Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

-Σε 270.997 ανέρχεται ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) απέστειλε ειδοποιητήρια εξόφλησης των οφειλών τους και ταυτόχρονα προχώρησε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας και -σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Τάσο Πετρόπουλο- η νέα ρύθμιση θα βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών και θα είναι σε άλλη λογική, από την ρύθμιση που ίσχυε πέρυσι.
Ο κ. Πετρόπουλος επεσήμανε, ότι η περσινή ρύθμιση έθετε γενικές προϋποθέσεις για την ένταξη των οφειλετών στο σύστημα αποπληρωμής, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται οφειλέτες, που δεν χρειάζονταν διευκόλυνση, ενώ αντίθετα πλήττονταν αδύναμοι οικονομικά οφειλέτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν.
Σύμφωνα με την έκθεση του πρώτου τριμήνου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο τέλος Μαρτίου 2016 το συνολικό ποσό των 13.175.316.437,27 ευρώ σε οφειλές, που είχαν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, είχε διαμορφωθεί στα 15.782.585.025,63 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Σε 270.997 ανέρχεται ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) απέστειλε ειδοποιητήρια εξόφλησης των οφειλών τους και ταυτόχρονα προχώρησε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς οι οφειλές, είτε επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, είτε μειώνονται από τμηματικές καταβολές είτε εξοφλούνται.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εργασίας, ο νέος τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των Θεσμών, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του.
Οι οφειλές στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 ήταν στα 15.353.414.210,76 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2015).
Σε 270.997 ανέρχεται ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) απέστειλε ειδοποιητήρια εξόφλησης των οφειλών τους και ταυτόχρονα προχώρησε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων (πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών) για οφειλές συνολικού ύψους 12,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το 50,22% των οφειλών, που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ, είναι σχετικά πρόσφατες οφειλές, που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2009, ενώ το 49,78% είναι παλαιότερες οφειλές

Από τα στοιχεία, που έχει στην διάθεση του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, προκύπτει, ότι για τις οφειλές ύψους 15.782.585.026 ευρώ, το 19,73% (ποσό 3.113.945.484 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες, που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,27% (ποσό 12.668.639.543 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.
Παράλληλα, φαίνεται, ότι το 50,22% των οφειλών, που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ, είναι σχετικά πρόσφατες οφειλές, που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2009, ενώ το 49,78% είναι παλαιότερες οφειλές.

ASFALISTIKA+TAMEIA

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ