Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

-Σε ποιές λύσεις σκέπτονται να καταφύγουν πολλοί επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι με «μπλοκάκι».

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όπως αναφέρουν έγκυρα δημοσιεύματα, μαζική αναμένεται να είναι η αντίδραση των Ελλήνων επαγγελματιών στα μέτρα που ετοίμασε η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα οποία θα υπάρχει από τις αρχές του 2017 μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών αλλά και υπερφορολόγηση των μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων τους. Ήδη στις Εφορίες έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς, που αμείβονται με «μπλοκάκι», οι οποίοι έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα βιβλία τους για να γλιτώσουν από τις επιβαρύνσεις, που φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου, που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον τρόπο βεβαίωσης και παρακράτησης των εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους με «μπλοκάκι», οι φορολογούμενοι αυτοί, αναζητούν διόδους «διαφυγής».
Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα αυτά, υπό το νέο ασφυκτικό περιβάλλον, που δημιουργούν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» κάνουν τους υπολογισμούς τους και σχεδιάζουν τις επόμενες οικονομικές – στρατηγικές κινήσεις τους, ζητώντας συμβουλές και λύσεις από λογιστές – φοροτεχνικούς, με στόχο να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις στα εισοδήματά τους.

Οι λύσεις του κλεισίματος βιβλίων και της σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Μεταξύ των λύσεων, που εξετάζουν, περιλαμβάνονται και οι εξής:
-Κλείσιμο βιβλίων: Δεν θα είναι λίγοι αυτοί, που θα αποφασίσουν να κλείσουν τα βιβλία τους, διακόπτοντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι λογιστές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, στα τέλη του έτους να συμβεί κάτι αντίστοιχο με αυτό, που συμβαίνει κάθε χρόνο με τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, που περιμένουν στις ουρές των Εφοριών να καταθέσουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους, είτε γιατί αδυνατούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, είτε γιατί θέλουν να απαλλαγούν από το τεκμήριο διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα αποφασίσουν να προχωρήσουν σε λήξη των εργασιών τους, αναζητώντας άλλους τρόπους να αμείβονται, ενδεχομένως και με «κούρεμα» των αποδοχών τους ή επιλέγοντας να «κρύβουν» τα πραγματικά τους εισοδήματα μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
-Σύσταση εταιρείας: Αρκετοί θα επιλέξουν, επίσης, να ελιχθούν μέσα στο νέο πλαίσιο αλλάζοντας την νομική μορφή της εταιρείας τους ή προχωρώντας στην σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), δηλαδή της εταιρείας του ενός ευρώ, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα ο ιδιοκτήτης ομόρρυθμης εταιρείας να τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, και να καταβάλει φόρο μερισμάτων σαν να είχε ανώνυμη εταιρεία, ΙΚΕ, ή ΕΠΕ. Για μικρά κέρδη της τάξεως των 5.000 – 30.000 ευρώ, όπως λένε λογιστές, μια οικονομική λύση είναι μάλλον η ατομική επιχείρηση.
Σε άλλες περιπτώσεις η ΙΚΕ θεωρείται πιο «φθηνή» λύση, καθώς οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, αφού με το ισχύον καθεστώς στις ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής χωρίς κατ’ανάγκη να είναι μέτοχος. Οι μέτοχοι, εφ’όσον είναι περισσότεροι του εντός, δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης. Η ΙΚΕ φορολογείται με συντελεστή 29% επί των κερδών της, ενώ επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 15% επί των μερισμάτων.

Η μεταφορά της δραστηριότητας στην Βουλγαρία ή στην Κύπρο και η «λύση» της φοροδιαφυγής

-Μεταφορά της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. Η σύσταση εταιρειών σε Βουλγαρία ή Κύπρο ακούγεται αρκετά το τελευταίο διάστημα, λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Ωστόσο, δεν είναι η λύση, που προτείνουν μεγάλα λογιστικά γραφεία, τα οποία κάνουν συστάσεις για διαφορετικούς προορισμούς. Μάλιστα, οι ελληνικές φορολογικές Αρχές σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε ελέγχους στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν μεταφέρει την έδρα τους στη Βουλγαρία ή την Κύπρο ή έχουν συστήσει εικονικές εταιρείες στις συγκεκριμένες χώρες.
Ο λόγος, που αρκετές επιχειρήσεις αποφάσισαν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Βουλγαρία, έγκειται στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καθώς ο φόρος επί των κερδών ανέρχεται μόλις στο 10%, από 29%, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις αποφάσισαν να αποκτήσουν ΑΦΜ στη Βουλγαρία, προκειμένου να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Tα capital controls ήταν ο κύριος λόγος των εταιρειών αυτών, χωρίς ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
-«Προσαρμογή» κερδών: Αυτή είναι μια λύση, που κινείται έξω από τα όρια της νομιμότητας, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί, που θα επιλέξουν την φοροδιαφυγή, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων, για να περιορίσουν τα φορολογητέα κέρδη τους.
Τι προβλέπει ο Νόμος Κατρούγκαλου για τις ασφαλιστικές εισφορές

Πολλές «γκρίζες ζώνες» υπάρχουν για τον τρόπο βεβαίωσης και παρακράτησης των εισφορών από εργαζόμενους με «μπλοκάκι» και ελεύθερους επαγγελματίες το 2017, με βάση τον Νόμο Κατρούγκαλου.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το σχέδιο είναι ο υπολογισμός των εισφορών για το α’ εξάμηνου του 2017 να γίνει με βάση τα εισοδήματα, που δηλώθηκαν το 2015 και το β’ εξάμηνο του 2017 να γίνει συμψηφισμός, με βάση τα εισοδήματα, που δηλώθηκαν το 2016, όπως αυτά προέκυψαν μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Για τις εισφορές των αμειβομένων με «μπλοκάκια», το άρθρο 39 παράγραφος 9 του Νόμου Κατρούγκαλου προβλέπει, ότι «στους ασφαλισμένους, οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει, ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς οι διατάξεις του άρθρου 38. Δηλαδή, θα γίνεται επιμερισμός της εισφοράς για σύνταξη (20%) με τον εργοδότη, οπότε ο εργαζόμενος θα καταβάλει το 6,67% για την απασχόλησή του, αφού αυτή δηλωθεί, στον κάθε εργοδότη και ο εργοδότης το 13,33%.

Τα ανοικτά ζητήματα και οι πιθανοί κίνδυνοι

Ωστόσο, ζητήματα θα προκύπτουν, αν μέσα στον χρόνο ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία και σε τρίτο εργοδότη, ενώ αν τεθούν κριτήρια και ισχύσει ο επιμερισμός για την εισφορά του κλάδου της σύνταξης, αντίστοιχος επιμερισμός θα πρέπει να γίνει και για την εισφορά ασθενείας, η οποία θα είναι 7,10%, οπότε ο εργαζόμενος θα καταβάλει το 2,55% και ο εργοδότης το 4,55%.
«Ανοικτό» παραμένει, όμως, να επιβληθεί και η εισφορά για την Επικουρική ασφάλιση 7% (3,5% ο εργαζόμενος και 3,5% ο εργοδότης), αφού η σχετική «κάλυψη» είναι υποχρεωτική για τους «μισθωτούς» με βάση τον νόμο σε αντίθεση με την παροχή του εφάπαξ για το οποίο η εισφορά έχει οριστεί σε 4%.
Ο κίνδυνος μετακύλισης στον εργαζόμενο ολόκληρου του βάρους της ασφάλισης (34,10% επί των αποδοχών) μέσω… περικοπής του «μισθού» είναι, τέλος, υπαρκτός με δεδομένες τις συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας αλλά και την αποφυγή πρόσθετων υποχρεώσεων (καταβολή δώρων, επιδόματος αδείας κ.ά.) από τον εργοδότη.

ASFALISTIKA+TAMEIA

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ