Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά νόμιμων μεταναστών μετά την ενηλικίωσή τους και αφού έχουν λάβει ελληνική παιδεία, προβλέπει σχέδιο νόμου του Yπουργείου Εσωτερικών, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται λύση σε χιλιάδες αιτήματα παιδιών νόμιμων μεταναστών, που γεννήθηκαν και σπούδασαν στην Ελλάδα και αιτήθηκαν την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Νόμου 3838/10, γνωστού και ως νόμου Ραγκούση, που απέδιδε ελληνική ιθαγένεια με τηνγέννηση ενός τέκνου νόμιμων μεταναστών.thessaloniki
Οι αιτήσεις «πάγωσαν» μετά την απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε ως αντισυνταγματική την απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά των νόμιμων μεταναστών με μοναδικό κριτήριο την γέννησή τους στην Ελλάδα από μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για 5 χρόνια.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την σύμφωνη γνώμη των κομμάτων της συγκυβέρνησης, εισηγείται μέσω του νομοσχεδίου, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, να αποδίδεται η ιθαγένεια σε αλλοδαπούς, ύστερα από αίτησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης του δήμου, που διαμένουν, οι οποίοι:
– Εχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δημοτικό και γυμνάσιο) στην Ελλάδα. Μπορούν να καταθέσουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή τους στα 18 τους χρόνια.
– Εχουν παρακολουθήσει και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο).
– Εχουν λάβει πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.
Με την συγκεκριμένη διαδικασία ξεπαγώνουν χιλιάδες αιτήσεις για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών δεύτερη γενιάς, που έχουν ενηλικιωθεί. Δεν ρυθμίζεται το θέμα για τα παιδιά, που είναι ακόμη ανήλικα ή κάτω των 16 ετών, τα οποία, όμως, μπορούν να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα εάν οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για περισσότερα από 5 χρόνια.
Το θέμα της απόδοσης ιθαγένειας για τα ανήλικα τέκνα μεταναστών, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος συστήνεται με το ίδιο σχέδιο νόμου.
Οι υποψήφιοι, που έχουν ενηλικιωθεί, για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες: ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου εγγράφου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, τίτλο νόμιμης διαμονής στη χώρα, πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και το επώνυμο του αλλοδαπού, όπως αυτά θα αναγράφονται στην απόφαση κτήσης, και παράβολο 100 ευρώ. Η Υπηρεσία θα αναζητεί αυτεπαγγέλτως βεβαίωση φοίτησης από την αρμόδια κατά περίπτωση Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Ντινόπουλος, όσο και ο αρμόδιος Υφυπουργός, που έχει την αρμοδιότητα της απόδοσης ιθαγένειας, κ. Γ. Ντόλιος έχουν συνεργαστεί με οργανώσεις μεταναστών για την σύνταξη του σχεδίου νόμου και αναμένεται, οι διατάξεις για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών να γίνουν αποδεκτές με θέρμη από τις κοινότητες των μεταναστών.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου για τους αλλοδαπούς

Στο σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στην Βουλή, περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες ενσωματώνονται κοινοτικές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο που αφορούν την καθιέρωση της «ενιαίας άδειας» διαμονής από τις ελληνικές Αρχές, με την οποία επιτρέπεται στους αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην χώρα να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα προβλέπουν τη «θεώρηση μακράς διαρκείας», που αφορά την εθνική θεώρηση της Visa D για παραμονή ενός μετανάστη στη χώρα από 90 έως 365 ημέρες, ενώ τίθενται όρια για τη χορήγηση αδειών στον βαθμό που έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας που προβλέπεται για μετανάστες. Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, με σκοπό την εποχική εργασία, καθώς και κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ενωσης.

Κατοχυρώνεται η άδεια διαμονής

Σχετικά με το θέμα της απόδοσης ιθαγένειας λόγω γέννησης παιδιών μεταναστών, που διέμεναν νόμιμα στην χώρα, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2010, αυτό κλείνει προσωρινά για να επανέλθει στο άμεσο μέλλον, μέσω της Επιτροπής Κώδικα Ιθαγένειας, που θα συσταθεί.
Στον προσφάτως ψηφισμένο Κώδικα Μετανάστευσης εξασφαλίστηκε ότι :
• Οι νόμιμοι μετανάστες δεν θα απολέσουν τις άδειες διαμονής τους λόγω της κρίσης.
• Θεσπίστηκε ειδική άδεια διαμονής για τα παιδιά των μεταναστών, εφόσον ενηλικιώνονται, με κριτήριο την φοίτησή τους για 6 χρόνια στην ελληνική εκπαίδευση.
• Στην κρίσιμη ηλικία των 18 μπορούν να επιλέξουν, αν θα αποκτήσουν την άδεια δεύτερης γενιάς ή αν θα υπαχθούν στις προτεινόμενες διατάξεις ή στις ήδη ισχύουσες διατάξεις για την πολιτογράφηση (για όσους λίγους δεν καλύπτονται από τις νέες ρυθμίσεις).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ