν εισόδημα από μισθώσεις κατοικιών, δεν το δήλωσαν, προκειμένου να αποφύγουν την φορολόγηση. Και για τις δύο παραπάνω παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με εταιρείες, που χειρίζονται τους διαδικτυακούς τόπους των ηλεκτρονικών μισθώσεων και, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών που χειρίζονται την υπόθεση, οι διαπραγματεύσεις αυτές “πηγαίνουν καλά”.

Τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών θα φορολογούνται στο εξής με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή με συντελεστές 15% έως τα 12.000 ευρώ, 35% για το εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και με 45% για το εισόδημα από 35.000 ευρώ και πάνω

– Την δημιουργία ειδικού κωδικού στην φορολογική δήλωση των φυσικών προσώπων, στον οποίο θα πρέπει να δηλώνονται τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών, μέσω του Διαδικτύου. Τα ποσά, που θα δηλώνονται στους κωδικούς αυτούς, θα προσμετρώνται στο εισόδημα από ενοίκια του ιδιοκτήτη και θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή με συντελεστές 15% έως τα 12.000 ευρώ, 35% για το εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και με 45% για το εισόδημα από 35.000 ευρώ και πάνω.
– Μικροδιορθώσεις στο νομικό υπόβαθρο για τις αστικές μισθώσεις κατοικιών βραχύβιας διάρκειας. Να σημειωθεί, ότι, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων κύριων κατοικιών είναι τα τρία έτη, που σημαίνει, ότι, ακόμα και αν υπογραφεί σύμβαση για μικρότερη διάρκεια, ο μισθωτής καλύπτεται από αυτήν για τουλάχιστον τρία έτη.

Τα δύο Υπουργεία έχουν αποφασίσει, ότι δεν πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες πιστοποίησης των κατοικιών για βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση, ούτε να αντιμετωπιστούν ως επιτηδευματίες οι ιδιοκτήτες τους

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα δύο Υπουργεία έχουν αποφασίσει, ότι δεν πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες πιστοποίησης των κατοικιών, οι οποίες ουσιαστικά θα δολοφονούσαν την συγκεκριμένη αγορά, που φέρνει τουριστικά έσοδα στην χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε, ότι δεν πρέπει, όσοι προχωρούν στην μίσθωση των κατοικιών τους να αντιμετωπιστούν ως επιτηδευματίες, καθώς κάτι τέτοιο θα τους έβγαζε εκτός της συγκεκριμένης αγοράς, αφού δεν θα τους συνέφερε η μίσθωση (έξοδα φοροτεχνικών εργασιών κλπ.).

(c) ellinikignomi
(c) ellinikignomi

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ