-Ετοιμάζεται νομοσχέδιο, που θα προβλέπει την κατάργηση των πλασματικών χρόνων και την συνταξιοδότηση των στρατιωτικών πριν από το 58ο έτος της ηλικίας τους.
-Ο μέσος όρος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα για τους άνδρες είναι το 63ο έτος και για τις γυναίκες το 59ο έτος της ηλικίας τους.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Οι στρατιωτικοί στην χώρα μας πρωταγωνιστούν, χωρίς να το επιδιώκουν οι ίδιοι τους, στην “μάχη” της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, καθώς το συνταξιοδοτικό τους είναι ένα από τα μεγάλα θέματα, όπου δανειστές και ελληνική Κυβέρνηση έχουν διαφορετικές και αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Όπως ξέρουμε, οι δανειστές επιμένουν, ότι πρώτα απ΄ όλα στην Ελλάδα πρέπει να καταργηθούν οι “πρόωρες συνταξιοδοτήσεις”.thessaloniki
Μόνον, που οι δανειστές, όταν μιλούν για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στην Ελλάδα, έχουν πρώτα απ΄ όλους στο μυαλό τους τους συνταξιοδοτούμενους …στρατιωτικούς! Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι στρατιωτικοί στην Ελλάδα δεν συνταξιοδοτούνται πρόωρα, σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, όμως, έτσι τους παρουσιάζουν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τόσο στο εξωτερικό, όσο, δυστυχώς, και στο εσωτερικό της χώρας!

Ετοιμάζεται νομοσχέδιο, που θα προβλέπει την κατάργηση των πέντε πλασματικών χρόνων των στρατιωτικών και ότι κανένας στρατιωτικός δεν θα μπορεί να αποστρατευθεί, πριν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του

Φαίνεται, ότι και κάποιοι στην σημερινή Κυβέρνηση έχουν προσχωρήσει σε αυτόν τον παραλογισμό, προκειμένου να δείξουν, ότι “κάτι κάνουν”, σε σχέση με όσα πιεστικά απαιτούν οι δανειστές. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες και τα σενάρια, που υπάρχουν σε συρτάρια κυβερνητικών γραφείων, ετοιμάζεται νομοσχέδιο, που θα προβλέπει, ότι κανένας στρατιωτικός δεν θα μπορεί να αποστρατευθεί, πριν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Κάτι, που ισχύει και σήμερα, με την δυνατότητα, όμως, να τους αναγνωριστούν πέντε πλασματικά χρόνια, που οι στρατιωτικοί τα πληρώνουν έναντι 10.000 ευρώ! Αυτά τα πέντε πλασματικά χρόνια φαίνεται, λοιπόν,ότι καταργούνται με το νέο αυτό νομοσχέδιο, όπως είχε εισηγηθεί το ΓΕΕΘΑ το 2010!
Το βέβαιο είναι, ότι το κλίμα, που διαμορφώνεται κατά των στρατιωτικών, δεν είναι τυχαίο, αφού πολλές φορές έχει παρατηρηθεί στην χώρα μας από τις αρχές της κρίσης.

Η μέση σύνταξη στην Ελλάδα, ανά κατηγορία σύνταξης, είναι για την κύρια 664,69 ευρώ και για την επικουρική 168,40 ευρώ. Το 44,8% των Ελλήνων συνταξιούχων παίρνουν μηνιαία σύνταξη κάτω από το σταθερό όριο της σχετικής φτώχειας

Το θέμα του ύψους των συντάξεων και του μέσου όρου συνταξιοδότησης στην Ελλάδας, τέθηκε από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ κ. Ράϊς. Τα στοιχεία, όμως, που παρουσίασε, δεν τον επιβεβαιώνουν. Η μέση σύνταξη στην Ελλάδα, ανά κατηγορία σύνταξης, είναι για την κύρια 664,69 ευρώ και για την επικουρική 168,40 ευρώ. Το 44,8%, μάλιστα, των συνταξιούχων (1.189.396 από τους 2.654.784 συνολικά), παίρνουν μηνιαία σύνταξη κάτω από το σταθερό όριο της σχετικής φτώχειας, που είναι 665 ευρώ. Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο μέσος όρος των μηνιαίων συντάξεων σε Ελλάδα και Γερμανία είναι περίπου ο ίδιος.
Στην Ελλάδα, για την κάλυψη του ελλείμματος των συντάξεων, ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει 9% του ΑΕΠ, ενώ στην Γερμανία το 3% του ΑΕΠ.

Ο μέσος όρος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα για τους άνδρες είναι το 63ο έτος και για τις γυναίκες το 59ο έτος της ηλικίας τους- Μόνο το 4,45% αποτελεί κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος

Η διαφορά, όμως, είναι μόλις 1,5 ποσοστιαία μονάδα, καθώς, από το 9% του ΑΕΠ το 4,55% αποτελεί μέρος της τριμερούς χρηματοδότησης και μόνον το υπόλοιπο 4,45% αποτελεί κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ο μέσος όρος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα για τους άνδρες είναι το 63ο έτος και για τις γυναίκες το 59ο έτος της ηλικίας τους. Στην Γερμανία ο μέσος όρος συνταξιοδότησης είναι για τους άνδρες το 63ο έτος και για τις γυναίκες το 62ο έτος (στοιχεία OECD, Pension at Glance 2011), ενώ ο κ.Τζέρι Ράϊς είχε ισχυριστεί, ότι ο μέσος όρος συνταξιοδότησης στην Γερμανία είναι…έξι χρόνια μεγαλύτερος από ότι στην Ελλάδα!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ