(c) elliniki-gnomi ATHINA
(c) elliniki-gnomi ATHINA

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Το Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στην Βουλή χθες, 29.10.2015, περιέχει διάταξη σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή του Αρ. πρωτοκόλλου του Ενεργειακού πιστοποιητικού στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων .
Με την τροποποίηση της παραγράφου 3 επιλύεται ένα τεχνικό ζήτημα, που σχετίζεται με την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Συγκεκριμένα, συνδέεται η υποχρεωτική διαδικασία διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ κατά την μίσθωση ακινήτων με την διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας), η οποία ισχύει μετά την κατάργηση θεώρησης των έντυπων μισθωτηρίων από τις
Δ.Ο.Υ..

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ήταν και εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για τις αγοραπωλησίες και για τις μισθώσεις ακινήτων

Επισημαίνεται, ότι η έκδοση ΠΕΑ ήταν και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική (άρθρο 12 του Ν. 4122/2013), ενώ πριν την θέσπιση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την οποία: «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική Αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα, εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.».

(c) elliniki-gnomi ATHINA
(c) elliniki-gnomi ATHINA

Βάσει του Νομοσχεδίου, στο άρθρο 59, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον Αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ