Μυθεύματα, χαρακτήρισε, όσα γράφονται περί υπάρξεως άλλων κινήτρων.

Στην θυσιαστική αποστολή της Εκκλησίας ως διακονία αγάπης και φιλανθρωπίας προς κάθε πάσχοντα και εμπερίστατο άνθρωπο, αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας. Όπως επεσήμανε, αυτή η αγαπητική μέριμνα της Εκκλησίας ήταν το αποκλειστικό κίνητρο και το αμετακίνητο κριτήριο και για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει το Αυτοκέφαλο στον πιστό λαό της Ουκρανίας. «Όσα λέγονται και γράφονται, ανερυθριάστως, περί άλλων κινήτρων εις την σχετικήναπόφασιν του Οικουμενικού Θρόνου, είναι μυθεύματα», τόνισε ο Παναγιώτατος.

Συγκεκριμένα, o Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Πιστή εις τον Κύριόν της, η Εκκλησία, είναι αδύνατον να παραμένη αδιάφορος και αδρανής, όταν ακούη την κραυγήν αγωνίας των πασχόντων, των εμπεσόντων εις τους ληστάς, των κοπιώντων και πεφορτισμένων, των περιφρονημένων και αδικημένων, των μη εχόντων που την κεφαλήν κλίναι, των προσφύγων, των εξουθενωμένων και πεινασμένων παιδιών, των αθώων θυμάτων της πολεμικής βίας, των διώξεων και των διακρίσεων. Όλη η ιστορική πορεία της Εκκλησίας είναι χείμαρρος φιλανθρωπίας, μικροδιακονίας και μακροδιακονίας ιστορία αγώνων διά την προστασίαν της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, διακονία και συμπαράστασις, αλληλεγγύη και θυσιαστική αγάπη. Υπάρχει παντού αξιοθαύμαστος δυναμισμός, πνεύμα προσφοράς και βοηθείας, στάσεις, αιοποίαι προκαλούν θαυμασμόν ακόμη και εις τους πολεμίους της Εκκλησίας. Σκοπός της ζωής του χριστιανού ήταν και παραμένει, όπως έλεγε ο μέγας «προφήτης της φιλανθρωπίας» και προκάτοχος μας εις τον αποστολικόνΘρόνον της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «τους πλησίον διά πάντων ωφελείν» […].

 «Το επαναλαμβάνομεν και το τονίζομεν πάλιν και πολλάκις: Η Εκκλησία του Χριστού είναι θυσιαστική και διακονική, όλη η ζωή της είναι μέριμνα και αγών διά τον άνθρωπον, διά την ένθεονδιακονίαν του επιγείου και του ουρανίου προορισμού του. Εις την συναφείαναύτηνεπιθυμούμεν να καταστήσωμεν εις πάντας σαφές, ότι η αγαπητική μέριμνα διά τον λαόν του Θεού εις την Ουκρανίαν, ο οποίος λαός υπέφερε, λόγω των διασπάσεων και των ποικιλομόρφων αναστατώσεων, και επιθύμησε διακαώς την εν Χριστώ κοινωνίαν και ενότητα, ήτο το κίνητρον και το αμετακίνητον κριτήριον διά την απόφασιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήση το Αυτοκέφαλον εις αυτόν. Διά την Εκκλησίαν του Χριστού ισχύει, διηνεκώς και αμετακινήτως: «Ουδέν όσον άνθρωπος ιερόν, ω και φύσεως εκοινώνησεν ο Θεός» (Νικόλαος Καβάσιλας, ο. π., στ’, 14). Όσα λέγονται και γράφονται, ανερυθριάστως, περί άλλων κινήτρων εις την σχετικήναπόφασιν του Οικουμενικού Θρόνου, είναι μυθεύματα».

Κατά τη σημερινή Θεία Λειτουργία εκκλησιάστηκαν ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, Άρχοντες οφφικιάλιοι, ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρακ.Andrii Sybiha, συνοδευόμενος από τον Γενικό Πρόξενο στην Πόλη κ.OleksandrGaman και τον Πρόξενο κ.MaksymVdovychenko, και πιστοί από την Πόλη και από την Ελλάδα. Ανάμεσά τους και  ομάδα Ιμβρίων νέων, από τον ΣύλλογοΙμβρίων Αθηνών, που αυτές τις ημέρες επισκέπτονται την Πόλη, ύστερα από πρόσκληση του Παναγιωτάτου.

«Ο Ίμβριος Πατριάρχης, όταν έχη απέναντί του 40 νέους της ιδιαιτέρας πατρίδος του, γεμάτους ζωήν και αισιοδοξίαν, είναι βέβαιος ότι η Ίμβρος έχει παρόν και μέλλον. Πιστεύει ακραδάντως ότι η καρδιά κάθε Ιμβρίου νέου κτυπά διά το ερατεινο νησί μας, ότι εις τας Αθήνας και όπου γης, εις τα σχέδια και τα όνειρα της Ιμβριακής νεολαίας διά το μέλλον, υπάρχει πάντοτε ένα κομμάτι «Ίμβρος». Αναμένομεν πολλά από εσάς, αγαπητοί νέοι και νέες της Ίμβρου. Όπως αναφέραμε και κατά την πρόσφατον επίσκεψίν μας εις την Θεσσαλονίκην, όσα εβίωσεν ο λαός της Ίμβρου κατά τας τελευταίας δυσκόλους δεκαετίας, δεν τον επτόησαν, δεν αλλοίωσαν την ψυχήν του και το ήθος του. Απ’ εναντίας, αιδoκιμασίαι έγιναν γυμνασία, πηγή υπομονής, δράσεως και ελπίδος. Και αι ελπίδες τώρα δικαιώνονται. Τα σχολεία μας λειτουργούν και πάλι, και μάλιστα, διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν της η Ίμβρος διαθέτει και Λύκειον! Οι ναοί μας έχουν ταςπύλας των ανοικτάς, πολλά εξωκκλήσια ανακαινίζονται και, πλέον, δυνάμεθα να λειτουργηθούμε και εις τα δύο Αγιορειτικά μετόχια, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και των Ταξιαρχών. Κυκλοφορούν δε και σπουδαίας εκδόσεις διά την Ίμβρον. Δοξάζομεν τον Θεόν πάντων ένεκεν και εμπιστευόμεθα εις την πρόνοιάν Του».

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Επίσκοπο Αλικαρνασσού Αδριανό, Αρχιερατικό Προϊστάμενο της ΠεριφερείαςΦαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καθώς και τον Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, κ.Νικόλαο Καλαμάρη, για την προσφορά και το επιτελούμενο έργο τους. Ακολούθως, παρέθεσε γεύμα στο Πατριαρχείο, στους 40 νέους και νέες από τον Σύλλογο Ιμβρίων Αθηνών, στους οποίους είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την ιστορία και της ομορφιές του κοινού τόπου καταγωγής τους. Για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την πολυδιάστατη διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου τους μίλησε ο Ίμβριος Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής,Διευθυντής του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου.

Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ