Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου. Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τον υπολογισμό της πληρωμής των δόσεων ρύθμισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους ενταγμένους στο Κ.Ε.Α.Ο. ασφαλιστικούς φορείς.

Οι οφειλέτες τόσο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και των λοιπών Φορέων, που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών), μπορούν να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα ρύθμιση και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).
Συγκεκριμένα με τη νέα υπηρεσία “Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης”, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές. Ειδικότερα, επιλέγοντας κάθε εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης, καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων που επιθυμούν και προβαίνουν σε υπολογισμό του ύψους αυτών, καθώς και των τυχόν εκπτώσεων που δικαιούνται.ika_13
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται μέσω της διαδρομής www.ika.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες και προϋποθέτει την πιστοποίηση του οφειλέτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απόκτηση μοναδικού κωδικού χρήστη και συνθηματικού.
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, που θα επιλέξουν οι οφειλέτες, θα υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία ανήκει ο οφειλέτης και συνεπάγεται την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε συνδυασμό με την ήδη ενεργοποιημένη υπηρεσία για την άντληση των στοιχείων του “Πίνακα Χρεών Οφειλέτη”, καθώς και την δυνατότητα “Ηλεκτρονικής Συναλλαγής μέσω Τράπεζας”, η οποία θα ενεργοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, πρόκειται να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης ρύθμισης, την λήψη της απόφασης ρύθμισης και την πληρωμή των δόσεων μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής, χωρίς να είναι πλέον υποχρεωτική η προσέλευση των οφειλετών στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Κ.Ε.Α.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ