-Η βάση υπολογισμού για την εισφορά είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Εισφορές, που κυμαίνονται από 1.319 ευρώ (για το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 5.626 ευρώ) μέχρι και 16.500 ευρώ τον χρόνο (για το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 70.000 ευρώ), θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες αγρότες, που θα επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία 16% επί του εισοδήματός τους για κύρια σύνταξη.
Η νέα πρόταση της Κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να πληρώνουν 16% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για κύρια σύνταξη, αντί του 20%, που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.
Έτσι, οι αγρότες, που δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 5.626 ευρώ τον χρόνο, θα κληθούν να πληρώσουν 900 ευρώ ετησίως για κύρια σύνταξη, συν 391 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 28 ευρώ για Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.agrotes
Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος, ώστε οι εισφορές να εκκινήσουν από το 14% του εισοδήματος, το 2017, να φθάσουν στο 15%, το 2018 και να τερματίσουν στο 16%, το 2019.
Αντίστοιχη κλιμάκωση θα ισχύσει και για όσους επιλέξουν τελική εισφορά στο 20%, μόνον που η χρονική περίοδος θα είναι μεγαλύτερη και θα αγγίζει την πενταετία, ώστε να φθάνει μέχρι και το 2021.

Η βάση υπολογισμού για την εισφορά είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές

Όσοι επιλέξουν να πληρώνουν εισφορά στο 16% του εισοδήματός τους, θα λάβουν τα 4/5 της εθνικής σύνταξης, συν το αναλογικό τμήμα, που θα αντιστοιχεί στις εισφορές τους.
Η εισφορά 16% υπολογίζεται, πως δίνει σύνταξη της τάξης των 483 ευρώ στα 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ, αν ο αγρότης επιλέξει να πληρώνει εισφορά 20%, θα πάρει σύνταξη 604 ευρώ στη 40ετία.
Σημειώνεται, πως η βάση υπολογισμού για την εισφορά είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους, αφού, δηλαδή, αφαιρεθούν οι δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές (του προηγούμενου έτους). Πληροφορίες αναφέρουν, πως στο εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη και οι επιδοτήσεις.
Υπενθυμίζεται, πως εφέτος οι αγρότες θα πληρώσουν εισφορές με βάση τις υπάρχουσες ασφαλιστικές κλάσεις, αλλά με αύξηση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, αφού θα καταβάλουν το 10%, αντί του 7% που πλήρωναν.

Η αγρότισσα και τα ενήλικα παιδιά της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης θα μπορούν να ασφαλίζονται με εργόσημο

Όσοι είναι ενταγμένοι στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία (περισσότεροι από τους μισούς αγρότες του ΟΓΑ, δηλαδή 370.000 από τους 612.000 συνολικά) πλήρωναν μέχρι πέρυσι 50,82 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 305 ευρώ το εξάμηνο και εφέτος θα πληρώνουν 72,61 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 435 ευρώ το εξάμηνο.
Αντίστοιχα, όσοι ανήκουν στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, θα πληρώσουν εφέτος 60,34 ευρώ τον μήνα, από 42,24. Από το 2017 οι εισφορές των αγροτών -όπως και όλων των υπόλοιπων ασφαλισμένων- συνδέονται με το εισόδημα με μια μεταβατική περίοδο.
Η Κυβέρνηση παρέτεινε την αρχικώς προβλεπόμενη τριετή κλιμάκωση σε πενταετή, ώστε οι εισφορές να φθάσουν στο 20% το 2021, ενώ έδωσε και την δυνατότητα επιλογής τελικής εισφοράς στο 16%.
Σημειώνεται, ότι η αγρότισσα και τα ενήλικα παιδιά της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης θα μπορούν να ασφαλίζονται με εργόσημο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ