(c)ellinikignomi

– ” Είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί ένας νέος «κώδικας» δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οφείλουν να προχωρήσουν σε γρήγορη εκκαθάριση, εφ’ όσον αυτή επιβάλλεται, αλλά με κριτήρια βιωσιμότητας προ capital controls”.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όπως εκτιμούν ειδικοί οικονομικοί αναλυτές, που ασχολούνται με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα στην χώρα μας, η διαχρονική καθυστέρηση στην νομοθέτηση της διαδικασίας διαχείρισης των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων από τις Κυβερνήσεις μετά το 2010, και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία δύο έτη, οδήγησε τις τράπεζες σε μια καταστροφική αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό αποδεικνύεται, εντονότερα πλέον, μετά την πρόσφατη ψήφιση του νέου νόμου της δέσμης μέτρων.
Κατά τους ίδιους αναλυτές, η βάση του προβλήματος παραμένει η παντελής αδυναμία -ή άρνηση – εφαρμογής διακανονισμών, “κουρέματος” και ένταξης των βιώσιμων επιχειρήσεων σε πορεία εξυγίανσης.

“Η αδράνεια εφαρμογής διακανονισμών, “κουρέματος” και ένταξης των βιώσιμων επιχειρήσεων σε πορεία εξυγίανσης οδήγησε και οδηγεί χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο”!

Η διαδικασία αυτή, που σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές τράπεζες αποτελεί πάγια βάση μεθοδολογίας, που οδηγεί τις επιλεγόμενες επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές σε πορεία εξυγίανσης, στην χώρα μας δεν βρίσκει εφαρμογή, καθώς αυτής της μορφής οι πρακτικές, ειδικά ως προς την αντιμετώπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν χαρακτήρισαν, δυστυχώς, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Η αδράνεια αυτή, όχι μόνον οδήγησε προς την κατεύθυνση στρεβλής κατανομής κονδυλίων από βιώσιμες επιχειρήσεις προς την συντήρηση μη βιώσιμων, αδυνατίζοντας έτσι το όποιο πλαίσιο ανασύνταξης των βιώσιμων επιχειρήσεων, αλλά, επιπρόσθετα, οδήγησε και οδηγεί χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Και αυτό γίνεται, παρά το ότι πολλές από αυτές θα είχαν διασωθεί, αν ακολουθείτο η παραπάνω μεθοδολογία παραγωγικής κατανομής των χορηγητικών κονδυλίων των τραπεζών.

“Η μη κάλυψη από την διαχείριση των δανείων, ποσού 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, μπορεί να οδηγήσει εκ νέου το τραπεζικό σύστημα σε προβληματική ανισορροπία”

Οι καθυστερήσεις αυτές, που συνεχίσθηκαν, παρά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση, ενέτειναν το πρόβλημα των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων συνολικά, με αποτέλεσμα, η μη ορθολογική διάρθρωση και διαχείριση των δανείων αυτών από τις ίδιες τις τράπεζες να διαμορφώσει την σημερινή εικόνα της αναγκαστικής, πλέον, πώλησης των δανείων αυτών σε funds, σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις.
Παρά το γεγονός, ότι η ψήφιση του πρόσφατου νόμου επιτρέπει στις τράπεζες να προχωρήσουν σε “επιθετικές” κινήσεις, μέσω της υποχρεωτικής και νομοθετημένης, πλέον, πώλησης, θα πρέπει να επισημανθεί, πως αυτό στην ουσία δρομολογείται κυρίως εξαιτίας των καθυστερήσεων, που δημιουργούν τον κίνδυνο, η μη κάλυψη από την διαχείριση των δανείων αυτών από τις τράπεζες ποσού 10 δισεκατομμυρίων ευρώ να οδηγήσει εκ νέου το τραπεζικό σύστημα σε προβληματική ανισορροπία.

“Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οφείλουν να προχωρήσουν σε γρήγορη εκκαθάριση, εφ’ όσον αυτή επιβάλλεται, αλλά με κριτήρια βιωσιμότητας προ capital controls”

Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, αυτό είναι το τίμημα, που, λόγω της γνωστής πλέον διαπραγματευτικής τακτικής της Κυβέρνησης, πληρώνουν, δυστυχώς, οι μικροί και μεσαίοι κυρίως επιχειρηματίες.
Ένα τίμημα, που διογκώνεται ημέρα με την ημέρα! Η συνέχιση της αδράνειας των τραπεζών στον τομέα αυτόν θα μπορούσε, μάλιστα, να τις οδηγήσει και εκτός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης!
Γι’ αυτό οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, αντιλαμβανόμενες πλέον την ευθύνη τους, οφείλουν να προχωρήσουν σε γρήγορη εκκαθάριση, εφ’ όσον αυτή επιβάλλεται, αλλά με κριτήρια βιωσιμότητας προ capital controls. Δηλαδή, με βάση την προ διετίας πορεία και προοπτική τους, καθώς η κρίση στο σημείο αυτό ήταν επιβαλλόμενη και όχι, βάσει επιχειρηματικών επιλογών και ρίσκου.

“Είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί ένας νέος «κώδικας» δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, που να δίνει κάποιες ευχέρειες στις ίδιες τις τράπεζες να προχωρούν σε ρυθμίσεις επιβίωσης των μικρομεσαίων “κόκκινων” δανείων”

Καθώς χάθηκε πολύς χρόνος και η Κυβέρνηση κινήθηκε αναποτελεσματικά και επιζήμια, όπως αποδείχθηκε, οι τράπεζες πρέπει να δράσουν διαφορετικά στον τομέα των δανείων.
Η Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την ανεπάρκειά της στο σημείο αυτό, δεν ασχολήθηκε σε καμία καμπή της διαπραγμάτευσης σοβαρά με τα επιχειρηματικά δάνεια και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, τώρα, που το σύστημα οδηγεί στην επιβαλλόμενη πώλησή τους, είναι αναγκαίο παρά ποτέ να οριοθετηθεί ένας νέος «κώδικας» δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, που να δίνει κάποιες ευχέρειες στις ίδιες τις τράπεζες να προχωρούν σε ρυθμίσεις επιβίωσης των μικρομεσαίων “κόκκινων” δανείων.
Οι ίδιοι τονίζουν, μάλιστα, ότι, μπορεί το τραπεζικό σύστημα να μην έχει διασωθεί πλήρως, όμως είναι ανάγκη μέσα από την αναγκαστική και ορθολογική διαχείριση να αναδειχθεί μία βάση αναπτυξιακής χροιάς, έστω και μέσω αυτής της διαδικασίας, στην οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν με την στήριξή τους οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας μας..

(c)ellinikignomi
(c)ellinikignomi

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ